sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi Drukāt
Projekti - iepirkumi
Projekts „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū”
Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti-bezpajumtnieku motivāciju atgriezties aktīvā dzīvē un iekļauties darba tirgū. Projekta rezultātā izstrādātā motivācijas programma sniedz jaunu pieeju darbā ar bezpajumtniekiem, kuriem ir invaliditāte. Projekta īstenošana – no 2006. gada 1. decembra līdz 2008. gada 30. jūnijam.
Motivācijas programma “Solis ceļā uz darbu”
Projekts “Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti „Solis ceļā uz darbu”” paredzēts, lai vairotu cilvēku ar invaliditāti ticību saviem spēkiem un motivētu viņus iekļauties darba tirgū. Projekta īstenošana – no 2006. gada 1. decembra līdz 2008. gada 30. jūnijam.
Sievietes ar invaliditāti un seksuālā izglītība
Eiropas Komisijas finansēts projekts no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Projekta laikā tika veikta situācijas izpēte, ņemot vērā kombinēto dzimumu-invaliditātes pieeju. Katra no projekta septiņām dalībvalstīm īpašu uzmanību pievērsa noteiktam invaliditātes veidam, piemēram, Latvijā kā mērķa grupa bija cilvēki ar redzes traucējumiem. Tika apzinātas cilvēku ar invaliditāti zināšanas par dzimumdzīvi un reproduktīvo veselību, identificētas grūtības un vajadzības, kādas izjūt cilvēki ar invaliditāti. Projekta gaitā tiek veidota rokasgrāmata.
Invalīdu nodarbinātības veicināšana
Šis projekts risinās no 2005. līdz 2007. gadam. Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē.
„Līdzīgs līdzīgam”
2005.gada maijs – 2006.gada oktobris Atbalsta programma sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti.
Informācija, zināšanas, piederība – integrācija
Projekta finansēja PHARE grantu programma, tā mērķis bija veicināt Latvijā dzīvojošo latviski nerunājošo cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos kopējā cilvēku ar invaliditāti kustībā. Tā ietvaros tika sniegtas zināšanas par pilsonisko sabiedrību, kā arī dotas pamata prasmes savu interešu pārstāvēšanā gan reģionālajā, gan nacionālajā līmenī cilvēkiem ar invaliditāti un draudošu invaliditāti, it īpaši latviski nerunājošiem. Norises laiks - no 01.09.2005. līdz 31.08.2006.
Pētījums „Cilvēks ar draudošu invaliditāti darba tirgū”
2005.gada maijs - 2006.gada aprīlis. Lai veicinātu cilvēku ar draudošu invaliditāti pilnvērtīgu iekļaušanos darba tirgū, projekta pētījuma laikā tika apzināti iemesli, kas traucē cilvēkiem ar draudošu invaliditāti vai smagām hroniskām saslimšanām pilnvērtīgi iekļauties tajā, un izstrādāti ieteikumi NVA un darba devējiem, lai veicinātu minētās mērķauditorijas pilnvērtīgu integrāciju darba tirgū.
Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti
Šis SUSTENTO projekts turpina iesākto Atbalsta centra "Līdzīgs līdzīgam" darbu, papildinot to ar 7 jauniem atbalsta punktu vadītājiem, kuri 2007.gada janvārī pēc īpašas apmācības programmas tika sagatavoti līdzatbalsta darbam. Projekta realizācijas laiks - no 2006.gada 1.septembra līdz 30.jūnijam 2008. gadā.
"Agenda 22" ieviešana Latvijā
Projekta mērķis bija veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām sabiedrisko organizāciju kapacitātes pieaugumu un profesionalitāti savu interešu aizstāvībā, politikas ietekmēšanā un sadarbības veidošanā ar valsts un pašvaldību institūcijām, kas balstīta uz Eiropas Savienības valstu labās prakses piemēriem.
Darbības stratēģija invaliditātes jomā lokālā līmenī – pašvaldībās
2004. gada oktobris – 2005. gada augusts Ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām sabiedrisko organizāciju kapacitātes pieaugumu un profesionalitāti savu interešu aizstāvībā, politikas ietekmēšanā un sadarbības veidošanā ar valsts un pašvaldību institūcijām, kas balstīta uz Eiropas Savienības valstu labās prakses piemēriem.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5162804