sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi Drukāt
Projekti - iepirkumi
Instrumtāriju cilvēku ar dažāda veida invaliditāti izveidošana interešu pārstāvniecībai valsts lēmējinstitūcijā – LR Saeimā
2004. gada jūlijs – 2005. gada jūnijs Izveidot jaunu veida instrumentāriju (toolbox) Latvijā, kas ļautu pārstāvēt cilvēku ar dažāda veida invaliditāti intereses valsts lēmējinstitūcijā – LR Saeimā.
Zaļā gaisma iespējām
2004. gada jūnijs – 2004. gada septembris Katra dalībnieka personiskās attīstības veicināšana, dodot tam iespēju iekļauties gan interesantās un noderīgās nodarbībās, kā arī piedaloties šo nodarbību organizēšanā.
Cilvēku ar īpašām vajadzībām un Latvijas masu mediju savstarpējās sapratnes veicināšana – iespēja veidot labvēlīgu sociālpsiholoģisko vidi
2003. gada decembris – 2004. gada augusts Raising awareness of mass media about people with disabilities – step toward better social psychological environment
Pilsētas variācijas
2003. gada septembris – 2003. gada decembris
Cilvēku ar invaliditāti Nevalstisko organizāciju darbības stiprināšana ES kandidātvalstīs
2003. gada maijs – 2004. gada oktobris Capacity building of disabled people's organisations in the Accession Countries
Attīstība un invaliditāte Baltijas jūras reģionā
2002. gada maijs – 2004. gada maijs Development and Disability in the Baltic Sea region. Nodrošināt Baltijas valstu un Zviedrijas cilvēku ar invaliditāti NVO ilglaicīgu attīstību, veicinot savstarpējās sadarbības izveidi un jaunu finansu avotu piesaisti.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5162836