sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti > NVO darbības atbalsta programma Drukāt
NVO darbības atbalsta programma

Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta
2009.-2014. Gada perioda programmas „NVO fonds”

Apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” Projekts

„Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopēju interešu pārstāvībai”

Līguma identifikācijas nr.2012./EEZ/DAP/MAC/040/2/NAC/083/2015

 

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO uzsākusi projekta

„Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai” realizāciju.

Projektā tiks īstenots gada darba plāns 2015.gadam, kura mērķi ir atbalstīt cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju darbību, veicinot šīs specifiskās grupas cilvēktiesību ievērošanu atbilstoši ANO Konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību Latvijā, kā arī nodrošināt regulāru un ilglaicīgu cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā gan nacionālā, gan vietējā līmenī, stiprinot vietējo un reģionālo cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti.

Lai sasniegtu šo mērķi tiks apkopota un strukturēta kontaktinformācija par vietējām un reģionālām cilvēku ar invaliditāti organizācijām un veiktas aktivitātes, šo organizāciju kapacitātes celšanai – informācijas nodrošināšana par valstī notiekošajām aktivitātēm saistībā ar invaliditāti, prasmju un zināšanu paaugstināšana atzinumu sagatavošanai un sava viedokļa pārstāvēšanai kopīgi ar citām organizācijām. 2015.gadā papildus tiks iekļauts Eiropeiskais aspekts līdzdarbojoties Latvijas ES prezidentūrā.

 

Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas projekts „Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai”

LCĪVSO SUSTENTO turpina darbu ar vietējām un reģionālām cilvēku ar invaliditāti organizācijām, dodot tām iespēju mācīties un attīstīties, kas ir priekšnoteikums veiksmīgai un efektīvai organizāciju apvienības darbībai. Tikai apvienojoties kopīgā tīklojumā un veidojot kopīgu viedokli par visdažādākajiem jautājumiem, ir iespējams veiksmīgi ietekmēt valsts politiku, pārstāvot savas mērķa grupas intereses.

Projektā tiks īstenots gada darba plāns 2015.gadam, kura mērķi ir atbalstīt cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju darbību.

 

Līdzfinansējumu nodrošina LCĪVSO SUSTENTO

(Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām

sadarbības organizācija)

Adrese: Antonijas iela 24 - 6

Rīga, LV 1010

Tālrunis/fakss: 67590437;

e - pasts: sustento@sustento.lv

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 3186902