sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi Drukāt
Projekti - iepirkumi
Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā
Projekta mērķis - veicināt Latvijas cilvēku ar invaliditāti līdzdalību Eiropas Savienības sadarbības tīklojumā – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumā (EDF), tādējādi nodrošinot informācijas apmaiņu un aktīvu līdzdalību visos Eiropā notiekošajos procesos invaliditātes jomā.
Grundtvig mācību partnerības projekts „Veselīgs dzīvesveids cilvēkiem ar invaliditāti”
Projekta „Veselīgs dzīvesveids cilvēkiem ar invaliditāti” mērķis bija veicināt cilvēku ar invaliditāti vidū izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmību, sniedzot viņiem, kā arī apkārtējai sabiedrībai pieejamu informāciju par šāda dzīvesveida sniegtajām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti.
Informatīvi izglītojošās vides izveide trešo valstu valstpiederīgajiem cilvēkiem ar invaliditāti
Līdz šim Latvija nav bijusi populārs galamērķis imigrantu vidū, tomēr trešo valstu valstpiederīgo skaits, kuri par savu galamērķi izvēlas Latviju, ar katru gadu konsekventi pieaug. Cilvēkam ar invaliditāti, ierodoties uzņēmējvalstī, ir nepieciešams īpašs atbalsts, lai cilvēki spētu orientēties jaunajā vidē un varētu saņemt savām vajadzībām atbilstošu atbalstu.
Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem
Kā rāda citu valstu pieredze, trešo valstu valstspiederīgie ar invaliditāti sastopas ar milzīgām problēmām, kuras balstītas uz sabiedrības nelabvēlīgo attieksmi gan pret invaliditāti, gan pret iebraucējiem no citām valstīm – aizspriedumi, profesionālu noliegums, nezināšana un nesapratne par pieejamiem resursiem, kā arī apkārtējās sabiedrības pilnīgs noliegums rada nopietnus izslēgšanas draudus.
Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības
Trešo valstu valstspiederīgie ar invaliditāti parasti saskaras ar dubultu diskrimināciju, ko izraisa ne tikai viņa izcelsme, bet arī invaliditāte. Lai trešo valstu valstspiederīgiem cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu drošu vidi, dodot viņiem iespēju izmantot visus nepieciešamos un pieejamos resursus, pirmkārt, par viņu īpašajām vajadzībām ir jābūt informētiem valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem un medicīnas personālam, kas nodrošina viņiem pakalpojumus. Projekta ietvaros tāpēc tiks izstrādāts un aprobēts mācību kurss. Tas sastāvēs no mācību programmas, kuru varēs ērti un vienkārši pielāgot dažādām klausītāju vajadzībām, papildus izdales materiāls – grāmata, kā arī kompaktdisks, kurā būs apkopoti iespējamie izdrukas materiāli. Materiāli tiks sagatavoti, balstoties uz pieredzi no citām Eiropas valstīm.
Latvijas „Kustība par neatkarīgu dzīvi” izveide un darbības uzsākšana”
Latvijā joprojām vairāki tūkstoši cilvēku ar invaliditāti ir spiesti pavadīt savu dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, kuru personāls ir noteicējs par cilvēku ikdienu. Iemesls šai situācijai - nav pieejami pakalpojumi un atbalsts, kas ļautu cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot tādu pašu dzīvi, kādu pārējā sabiedrība uzskata par normālu. Tomēr līdz šim ir trūcis pilsoniskās aktivitātes, lai spētu iedzīvināt neatkarīgās dzīves konceptu. Šī projekta ietvaros veidosies jauna kustība, kurā ikviens būs aicināts piedalīties.
Komunikācija - informācija - interešu aizstāvība
Projekta mērķis - paaugstināt LCĪVSO SUSTENTO kā organizācijas darbības kapacitāti, tādējādi ļaujot tai aktīvāk iesaistīties interešu aizstāvības procesā un nodrošinot tiešu un stabilu komunikāciju gan ar savām dalīborganizācijām, gan ar valsts un pašvaldības iestādēm. Projektu daļēji, t.i. 80% apjomā, finansiāli atbalsta Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, un tas tiek realizēts laika posmā no 2007.gada 1.oktobra līdz 2008.gada 30.septembrim.
No lietišķās spēles līdz projektam
No 2007.gada 1.augusta līdz 31.decembrim LCĪVSO SUSTENTO tiks īstenots jauns ESF projekts, kura viens no tiešajiem mērķiem, lai celtu mūsu sadarbības organizāciju kapacitāti, ir izveidot un realizēt projektu rakstīšanas programmu.
(NE)SPĒJA = IESPĒJA
Šo LCĪVSO SUSTENTO projektu finansiāli atbalstīja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, projekta „EK Vienādu iespēju visiem gads (2007) ceļā uz taisnīgu sabiedrību” ietvaros, kuru finansēja Eiropas Komisija. Projekta mērķis - veicināt cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu. Tā sasniegšanai projekta gaitā tika izstrādāta koncepcija „Dzīve sabiedrībā”, kurā tika iekļauti Eiropas valstu labākie risinājumi, kas apvienoti ar vietējās situācijas apzināšanu. Projekts tiek realizēts laika posmā no 2007.gada 1.maija līdz 2007.gada 30.novembrim.
„Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne”
Projekta „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne” vispārējais mērķis ir paaugstināt cilvēku ar invaliditāti kapacitāti savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Projekta ietvaros ir jau izstrādāta īpaša apmācības programma amatniekiem - cilvēkiem ar invaliditāti, pēc kuras viņi pratīs arī savus izstrādājumus realizēt, un šī procesa veicināšanai ir arī atvērta jauna mājas lapa www.meklejums.lv. Projekta realizācijas laiks - no 2006.gada decembra līdz 30.jūnijam 2008. gadā.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5168967