sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti Drukāt
Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti

 

 


Kas ir EDF jeb Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti?


Lai Eiropā mainītu sabiedrības attieksmi un izpratni par invaliditāti, lai ietekmētu likumdošanu šajā jomā, 1996. gadā Beļģijā tika nodibināta asociācija ar nosaukumu – The European Disability Forum (EDF), ko latviešu valodā tulkojam: EIROPAS FORUMS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, bet saīsinājumā lietojam nemainītu abreviatūru – EDF.
 
Ja sākumā EDF veidoja Eiropas un nacionālās cilvēku ar invaliditāti organizācijas, kā arī vecāki bērniem ar invaliditāti, kas līdz tam nebija spējīgi pārstāvēt sevi, tad patlaban tajā apvienojušās vairāk kā 100 dalīborganizāciju. Pa vienai sadarbības jeb jumta organizācijai no 27 ES dalībvalstīm, 3 organizācijas no Brīvās ekonomiskās zonas (EEZ EBTA) valstīm: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, un vairāk kā 70 dažāda mēroga (Eiropas, nacionālās vai vietējās) asociācijas, kas apvieno nevalstiskās organizācijas pa invaliditāšu veidiem, piem., Autisms Eiropā (Autism-Europe), Cerebrālās triekas Eiropas kopienu asociācija (CP-ECA), Eiropas Alianse cilvēkiem ar muskuļu distrofiju (EAMDA) u.c.
 
Šobrīd Eiropā ir vairāk kā 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti. Daudzi no tiem joprojām saskaras ar diskrimināciju, ir norobežojušies vai norobežoti no sabiedrības, ir vientuļi, un daudziem no viņiem ir zemi ienākumi.
 
EDF ir cilvēku ar invaliditāti balss Eiropā.
 
Tā ir neatkarīga un unikāla apvienība. EDF ikdienas darbs aptver visas Eiropas Savienības jurisdikcijas, kā arī lielu daļu ES iniciatīvu, ierosinot jaunus tiesību aktus un meklējot veidus, kā pārstāvēt un aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti tiesības visās politiskajās jomās.
EDF mērķis ir Eiropas Savienības likumdošana, jo katram ES lēmumam un iniciatīvai ir tieša ietekme uz Eiropas pilsoņu ar invaliditāti dzīvi visos tās līmeņos.
 
SUSTENTO ir dalīborganizācija Eiropas Forumā cilvēkiem ar invaliditāti kopš 2002.gada.

 


EDF 2011.gada septembra aktualitātes
Šajā ziņu apkopojumā varat uzzināt par EDF lomu turpmākajā dzelzceļu pieejamības uzlabošanā, par jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, kā arī citus EDF septembrī un oktobrī plānotos nozīmīgākos notikumus.
EDF 2011.gada augusta aktualitātes
Šajā ziņu lapā ir informācija par EDF dalīborganizāciju iesūtītajām anketām atsaucoties uz TOP 10 kampaņu par cilvēku ar invaliditāti brīvās pārvietošanās tiesībām, par iespēju piedalīties konferencē par jauninājumiem digitālajā iekļaušanā, ko rīko Eiropas Komisijas un Padomes Polijas prezidentūra.
Izsakās vispasaules invaliditātes eksperti
EDF prezidents Yannis Vardakastanis un EDF valdes loceklis Stigs Langvads piedalījās projektā “CHILD” (bērns). Jūs varat iepazīties arī ar citu pasaules invaliditātes ekspertu komentāriem par bērnu ar invaliditāti stāvokli viņu valstīs.
Invaliditātes organizāciju kustība pret krīzi: ir pienācis laiks rīkoties
Ekonomiskā krīze Eiropas Savienībā atstāj postošu ietekmi uz ekonomiskajām, politiskajām un sociālajām struktūrām, kas pēdējās desmitgadēs izveidotas mūsu sabiedrībā. Neraugoties uz to, ka Eiropas Savienības stratēģija “Eiropa 2020” ir padarījusi sociālo iekļaušanu par vienu no trim pīlāriem, kas izvedīs Eiropu no krīzes, EDF uzskata, ka pašreizējā ekonomikas, sociālā un politikas līnija, pie kuras pieturas dalībvalstis un ES, var tikai pavairot sociāli izstumto cilvēku skaitu Eiropā.
EDF 2011.gada jūlija aktualitātes
Ir atklāts jaunais “Pieejamās pilsētas balvas konkurss”, un jūs varat tiešsaistē atrast informāciju par konkursu, piedalīšanās noteikumus, kā arī informāciju par pieteikšanās un atlases procesu. Jauns ziņojums, kas izskanēja Eiropas Vājdzirdīgo federācijas gadskārtējā ģenerālajā asamblejā, atklāj milzīgu nevienlīdzību, kurai pakļauti 51 miljons ES dzīvojošo nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku. Noslēdzot projektu “Pielāgošanas dažādība aktīvai līdzdalībai Eiropas vēlēšanās”, “Iekļaujošā Eiropa” rīkoja konferenci, kuras mērķis bija veicināt Eiropas Savienībā labāku vēlēšanu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un citām neaizsargātu balsotāju grupām, tādām kā vecie ļaudis vai imigranti.
Jauna tīmekļa vietne
Garīgās rīcībnespējas advokatūras centrs (MDAC) atklāj savu jaunu tīmekļa vietni
Ziņojums par sociālo situāciju pasaulē
Apvienoto Nāciju Ekonomikas un sociālo lietu departamenta ziņojums vēsta, ka atlabšana notiek nevienmērīgi un joprojām ir trausla; ekonomiskā lejupslīde ir izraisījusi sociālā stāvokļa pasliktināšanos
Bērnu aizsardzības un institucionalizācijas nepieļaušanas kampaņa
ANO augstākā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs un ANO Starptautiskais Bērnu fonds ir uzsācis kampaņu, kuras mērķis ir panākt, lai bērni, kas jaunāki par trim gadiem, vairs netiktu ievietoti valsts aprūpes iestādēs
EDF 2011.gada jūnija aktualitātes
2011. gadā Eiropas cilvēku ar invaliditāti organizāciju uzmanības centrā ir pārvietošanās brīvība. Tas ir svarīgi tāpēc, ka ES līgumi visiem pilsoņiem garantē tiesības uz pamatbrīvību: brīvas cilvēku, preču, pakalpojumu un kapitāla kustības iespējas. Tas nozīmē, ka visi var brīvi pārvietoties, strādāt un dzīvot jebkurā ES valstī. Tomēr cilvēki ar invaliditāti vēl nevar baudīt šīs tiesības un brīvi pārvietoties, strādāt un dzīvot citās valstīs tikpat vienkārši kā visi pārējie ES pilsoņi. Aicinājums piedalīties EDF TOP-10 kampaņā..
2 3 4 Nākamā

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4726509