sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi Drukāt
Projekti - iepirkumi
SENsationalSTEM - Development of cross-border entrepreneurship of students with special educational needs in the field of science, technology, engineering and mathematics
SENsationalSTEM project aims to develop cross-border entrepreneurship of students with special educational needs in the field of science, technology, engineering and mathematics.
VIDES PIEEJAMĪBAS STANDARTS PUBLISKĀM BŪVĒM UN TELPĀM UN PUBLISKAJAI ĀRTELPAI (Projekts)
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO Labklājības ministrijas iepirkuma rezultātā izstrādāja "VIDES PIEEJAMĪBAS STANDARTS PUBLISKĀM BŪVĒM UN TELPĀM UN PUBLISKAJAI ĀRTELPAI".
"Latvijas variācijas"
Sakot – “Es esmu Latvija” mēs visbiežāk iedomājamies jaunu un skaistu jauniešu pulciņu, vēlams tautas tērpos, vislabāk dziedot kādu tautas dziesmu… Cik stereotipiska pieeja – mēs teiksim, jo nodomāsim – Latvijā taču mēs esam tik dažādi – jauni un ne tik jauni, skaisti un ne tik skaisti, priecīgi, bet iespējams arī – ne vienmēr tik priecīgi. Un gandrīz ikviens šai domai piekritīs, jo mēs te Latvijā visi tā domājam.
Labklājības ministrijas atbalsts biedrības darbam 2016
2016.gadā no Labklājības ministrijas valsts budžeta līdzekļu ietvaros piešķirts finansējums 24 000 euro apmērā LCĪVSO SUSTENTO darbības nodrošināšanai.
Nordplus project: B-inclusive - adult education for all!
Projekta mērķis ir izveidot sadarbības projektu pedagogiem un organizācijām, kas ir iesaistītas mācību procesā pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Mērķa grupa: izglītības iestādes, kā organizācijas, institūcijas, kas atbalsta izglītību personām ar invaliditāti. Projekta rezultātā izstrādās jaunus kursus un metodes ar mērķi veicināt un uzlabot iekļaujošu izglītību pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām.
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts „Let's study! - development of training module about disability for VET and HE”
Izglītība ir jāatzīst par pamattiesībām, kas noteiktu, ka personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt izglītību tādā pašā kvalitātē kā jebkurai citai personai, nodrošinot vidi, kura ir pielāgota viņu individuālajām vajadzībām. Lai to panāktu izglītības iestādēm jārisina visaptveroša pieeja visām citām izglītības iespējām mūžizglītības perspektīvā.
Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas projekts „Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai”
LCĪVSO SUSTENTO turpina darbu ar vietējām un reģionālām cilvēku ar invaliditāti organizācijām, dodot tām iespēju mācīties un attīstīties, kas ir priekšnoteikums veiksmīgai un efektīvai organizāciju apvienības darbībai. Tikai apvienojoties kopīgā tīklojumā un veidojot kopīgu viedokli par visdažādākajiem jautājumiem, ir iespējams veiksmīgi ietekmēt valsts politiku, pārstāvot savas mērķa grupas intereses. Projektā tiks īstenots gada darba plāns 2015.gadam, kura mērķi ir atbalstīt cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju darbību.
Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projects „Recommendations for Inclusive Vocational and Higher Education for Persons with Disabilities”
Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības saņemt vienlīdzīgu izglītību, salīdzinot ar jebkuru citu personu, vidē, kurā tiek ņemtas vērā indivīda vajadzības. Lai to sasniegtu, izglītības iestāžu politikai jāpievēršas visaptverošai pieejai dažādām izglītības iespējām mūžizglītības perspektīvā.
Grundtvig mācību partnerības projekts “The history for you and me”
LCĪVSO SUSTENTO Grundtvig partnerību projektu programmā īsteno ieceri veicināt vienādas iespējas ikvienam cilvēkam ar īpašajām vajadzībām apmeklēt Eiropas Savienības dalībvalstīs vēsturiskos tūrisma objektus. Projektā „Vēsture Tev un man” pieredzes apmaiņa notiek starp partnerorganizācijām no Baltijas valstīm: Lietuvas un Igaunijas; Itālijas, Rumānijas un Lielbritānijas.
„Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā”
ESF projekts „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” aptver visus Latvijas lauku reģionus, dodot iespēju ikvienai NVO, kas apvieno cilvēkus ar īpašajām vajadzībām, tajā iesaistīties.
2 3 4 Nākamā

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5236815