sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > ANO Konvencija Drukāt
ANO Konvencija

ANO galvenajā mītnē Ņujorkā ir apstiprināta Latvijas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācija.

ANO Konvencija Latvijā stājas spēkā no 2010. gada 31.martā. Tas ir vēsturisks brīdis, jo esam pārliecināti - mūs gaida pozitīvas pārmaiņas. 

Ratifikācijas dokuments

ANO Konvencija /latviski/                                 UN Convention /English/

Par iekļaujošo izglītību personām ar invaliditāti
ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 24. pantā ir teikts, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības uz izglītību un viņiem jābūt vienlīdzīgām iespējām šīs tiesības izmantot. Lai to panāktu, Konvencijā ir noteikts, ka jātiek izveidotai izglītības sistēmai, kurā var iekļauties visos līmeņos un izglītību iegūt visa mūža garumā. Informācija no EDF augusta mēneša "European Disability Forum Members’ Mailing"
Invaliditātes Konvencijas 100. ratifikācija
Ir izveidota jauna Facebook lapa “Apvienotās Nācijas dod iespēju”. Informācija no EDF maija mēneša "European Disability ForumMembers’ Mailing"
Interneta resursu lapas par invaliditāti
Pateicoties projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” realizācijai, SUSTENTO regulāri saņem jaunāko informāciju ne tikai no EDS ikmēneša ziņu lapas, bet arī no foruma sagatavotajām aktuālākajām preses relīzēm un arī no interneta vietnes „Enable” (Iespēja). Šoreiz jaunums no aprīļa biļetena, ko sagatavo ANO birojs, konkrētāk, Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām sekretariāts (SCRPD) ANO Ekonomikas un sociālo lietu departamentā (http://www.un.org/disabilities).
Izglītība, kvalitāte, pieejamība un inovācijas ANO Ekonomikas un sociālo lietu departamentā
2000. gadā pasaules līderi pieņēma Apvienoto Nāciju Tūkstošgades deklarāciju, kurā otrais Tūkstošgades attīstības mērķis ir “panākt universālu pamatizglītības pieejamību”, kas paredz līdz 2015. gadam nodrošināt bērniem visā pasaulē iespēju apgūt pilnīgu pamatskolas izglītības kursu. Centienos uzlabot izglītības iespējas ANO Ekonomikas un sociālo lietu padome (ECOSOC) rīkosies saskaņā ar sešiem “Izglītība visiem” mērķiem, ko izvirzījusi ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).Lasīt vairāk..
Vēsturiska uzvara cīņā par cilvēktiesībām: ES paraksta ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām
Brisele, 2011. gada 5. janvāris Pērnā gada 23. decembrī Eiropas Savienība oficiāli ratificēja ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, līdz ar to kļūstot par pirmo starpvaldību grupu, kas parakstījusi jebkādu vienošanos, kas skar cilvēktiesības. Eiropas cilvēku ar invaliditāti kustība ir ieguldījusi daudz pūļu, lai panāktu, ka ES pievienojas Konvencijai līdz 2010. gada beigām. Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums apsveic šos panākumus, kas ir nozīmīgs pagrieziena punkts un palīdzēs uzlabot dzīvi 80 miljoniem Eiropas cilvēku ar invaliditāti.
ES: ceļš brīvs uz pievienošanos Cilvēktiesību līgumam
ES dalībvalstu gatavība novērst pēdējos juridiskos šķēršļus, lai ES varētu pievienoties ANO Konvencijai par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām, ir nozīmīgs solis uz priekšu, tā šodien paziņoja organizācija “Cilvēktiesību uzraudzība” (Human Rights Watch) un Eiropas cilvēku ar invaliditāti kustība. ES jāgarantē, ka pievienošanās notiek, cik drīz vien iespējams, pauda augšminētās organizācijas.
Pirmo reizi Eiropas Savienība pievienosies kādai no ANO konvencijām
Šī būs pirmā reize, kad Eiropas Savienībā tiek darīts viss, lai kāda no ANO konvencijām kļūtu Eiropas Savienībai juridiski saistoša. Tā ir ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. 2010.gada 2.decembra ES Padomes sēdē dalībvalstis jau ir vienojušās par vienotu rīcības kodeksu – dokumentu, kas regulēs dalībvalstu sadarbību ar Eiropas Komisiju jautājumos par šo beidzamo un tajā pat laikā jaunāko ANO konvenciju.
Latvijā 2010.gada 30.septembrī ir stājies spēkā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols|
Latvijā 2010.gada 30.septembrī ir stājies spēkā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols. Līdz ar to Latvija ir pilnībā uzņēmusies ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk - Konvencija) un tās Fakultatīvajā protokolā (turpmāk - Protokols) iekļautās saistības. Atgādinām, ka Latvija 2010.gada 28.janvārī ir ratificējusi Konvenciju un tā ir spēkā no 2010.gada 31.marta. Savukārt Protokols ratificēts 2010.gada 3.jūnijā.
Arī Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti ir pavērtas pilnvērtīgas līdzdalības iespējas
Šodien ir pagājuši tieši trīs gadi no brīža, kad ANO galvenajā mītnē Ņujorkā parakstīšanai visām valstīm un reģionālās integrācijas organizācijām tika atvērta Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Protokols. Šajā datumā – 30.martā – beidzies ieilgušais, nu jau vēsturiskais, process Latvijā, kad ar aktīvu un pat izšķirīgu LCĪVSO SUSTENTO līdzdalību ir izsludināts likums „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” un ar 31.martu stāsies spēkā ratificētā ANO Konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām”.
Latvija ratificējusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām
2010.gada 28.janvārī Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 17.februārī izsludinājis likumu „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām”. Ratificētā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām” Latvijā stāsies spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad Latvija iesniegs savu ratifikācijas dokumentu ANO Ģenerālajā asamblejā.
2 Nākamā

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244372