SUSTENTO > Aktivitātes
Aktivitātes

16.05.

Briselē notiek Eiropas Cilvēkiem ar invaliditāti foruma (EDF) Komitejas Par neatkarīgu dzīvi, kuras locekle ir LCĪVSO SUSTENTO pārstāve I.Šķestere, tikšanās, kur tika izstrādāta EDF turpmākā stratēģija un pamatnostādnes deinstitualzācijas jomā.

 

31.05.

Tikšanās ar INKO centra pārstāvjiem par taisnīgu kompensējamo higiēnas preču pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.

02.06.

ü      Baltijas valstu neiroloģijas kongress Rīgā. LCĪVSO SUSTENTO prezentācija „Invaliditāte medicīniskā un sociālajā skatījumā”;

ü      EQUAL projekta „Klusās rokas” LNS partneru tikšanās – seminārs (LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētājas G.Ančas prezentācija

    „ES politika sociālajā jomā”);

ü      „ES finansējuma piesaistīšana veselībai” – piedalīšanās G.Andrejeva rīkotajā konferencē (inovācijas).

 

05.06.

ü      Tikšanās ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas izpilddirektoru Valdi Freidenfeldu par kompensējamajiem medikamentiem;

ü      Tikšanās ar Lieni Mucenieci, Lielvārdes privātās mākslas skolas direktori, par vasaras nometnēm.

 

08.06.

ü      Tikšanās ar firmas GlaxoSmithKline ārējo attiecību vadītāju Signi

     Vēliņu par sadarbības veidošanu starp pacientu organizācijām par

    1) kopīgu pasākumu veidošanu,

2) semināru organizēšanu, kuros klātesošie tiktu informēti par medicīnisko pakalpojumu saņemšanu,

3) iespēju atbalstīt jaunas SUSTENTO elektroniskās ziņu lapas izveidi,

4) pacientu biedrību kapacitātes celšanu rajonos.

ü      Starptautiskā projekta (Beļģija, Čehija, Dānija, Igaunija, Itālija, Latvija, Slovākija un Slovēnija) „Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti reģionālā un nacionālā līmenī” ietvaros Ternī norisinās Itālijas organizētā nacionālā konference.

Līdzīgi kā š.g. 28.martā Latvijā Rīgā viesnīcā Radisson SAS Daugava tika rīkots LCĪVSO SUSTENTO starptautiskais seminārs „Neko par mums bez mums”, Ternī tiek prezentēts, kā Itālijas pilotpašvaldības ir izstrādājušas savus Rīcības plānus. Latvijas pieredzi šajā jomā pārstāvēja SUSTENTO projektu vadītāja I.Šķestere.

 

09.06.

Tikšanās ar LNNK „Tēvzemei un Brīvībai valdes pārstāvi M.Grīnblatu” par 9.Saeimas vēlēšanām.

 

11.06.

Piedalīšanās Eiropas Komisijas rīkotajā konferencē, kurā tiek izvirzīts nosacījums, kas iekļauts Rīgas deklarācijā, par elektroniskās vides pieejamību ES informācijas nesējos.

 

16.,17.06.

LCĪVSO SUSTENTO delegācija piedalās Tallinā kopīgās Baltijas jūras valstu NVO, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti, sadarbības telpas atklāšanas svētkos. Igaunijas sadarbības organizācija cilvēkiem ar invaliditāti EPIKODA ir šī projekta īstenotāja, kur partneri ir Latvija, Lietuva, Zviedrija un Somija.

 

19.06.

Tikšanās Saeimā ar Latvijas Pirmās Partijas pārstāvi J.Stalidzāni.

 

21.06.

Tikšanās ar Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo dienestu sociālo pakalpojumu dienestu pieaugušām personām vadītājiem par Atbalsta centra „Līdzīgs līdzīgam” darbību un sadarbības iespējām. LCĪVSO SUSTENTO Atbalsta centru, kas izveidots ESF finansētā projekta ”Atbalsta programma sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti „Līdzīgs līdzīgam” (2005.gada maijs – 2006.gada oktobris)” ietvaros prezentēja SUSTENTO sociālā darba vadītāja D.Kamerovska.

 

22.06.

Starptautiskā projekta „Seksuālā izglītība sievietēm ar invaliditāti” darba grupas tikšanās Tallinā. Tajā iepriekš veiktās aptaujas rezultātus prezentēja sadarbības partneri no Dānijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Igaunijas un Latvijas. Ar anketēšanas palīdzību, aptaujājot projekta mērķgrupu, lai apzinātu esošo situāciju šādas izglītības pieejamībā un izprastu cilvēku ar invaliditāti specifiskās vajadzības un prioritātes, tika identificēta labā prakse šajā jomā. Turpmāk katra partnervalsts izstrādās pozitīvos risinājuma ieteikumus, pētot situāciju konkrētā invaliditātes veidā. Latvijā tas tiks īstenots sadarbojoties ar neredzīgajiem cilvēkiem.

 

26., 27. 06.

Piedalīšanās Starptautiskā projekta ”Bērni ar invaliditāti un vardarbība; primārie preventīvie pasākumi ģimenēs” (Grieķija, Itālija, Portugāle, Igaunija un Latvija) darba grupas pirmajā tikšanās Itālijā Boloņā. Projekta ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas, tulkotas visās partnervalstu valodās, kā novērst vardarbību ģimenēs, kurās aug bērns ar invaliditāti.

Būs aptauja vecākiem un 18-35 gadu jaunieši, arī pakalpojumu sniedzēji aptaujāti.

 

 

 

30.06., 01.07.

Piedalīšanās starptautiska projekta „Šķēršļi, labās prakses piemēri un veiksmes stratēģija” prezentācijā Itālijā Fraskatī. Seminārs par privātuzņēmēju sociālo atbildību pret pilsonisko sabiedrību un to (koorpatīvo) savstarpējo sadarbību šajā jomā.

12.07.

Piedalīšanās starptautiskā seminārā Briselē „NVO un ES – pilsoniskā dialoga stiprināšanā”. Galvenā tēma ir par lobētāja profesiju, kādi ir risinājumi, lai novērstu nekontrolējamību politiskajos procesos, kurus ietekmē šie speciālisti.

 

18., 19. 07.

Kopš š.g. aprīļa Latgales reģionā sācies LCĪVSO SUSTENTO (projekta „Informācija, zināšanas, piederība – integrācija” ietvaros, kuru finansē ES PHARE grantu programma „Sabiedrības integrāciju veicināšana Latvijā”) vadītais pilsoniskās sabiedrības izglītojošais process ar 2 dienu interaktīvajām nodarbībām, kas jau notikušas Daugavpilī, Ludzā un Balvos. Šajās dienās konference un seminārs norisinās Rēzeknē.

 

25., 26.07.

Projekta „Informācija, zināšanas, piederība – integrācija” ietvaros rīkotā konference un seminārs Krāslavā.

20.07.

Piedalīšanās Latvijas Cilvēktiesību centra rīkotajā seminārā „Cilvēktiesības psihoneiroloģiskajās slimnīcās un pacientu vajadzību izvērtējums”.

 

 

21.07.

LCĪVSO SUSTENTO vadības un Atbalsta centra "Līdzīgs līdzīgam" pārstāvju viesošanās Cēsu pusē Spārēs dalīborganizācijas „Velku biedrība” rīkotajā vasaras nometnē vecākiem ar bērniem, kam ir smaga invaliditāte.

 

31.07., 01.08.

Projekta „Informācija, zināšanas, piederība – integrācija” ietvaros rīkotā konference un seminārs Preiļos.

 

10.08.
 
Piedalīšanās Īpašu uzdevumu ministres sabiedrības integrācijas lietās Karinas Pētersones rīkotajā tikšanās pasākumā ar nevalstisko organizāciju vadītājiem, lai apspriestu papildus finansējuma piesaisti 2006.gada budžeta grozījumos, kā arī 2007.gada budžeta prioritātes NVO sektora attīstībai un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai.
 
17.08.
 
Piedalīšanās Zāļu cenu valsts aģentūras (ZCVA) pacientu organizāciju un mediju pārstāvjiem rīkotajā seminārā "Uz pierādījumiem balstīta zāļu izvēle", kura darba kārtībā ir plānota diskusija ar pasākuma dalībniekiem par iepriekš izklāstītajām tēmām.
Zāļu cenu valsts aģentūra ( ZCVA) 2006.g. 17.augustā rīkoja informatīvu semināru pacientu organizāciju un mediju pārstāvjiem „Uz pierādījumiem balstīta zāļu izvēle”.
 
Sabiedrības kopējā vajadzība ir vienlīdzība ārstēšanas saņemšanā, iespēja iegādāties nepieciešamās zāles, būt drošiem par zāļu efektivitāti un kvalitāti un pārliecinātiem, ka lietojam pareizās zāles pareizā laikā, pareizā veidā un pareizā daudzumā.
 
Semināra rīkotāji sniedza informāciju par principiem, saskaņā ar kuriem zāles tiek iekļautas Kompensējamo zāļu sarakstā, skaidroja interesentu uzdotos jautājumus.
 
Patīkams jaunums pacientu informētības nodrošināšanai atrodams ZCVA mājas lapā www.zca.gov.lv, kur var iepazīties ar Kompensējamo medikamentu sarakstā jauniekļautajām diagnozēm, medikamentiem. Mājas lapā ievietoti pirmie izplatītāko slimību apraksti pacientiem saprotamā veidā. ZCVA speciālisti turpinās slimību aprakstu veidošanu. Apsveicama arī iespēja saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem pa telefonu 7876128.
 
Zāļu iegādes kompensācijas sistēmu regulējoši normatīvie akti:
 
23.08.
 
LCĪVSO SUSTENTO Atbalsta centra "Līdzīgs līdzīgam" viesošanās Cēsu Spārēs dalīborganizācijas „Velku biedrība” rīkotajā vasaras nometnē vecākiem ar bērniem, kam ir smaga invaliditāte.
 
26.08.
 
Piedalīšanās LR veselības ministra G.Bērziņa un Eiropas medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācijas priekšsēdētājas M.V.Klīnas rīkotjā pieņemšanā par godu 13.Eiropas madicīnas zinātņu vēstures muzeja asociācijas kongresam "Medicīnas muzeji un cilvēki ar īpašām vajadzībām".  
                                                                                                                                                                                  
29.08.
 
Tikšanās ar Onkoloģisko pacientu atbalsta organizācijas "Dzīvības koks" sabiedrisko attiecību speciālisti Gunitu Berķi par sadarbību SIF finansētajā un SUSTENTO organizētajā projektā "Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti". Tāpat tika apspriesta kopēja rīcība kompensējamo medikamentu jautājumā.

05.09.

Saskaņā ar LR Labklājības ministrijas rīkojumu Nr. 135 Par darba grupas izveidi likumprojekta "Invalīdu sociālās aizsardzības likuma" izstrādei tās sastāvā ir nozīmēti 3 LCĪVSO SUSTENTO locekļi: mūsu organizācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, projektu vadītāja Inga Šķestere un "Gaismas stara" valdes priekšsēdētāja Brigita Siliņa.

08.09.

Sustento pārstāve I.Šķestere kā komisijas locekle piedalījās  VA "Tehnisko palīglīdzekļu centra" iepirkuma komisijas sēdē, lai izstrādātu nolikumu konkursam par tiesībām piegādāt riteņkrēslus līdz 31.12.2007. un par tiesībām piegādāt ar vienu un divām rokām vadāmus pārvietošanās palīglīdzekļus līdz 31.12.2007. 

18.09.

Tikšanās SUSTENTO birojā ar Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvēm Solvitu Rudoviču - sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju - un galveno speciālisti Baibu Zunti par turpmāko sadarbību cilvēku ar invaliditāti sadzīves situāciju  jautājumos un to risināšanā. Sarunu galvenā tēma bija par alternatīvo pakalpojumu piedāvājumu attīstību cilvēkiem ar invaliditāti Rīgas pilsētā.

21.09.

SUSTENTO pārstāvji piedalījās Eiropas Komisijas Briselē rīkotajā konferencē "Eiropas Sociālais fonds un invalidtāte", kurā ES dalībvalstu pārstāvji no ministrijām un nevalstiskajām organizācijām cilvēkiem ar invaliditāti tika iepazīstināti par tās pamatnostāju Eiropas Sociālā fonda izlietošanā laika posmā no 2007. līdz 2013.gadam.

26.09.

26.septembrī SUSTENTO birojā bija tikšanās ar "Jaunā laika" pārstāvjiem - Ainaru Latkovski, Lieni Liepiņu un Evu Viļķinu, lai, pamatojoties uz mūsu organizācijas pirmsvēlēšanu jautājumiem, pārrunātu šīs partijas viedokli par tiem.

28., 29.09.

SUSTENTO valdes priekšsēdētāja, kā arī Eiropas Cilvēku ar invaliditāti Foruma (European Disability Forum – EDF) valdes locekle Gunta Anča kā lektore piedalījās Eiropas Padomes un Eiropas reģionu asamblejas seminārā ”Cilvēki ar invaliditāti kā reģiona pievienotā vērtība”, kas notika vienā no Rumānijas lielākajām pilsētām Timisoarā.

03.10.

Tikšanās ar firmas GlaxoSmithKline ārējo attiecību vadītāju Signi Vēliņu par iesākto partnerību, kuras rezultātā tiek izstrādāts pirmais kopīgais projekts - organizēta pirmā pacientu organizāciju vadītāju konference, kas notiks š.g. 25. novembrī. 

05., 06.10.

Piedalīšanās starptautiskajā konferencē "Bioētiskie aspekti par cilvēka veselību", kas iepriekšminētajos datumos notika Rīgā. Cilvēktiesības biomedicīnas un biotehnoloģijas sfēra ir viens no aktualitātēm Eiropas jurisprudencē. Tās centrā ir ārstu atbildība un pacientu tiesības. Konferences laikā tika iztekti viedokļi par un pret jebkāda veida iejaukšanos pacienta veselības un dzīvības jautājumos, ieskaitot visas medicīniskās darbības - gan profilaktiskos mērķus, gan diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju un pētniecības darbu.

07., 08.10.

Eiropas Cilvēku ar invaliditāti Foruma valdes sēde 7. un 8. oktobrī notiks Helsinkos, kurā piedalīsies arī mūsu organizācijas priekšsēdētāja Gunta Anča, kas ir EDF valdes locekle.

no 09. līdz 13.10.

Pateicoties Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta finansiālajam atbalstam, LCĪVSO SUSTENTO tika izveidotas prakses vietas cilvēkiem ar invaliditāti. Laika posmā no š.g. 9. līdz 13.oktobrim notika apmācība 5 praktikantiem no Ludzas, Krāslavas un Preiļiem.

19.10.

Mūsu birojā notika pirmā pēc SUSTENTO iniciatīvas izveidotā darba grupas tikšanās, lai sāktu izstrādāt vienotu koncepciju par iespējām cilvēkam ar invaliditāti iekļauties sabiedrības dzīvē.

21.10.

 • LCĪVSO SUSTENTO dalīborganizācija LNSA, atzīmējot ANO izsludināto Transpalantācijas dienu, rīkoja konferenci, kurā par sociālajām novitātēm uzstājās mūsu organizācijas darbiniece D.Kamerovska.
 • 21. oktobrī Prāgā norisinājās Eiropas Sieviešu lobija (EWL) ikgadējā Ģenerālā asambleja, tās valdē tika ievēlēta Gunta Anča, izvirzīta no Eiropas Cilvēkiem ar invaliditāti foruma (EDF).

26.10.

Š.g. 26.oktobrī Rīgas domes Labklājības departamenta rīkotajā sanāksmē notika Rīgas domes saistošo noteikumu „Par Rīgas pašvaldību pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā” projekta atkārtota apspriešana, kurā SUSTENTO viedokli pārstāvēja D.Kamerovska. 

28.10.

LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja I.Šķestere apmeklēja Briselē Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma organizēto semināru „Cilvēku ar invaliditāti tiesības Eiropas Savienībā – pagātnes mācības un skats nākotnē.”

28.10. un 30.10.

"Latvijas Avīzē" (28.10.) un TV 1 raidījumā "Kopā"(30.10.)  plašākai sabiedrībai bija iespējams uzzināt par SUSTENTO Atbalsta centra "Līdzīgs līdzīgam" veikumu un darbību projekta "Atbalsta programma sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti" īstenošanas laikā.

 

02.11.

Tikšanās SUSTENTO birojā ar Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas sekretariāta vecāko referenti, Eiropas gada koordinatori Latvijā Ilzi Hermani.

06., 07.11.

Briselē notika konference „Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti reģionālā un vietējā līmenī”, kurā ar savu pieredzi šajā jomā dalījās Talsu pilsētas mērs Aivars Lācarus un LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un projektu vadītāja Inga Šķestere.

14.11.

Tikšanās ar Inčkalna Invalīdu biedrību un novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem, lai runātu par vietējās kopienas turpmāko savstarpējo sadarbību.

no 12. līdz 16.11.

Sadarbībā ar ĪUMSIL sekretariātujau otro reizi LCĪVSO SUSTENTO tika izveidota prakses vietas 6 cilvēkiem ar invaliditāti no Balviem, daugavpils un Viļāniem, lai iepazītos ar aktuālāko un būtiskāko NVO darbā.

24.11.

Tikšanās ar Īslīces pagasta sociālās darbinieces uzaicinātajiem kolēģiem no Bauskas rajona un aktīvākajiem cilvēkiem ar invaliditāti, lai kopīgi atzīmētu tuvojošamies 3. decembri - starptautisko dienu Cilvēkiem ar invaliditāti.

25.11.

SUSTENTO un farmācijas kompānijas GlaxoSmithKline Latvia bija norganizējušas pacientu organizāciju vadītāju pirmo konferenci mūsu valstī. Konference notika diskusijas veidā - pacientu, valsts un nevalstisko organizāciju, kā arī farmācijas industrijas pārstāvjiem aktīvi spriežot par to, kas notiek ar partnerību starp pacientu organizācijām, farmācijas industriju un valsti, kā veidot spēcīgas un ietekmīgas pacientu organizācijas, kāda ir pacientu tiesību teorija un prakse ārstniecības procesā.

Pēc konferences dalībnieku domām, šādam sadarbības trijstūrim – valstij, pacientu organizācijām un farmācijas industrijai – ir jāturpina attīstība un jāveido vēl ciešāka un auglīgāka partnerība, kas vērsta kā uz kopēju pacientu interešu pārstāvību, tā atbalstu katram konkrētam pacientam viņa vajadzībās un rūpēs. Konferences gaitā izkristalizējās arī atziņa, ko īpaši akcentēja profesors G. Andrejevs - šī augstākminētā alianse nevar būt pilnīga bez ārstu un viņu profesionālo organizāciju līdzdalības.
03.12.
Neatkarīgs, brīvs, atbildīgs” – svinīgs sarīkojums par godu starptautiskajai dienai Cilvēkiem ar invaliditāti. 
2006. gada 3. decembrī, biedrība „Klubs "Verte"” sadarbībā ar LCĪVSO SUSTENTO un Rīgas domes un privātu sponsoru atbalstu rīkoja svinīgo pasākumu sporta kompleksā „Ķeizarmežs”, kas pulcēja aktīvākos cilvēku ar invaliditāti organizāciju pārstāvjus, lai satiktos, kopīgi atskatītos uz aizejošajā gadā paveikto, neformālā gaisotnē pārrunātu aktuālos jautājumus un nākotnes vīzijas un idejas.
 
04.12.
04.,05.12.
 
Š.g. 4. un 5.decembrī Briselē notika konference par godu Eiropas dienai Cilvēkiem ar invaliditāti „Jaunatne = Nākotne. Veidosim visiem vienādu nākotni”. Tajā Latvijas jauniešus ar invaliditāti pārstāvēja 3 dalībnieki no  SUSTENTO – Alla Muškina (Ludza), Māris Svikliņš (Rīga) un Egils Veigurs (Preiļi).
 
06.12.

13.12.

Viļņā notika Lietuvas Cilvēkiem ar invaliditāti foruma rīkotā konference "Ir laiks uzsākt dialogu", kas veltīta ES izsludinātajam 2007. - vienlīdzīgu iespēju visiem - gadam, kur Latviju pārstāvēja LCĪVSO SUSTENTO.
 
01. - 31.12.
 
SUSTENTO ir uzsākta triju  ar ESF finansiālo atbalstu īstenojamo projektu realizācija: Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;  Projekts „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū” ; Motivācijas programma “Solis ceļā uz darbu” .
 
05.01.
15.01.
24.01.
25.01.
 31.01.
 
Piedalīšanās ar saviem priekšlikumiem RD Labklājības departamenta darba grupā, kas risina transporta pakalpojumu samaksas jautājumus  personām ar kustību traucējumiem.
Sanāksmes tēma: saistošo noteikumu „Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu” projekta apspriešana. SUSTENTO ieniedza labojumu, kas veicinātu difirencētu ši pakalpojuma apmaksu tiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas mācās vai strādā, jo pašreizējā situācija rada lielus finasiālos izdevumus un neveicina minēto personu iekļaušanos darba tirgū.
 

02.02.

Beidzamā apmācības semināra diena projekta  - Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti - ietvaros, kurā tika sagatavoti nākamie līdzatbalsta sniedzēji gan individuālajam, gan atbalsta grupu darbam.

05.02.

Tikšanās ar partijas "Jaunais laiks" pārstāvjiem. 

08.02.

 SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, deleģēta no Eiropas Sociālo lietu komitejas, Briselē uzstājās ar savu viedokli Augsta līmeņa darba grupā invaliditātes jautājumu risināšanā.

14.02.

Projekta "Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti "Solis ceļā uz darbu"" pirmais seminārs - sociālpsiholoģiskais treniņš, ko vada psiholoģe Benita Griškēviča.

SUSTENTO birojā tikās GSK un pacientu organizāciju vadītāji, lai turpinātu darbu pie kopējā memoranda.

21.02.


22.02.

SUSTENTO piedalījāss Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Vienādu iespēju gada aktivitāšu ieviešanas darba grupas sanāksmē.
28.02. 
Projekta "Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti "Solis ceļā uz darbu"" apmācību darbs. Šajā dienā turpinās sociālpsiholoģiskais treniņš, ko vada psiholoģe Benita Griškēviča.

01.03.

SUSTENTO pārstāvja piedalīšanās LR Ministru prezidenta organizētajā tikšanās ar NVO aktīvistiem, lai apspriestu veicamo sociālajā jomā un vērtētu ĪUMSIL turpmāko darbības plānu.

02.03.

SUSTENTO pārstāvja piedalīšanās Nacionālā stratēģiskā ievaddokumentu projekta 2007.-2013.gadam apspriedē, kur LR Ministru prezidents uzklausīja klātesošo izteikto vērtējumu par paveikto.

05.03.

Igaunijas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas Cilvēkiem ar invaliditāti sadarbības organizācijas jeb kameras ierosināta tikšanās Latvijā SUSTENTO sekretariāta telpās ar mūsu valsts Labklājības ministrijas un SUSTENTO pārstāvjiem, kā arī Lietuvas Cilvēkiem ar invaliditāti Foruma delegātiem. Sarunu galvenā tēma - savstarpējās pieredzes apmaiņa valstu politikā invaliditātes jomā.

06.03.

Organizācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Anča Briselē tikās ar Santiago LORANCA GARCIA Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālo jautājumu ģenerālsekretariāta Eiropas Sociālā fonda izlietošanas monitoringa Latvijā, Īrijā un Lielbritānijā nodaļas vadītāju. Sarunā tika skarti jautājumi par ESF izmantošanas iespējām pagātnē, kā arī apspriesta cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošana jaunajā fondu ietvardokumentā laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam.

   

14.03.

 

SUSTENTO pārstāvju piedalīšanās Ministru prezidenta un NVO sanāksmē, kurā tika apspriesta Valdības rīcības plāna projekta  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumu sadaļa. 

 

15.03.

 

 Piedalīšanās Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL nodarbinātības tematiskās grupas "Vienādas iespējas darba tirgū" sēdē par Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aociācijas (LIKTA) projekta"Apmācības datoru un intereneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem" vertikālās integrācijas produktu lietderības pārbaudi un rezultāta vai risinājuma integrēšanas iespējām.

 

16.03.

 

Tikšanās ar Labklājības ministri D.Staķi par alternatīvajiem pakalpojumiem cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā.

19. - 25.03.

 

Leonardo da Vinci Eiropas Kopienas profesionālās izglītības attīstības rīcības programmas projekta "E-ability – Latvijas darba tirgus attīstībai" ietvaros SUSTENTO delegācijas komandējums Spānijā, lai iepazītos, kā šajā valstī tiek veicināta cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība, izmantojot informatīvo tehnoloģiju pieejamību.

 

Aprīļa mēnesī pēc noteikta grafika 3 projektu ietvaros noris apmācības cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņus motivētu gan atgriezties, gan iekļauties darba tirgū.

13. 04.

SUSTENTO pārstāvniecības sanāksme.

16.04.

Sācies projekta "Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne" apmācību semināru pirmais cikls. 10 pirmie amatnieki apgūst uzņēmējdarbības un informatīvo tehnoloģiju pamatzināšanas.

23., 24.04.

Piedalīšanās Starptautiskā projekta ”Bērni ar invaliditāti un vardarbība; primārie preventīvie pasākumi ģimenēs” (Grieķija, Itālija, Portugāle, Igaunija un Latvija) darba grupas otrajā tikšanās Portugālē Lisabonā. Šajā reizē tika analizētas apkopotās anketas un tika izstrādātas vadlīnijas labās prakses piemēru apkopošanā.

24.04.

Tikšanās ar Norvēģijas Cilvēkiem ar invaliditāti organizāciju federācijas delegāciju, kas dibināta 1950. gadā. Galvenās sarunu tēmas - pieredzes apmaiņa un sadarbības iespējas.

27.04.

1) Piedalīšanās īUMSIL sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā organizētajā konferencē "Par un pret iecietību";

2) Piedalīšanās starptautiskā konferencē, ko rīkoja Rehabilitācijas centrs " Mēs esam līdzās". Konferences tēma - jauniešu ar kustību traucējumiem integrācijas problēmas sabiedrībā.

 

Arī maija mēnesī pēc noteikta grafika 3 projektu ietvaros noris apmācības cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņus motivētu gan atgriezties, gan iekļauties darba tirgū.

10.05.

11.05.

Svinīgā SUSTENTO valdes sēde par godu organizācijas 5.gadadienai

17.05.

Darbs Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu darba grupā. 

24.01.

Starptautiskā, SUSTENTO organizētā konference par Latvijas un Eiropas Savienības invaliditātes politiku.

25.05.

Piedalīšanās otrajā Rīgas pašvaldības cilvēkiem ar invaliditāti padomes sēdē.

28.05.

Piedalīšanās pirmajā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā.

 

 

Jūnijā turpinās apmācības 2 SUSTENTO īstenotajos projektos:  „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne”  un „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū”

03.06.

G.Anča kā ESK pārstāvis piedalās un strādā darba grupā konferencē Madridē 'Fondi Eiropai -  globālās filantropijas jaunās iespējas".

05.06.

06.06.

Tikšanās ar Brēmenes (Vācija) sociālā uz'ņēmuma "Wesemarsh" darbiniekiem.

07.06.

Piedalīšanās Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta rīkotajā Pilsoniskās sabiedrības padomes 6.sanāksmē.

Kārtējā mūsu organizācijas darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sēde.

08.06.

G.Ančas uzstāšanās Latvijas Ergoterapeitu konferencē.

12.06.

Tikšanās ar Šveices konfederācijas delegāciju Finanšu ministrijas rīkotajā sanāksmē.

Piedalīšanās IUMSIL rīkotajā Vienādu iespēju dienas konferencē ”Vienādu iespēju gads visiem – sapratnes, tolerances un cieņas veidošana Latvijā”.

13.06.

Piedalīšanās Latvijas Cilvēktiesību centra rīkotajā konferencē "Pretdiskriminācija nodarbinātības jomā".

14.06.

Piedalīšanās trešajā Rīgas pašvaldības cilvēkiem ar invaliditāti padomes sēdē.

Jūlijā turpinās apmācības 2 SUSTENTO īstenotajos projektos:  „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne”  un „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū”

07.,08.07.

G.Ančas piedalīšanās kārtējā EDF valdes sēdē, kas notika Lisabonā. Tika lemts par NVO, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti, iespējām iesaistīties Eiropas struktūrfondu izmantošanas novērtēšanā savā valstī. Tāpat dienas kārtības jautājumi bija par EDF 10 gadu jubilejas svinību pasākumiem, kas notiks š.g. 4.oktobrī Briselē, un par veicamajiem darbiem, lai Eiropas valstis ātrāk ratificētu ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.

13.07.

Kārtējā mūsu organizācijas darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sēde.

26.07.

Darba grupas sanāksme par konferenci "Labāka Eiropa cilvēkiem ar invaliditāti".

31.07.

Sadarbībā ar VIAA un ISMA partneriem nacionālā konference "Labāka Eiropa cilvēkiem ar invaliditāti".

02.08.

Seminārs Jēkabpilī projekta “Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti „Solis ceļā uz darbu”” ietvaros.

08.08.

Seminārs Jēkabpilī projekta “Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti „Solis ceļā uz darbu”” ietvaros.

14.08.

Tikšanās SUSTENTO birojā, piedaloties dalīborganizāciju pārstāvjiem, ar Labklājības ministri D.Staķi, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktori S.Baltiņu un VDEĀK direktoru A.Zīvertu.

14.-16.08.

Dalība Pilsoniskās Alianses organizētajā vasaras akadēmijā par lobēšanu.

17.08.

Tikšanās ar Starptautiskās Rīgas lidostas apkalpošanas uz zemes servisa direktoru Gintu Gariņu, lai pārrunātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu.

21.08.

LCĪVSO SUSTENTO darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" kārtējā tikšanās.

23.08.

24.08.

Tikšanās ar Globālā fonda Cīņai ar AIDS, tuberkulozi un malāriju programmas virzītāju Sandru Irbi.

30.08.

Piedalīšanās ceturtajā Rīgas pašvaldības cilvēkiem ar invaliditāti padomes sēdē.

05. - 08.09.

Š.g.no 5. līdz 8.septembrim Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā notika Pasaules Cilvēku ar invaliditāti 7.asambleja, kurā ES Ekonomikas un sociālo lietu komiteju pārstāvēja G.Anča.

14.09.

SUSTENTO birojā tikās GSK un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pārstāvji, lai vienotos par 2.kopīgi rīkoto konferenci.

18.09.

Pirmā sanāksme projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" mācību semināru dalībniekiem.

20.09.

LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres izveidotās darba grupa "Par dzīvi sabiedrībā" kārtējā sanāksme.

21.09.

25.09.

Piedalīšanās LM Darba grupas par sociālajiem pakalpojumiem kārtējā sanāksmē.

 27.,28.09.

Piedalīšanās Briselē EDF konferencē "Organizēta pilsoniskā sabiedrība liek sevi sadzirdēt par Eiropas nākotni".

01.10.

Tikšanās ar Ievu Leimani–Veldmeijeri, biedrības Resursu centrs ZELDA pārstāvi.

02.10.

Piedalīšanās Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tematiskās grupas "Vienādas iespējas darba tirgū" kārtējā sanāksmē.

04.10.

08.10.

09.10.

19.,20.10.

SUSTENTO vadītā projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" 2. moduļa "ESF projektu vadīšana " nodarbības.

22.-24.10.

SUSTENTO vadītā projekta par uzņēmējdarbības iespējām cilvēkiem  ar invaliditāti, realizējot savus amatniecības darbus, 2.(noslēdzošā) sesija.

24.10.

Tikšanās ar pārstāvjiem no Baltkrievijas NVO, kas apvieno bērnus un jauniešus ar intelektuālajiem traucējumiem.

30.10.

Tikšanās ar Nodarbinātības Valsts aģentūru  par turpmāko sadarbību.

31.10.

Piedalīšanās kārtējā Rīgas pašvaldības cilvēkiem ar invaliditāti padomes sēdē.

01.11.

Sākas apmācības 2.grupai projektā "Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti - bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū".

02.11.

Piedalīšanās Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL rīkotajā konferencē.

05.11.

Tiek svinīgi parakstīts Sadarbības memorands starp Veselības ministriju, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju ''SUSTENTO'' un farmācijas nozares sabiedriskajām organizācijām (Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija).

07.11.

08.,09.11.

SUSTENTO vadītā projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" 3. moduļa "ESF projektu finanšu vadība un grāmatvedība " nodarbības.

10.11.

SUSTENTO un farmācijas kompānija GlaxoSmithKline Latvia kopīgi rīkotā 2.pacientu organizāciju vadītāju konference.

12.11.

LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres izveidotās darba grupa "Par dzīvi sabiedrībā" pirmskonferences sanāksme.

16. - 18.11.

SUSTENTO delegācijas piedalīšanās EDF un Spānijas cilvēku ar invaliditāti CERMI komitejas rīkotajā konferencē par sieviešu ar invaliditāti tiesībām, par kurām tika sagatavota un pieņemta deklarācija.

23.11.

Darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" rīkotā konference.

02.12.

Piedalīšanās Tallinā gadskārtējā Igaunijas cilvēku ar invaliditāti rīkotajā konferencē.

03.12.

Ikgadējā Cilvēku ar invaliditāti dienas neformālās tikšanās (SUSTENTO organizētais pasākums) Latviešu biedrības namā, kurā piedalījās Labklājības un Veselības ministriju pārstāvji, kā arī vadošie speciālisti no Rīgas domes Labklājības departamenta un sadarbības organizāciju partneri.

04., 05.12.

SUSTENTO vadītā projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" 4. moduļa  "ESF projektu vērtēšana un atskaišu sagatavošana" nodarbības.

05.,06.12.

Piedalīšanās Eiropas Komitejas un EDF rīkotajā konferencē "ES iekšējais tirgus un cilvēki ar invaliditāti", kas notika Briselē un bija veltīta ANO noteiktajai Pasaulē atzīmējamajai dienai Cilvēkiem ar invaliditāti.

07.12.

10.12.

Piedalīšanās LR Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā seminārā "NVA sadarbības partnerību veicināšana - iespējas un izaicinājumi 2008. gadā".

12.12.

Piedalīšanās ar divu projektu prezentāciju SIF rīkotajā konferencē.

13.12.

Piedalīšanās Eiropas Komisijas parstāvniecības Latvijā rīkojā diskusijā "Eiropas sociālais modelis Latvijā".

17.12.

Piedalīšanās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes kārtējā sēdē.

18.,19.12.

SUSTENTO vadītā projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" semināru noslēguma nodarbības.

03.01.

Piedalīšanās NVO, Labklājības ministrijas un Tehnisko palīglīdzekļu centra pārstāvju diskusijā par MK noteikumu Nr.790 iespējamajiem grozījumiem, kas nosaka kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus.

04.01.

Turpinās apmācības 2.grupai projektā "Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti - bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū", kā arī apmācības 2.grupai projektā "Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti - SOLIS CEĻĀ UZ DARBU".

07.01.

Piedalīšanās Veselības ministrijas darba grupas 2008. gada 1.sēdē.

08.01.

Tikšanās SUSTENTO birojā ar Veselības ministrijas pārstāvjiem: Juri Bunduli, Valsts sekretāra vietnieku, Silviju Pablaku, Valsts kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāju, un Reini Jokstu, Veselības aprūpes departamenta direktoru, lai vienotos par turpmāko sadarbību.

14.01.

LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres izveidotās darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" 1.sanāksme šajā gadā.

21.01.

Piedalīšanās Veselības ministrijas darba grupas 2008. gada 2.sēdē.

22.01.

23.01.

Piedalīšanās Valsts kancelejas rīkotajā diskusijā par Valdības rīcības plāna sadaļu bloku "Tiesiskums un valsts pārvalde".

25.01.

Piedalīšanās konferencē (Briselē) par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1107/2006 pieņemšanu (05.07.2006.) un regulas ieviešanu (26.07.2008.) , kuras ietveros notika lietišķa tikšanās ar Latvijas pārstāvjiem, lai pārrunātu iepriekšminēto prasību izpildes nodrošināšanu VAS "Starptautiskajā lidostā Rīga".

26.,27.01.

Guntas Ančas piedalīšanās Eiropas Sieviešu lobija (EWL)  valdes  kārtējā sēdē Briselē.

28.01.

SUSTENTO pārstāvju piedalīšanās Latvijas radio 1 raidījumā "Krustpunktos", lai paustu viedokli par pacientu veselības aprūpes sistēmu un ģimenes ārsta lomu tajā.

28.01.,29.01.

SUSTENTO pārstāvja piedalīšanās Starptautiskā projekta ”Bērni ar invaliditāti un vardarbība; primārie preventīvie pasākumi ģimenēs” kārtējā darba grupas sanāksmē Briselē.

 

01.02.
04.02.
 05.02.
06.02.
Piedalīšanās Ministru kabineta rīkotajās konsultācijās ar NVO par reģionu attīstības problēmām saistībā ar Valdības rīcības plāna pieņemšanu.
07.02.
08.02.
SUSTENTO pārstāvniecības sēde
18.02.
 
Projekta „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne” beidzamā, trešā, kursa nodarbības - pirmā triju dienu sesija.
 
25.02.
Piedalīšanās  Labklājības ministrijas rīkotajā starpministriju sanāksmē par  Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un  Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento iesniegtajiem  un  Labklājības ministrijas vērā neņemtajiem iebildumiem par Ministru  kabineta  noteikumu  „Grozījumi  Ministru kabineta 2004. gada 14.septembra   noteikumos   Nr.788   „Sociālās   aprūpes  centra  „Ezerkrasti” nolikums”” (VSS-118) (2008.gada 24.janvāra Valsts sekretāru sanāksmes prot.
Nr.4  22.§)  projektu.
 
26.02.
Tikšanās ar Labklājības ministri I.Purni.
 
27.02.
Tikšanās ar GlaxoSmithKline Latvia ārējo attiecību vadītāju Signi Vēliņu
 
28.02.
Tikšanās ar Latvijas Dizaina fonda pārstāvi Kasparu Garkēviču, lai pārrunātu 2008.gadā rīkojamo pasākumu pēctecību, kas iepazīstinās plašāku sabiedrību ar universālā dizaina jeb dizains visiem konceptu
 
29.02.
Piedalīšanās LM sociālo jautājumu darba grupā.
 
03.03.
Piedalīšanās Veselības ministrijas darba grupas 2008. gada 4.sēdē;
Tikšanās ar Ventspils "Žēlsirdības mājas" pārstāvjiem par turpmāko sadarbību;
SUSTENTO valdes sēde 
05.03.
Turpinās apmācības 2.grupai projektā "Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti - bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū", kā arī apmācības 2.grupai projektā "Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti - SOLIS CEĻĀ UZ DARBU";
Piedalīšanās Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles daļas rīkotajās regulārajās pārbaudēs, apmeklējot ilgstošās sociālās rehabilitācijas aprūpes centru „Allaži”.
06.03.
Piedalīšanās Briselē EK izveidotās Augsta līmeņa grupas par invaliditāti pirmajā 2008.gada sanāksmē;
Piedalīšanās Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles daļas rīkotajās regulārajās pārbaudēs, apmeklējot Ogres ilgstošās sociālās rehabilitācijas aprūpes centru „Saulstari”. 
08.,09.03.
Piedalīšnās EDF kārtējā valdes sēdē Briselē.
11.03.
Piedalīšanās Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē, kurā tika skatīti jautājumi par sociālās un medicīniskās rehabilitācijas problēmu risināšanu, tajā skaitā  cilvēku ar invaliditāti reģistra datu bāzes optimizāciju.
12.03.
LCĪVSO SUSTENTO valdes pārstāvju piedalīšanās Personu ar invaliditāti NVO padomes sēdē.
14.03.
LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres izveidotās darba grupa "Par dzīvi sabiedrībā" kārtējā sanāksme.
17.03.
Piedalīšanās Veselības ministrijas darba grupas 2008. gada 5.sēdē;
Piedalīšanās Labklājības ministrijas rīkotajā sanāksmē ar pieaicinātajām NVO diskusijai par invaliditātes likumu;
VAS "Staptautiskajā lidostā Rīga" darba grupas par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1107/2006 pieņemšanu (05.07.2006.) un regulas ieviešanu (26.07.2008.) tikšanās SUSTENTO.
18.03.
Piedalīšanās Latvijas Cilvēktiesību centra rīkotajā seminārā NVO un arodbiedrībām „Diskriminācijas novēršana”, arī 19.03.;
Piedalīšanās EK pārstāvniecības Latvijā un biedrības „Baltijas forums” organizētajā apaļā galda diskusijā „Sociālās realitātes analīze: Latvijas prioritātes”.
19.03.
Pārstāvja piedalīšanās  Labklājības  ministrijas  organizētājā  Sociālās iekļaušanas  politikas  koordinācijas  komitejas sēdē.
20.03.
Piedalīšanās Valsts sekretāru sanāksmē, kurā atkārtoti uz Ministru kabinetu tika virzīta ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ratificēšanu.
25.03.
SUSTENTO, Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra un Latvijas Dizaineru savienības kopīgi organizēts seminārs par konceptu Dizains visiem, kas notiek Eiropas Savienības Mājas konferenču zālē;
SUSTENTO vadības tikšanās ar LM ministri I.Purni.
27.03.
SUSTENTO pārstāvniecības sanāksme.
 

07.04.

G.Ančas intervija TV 1 "Panorāmai" Par LM ministres pirmajām 100 dienām.

08.04.

09.04.
 
Piedalīšanās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kurā tika skatīti NVO priekšlikumi jaunajam Invaliditātes likumam.
 
14.04.
 
LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres izveidotās darba grupa "Par dzīvi sabiedrībā" sanāksme, kurā piedalījās kolēģi no Zviedrijas.
 
23.04.
 • Piedalīšanās Labklājības  ministrijas  organizētājā  Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas ārkārtas
  sēdē,  kuras laikā plānots noteikt prioritāros uzdevumus jaunā Ziņojuma par nacionālo  sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. – 2010.gadam kontekstā.
 • Piedalīšanās LM Valts sekretāra R.Beinaroviču rīkotajā diskusijā par Invaliditātes likumu.
 • Piedalīšanās Veselības ministrijā jaunizveidoto Eiropas Savienības (ES) fondu uzraudzības komisiju pirmajā sanāksmē.  
08.05.
Piedalīšanās LM sociālo jautājumu darba grupā.
09.05.
SUSTENTO rīkotā 1 dienas amatniecības izstāde Vecrīgā projekta „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne” ietvaros.
14.,15.05.
16.05.
19.05.
G.Ančas kā EESK pārstāves no Latvijas piedalīšanās  EK pārstāvniecības mūsu valstī rīkotajā preses konferencē.
22.,23.05.
SUSTENTO pārstāvju piedalīšanās ES rīkotajā ministru sanāksmē  "Par personu ar invaliditāti tiesībām", kas notika Ļubļinā (Slovēnijā), lai iepazītos ar citu valstu pasākumiem Konvencijas ieviešanā.
23.05.
SUSTENTO Atbalsta centra vadītājas piedalīšanās Rīgas domes dienas centru, dienas aprūpes centru un atbalsta centru vadītāju sanāksmē.
26.05.
 Tikšanās SUSTENTO birojā ar Ekonomikas ministra ārštata padomnieku reģionālās uzņēmējdarbības jautājumos Romānu Naudiņu un viņa kolēģiem.
27.05.
Piedalīšanās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kurā tika skatīts jautājums par ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
 
28.05.
 Piedalīšanās IUMSIL rīkotajā diskusijā par NVO deleģējumiem Valsts pārvaldes uzdevumiem.
 
30.05. 
 

4.,5. 06.

Piedalīšanās Briselē starptautiskajā konferencē par specifiskiem diskriminācijas riskiem cilvēkiem ar smagu invaliditāti.

05.06.

Piedalīšanās sadarbības organizācijas "Rūpju bērns" Mēness mājas 3 gadu jubilejas svinībās.

06.06.

Piedalīšanās Rīgas domes gadskārtēja "Labās prakses" konferencē.

09.,10.06.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās Eiropas Kopienas projekta konferencē "MonAMI" (Košicē, Slovākijā), lai iepazīstinātu tās organizācijas ar Latvijas cilvēku ar invaliditāti situāciju IT jomā.

12.06.

18.06.

09.07.

Darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sanāksme.

13.07.

Piedalīšanās informatīvās kapmpaņas "Par daudzveidību, pret diskrimināciju" Eiropas informatīvā autobusa otrajā pieturā - Jūrmalā

21. - 26. 07

Piedalīšanās vasaras skolā Lidsas universitātē (Lielbritānija) par pētijumu veikšanu invaliditātes jomā

28.07.

Darba grupa "Velku fonda" vasaras nometnē māmiņām ar īpašajiem bērniem Cēsu rajona Spārē 

29.07.

Lai sagatavotos Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijai 29.jūlijā notika pirmā Labklājības ministrijas organizētās darba grupas sanāksme.

Darba grupas mērķis ir detalizēti izvērtēt Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Darba grupā piedalās SUSTENTO pārstāvji. 

31.07.

Organizācijas valdes sēde.

04.08.

Invaliditātes sapratnes veicināšanas nodarbība lidostas "Rīga" darbiniekiem

06.08.

6.augustā plkst. 11.00 Zaļajā zālē notika Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes kārtējā sēde. Piedalījās Gunta Anča un Iveta Neimane

09.08.

Darba grupa "Velku fonda" vasaras nometnē māmiņām ar īpašajiem bērniem Cēsu rajona Spārē

11.08.

Starpministriju sanāksme par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28. decembra noteikumos Nr.1067 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniedzējiem” Labklājības ministrijā

12.08.

Darba grupas „Sabiedrības integrācijas Latvijā” tikšanās, lai izstrādātu politikas plānošanas dokumentu „Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2008. – 2018.gadam” .Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā

14.08.

ES fondu 2007.- 2013.gada plānošanas perioda pirmās darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" uzraudzības komisijas sēde Veselības ministrijā.

18.08.

Darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sanāksme.

19.08.

Starpministriju sanāksme par Tieslietu ministrijas, Finanšu
ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts kancelejas, Latvijas pašvaldību
savienības un SO SUSTENTO iesniegtajiem un Labklājības ministrijas vērā
neņemtajiem un daļēji vērā ņemtajiem iebildumiem par Programmas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2008.-
2013.gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem (VSS-942) (2008.gada
22.maija Valsts sekretāru sanāksmes prot. Nr.20 30.§) projektu.

19.- 20.08.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi un Invalīdu un viņa draugu apvienību “Apeirons” rīkotā starptautiskā konference „Personiskais asistents”. Konferences mērķis ir iegūt ārvalstu pieredzi personiskā asistenta pakalpojumu nodrošināšanā personām ar invaliditāti, kā arī izvērtēt esošo pieredzi un situāciju Latvijā.

20.08.

Invaliditātes sapratnes veicināšanas nodarbība lidostas "Rīga" darbiniekiem

21.08.

Invaliditātes sapratnes veicināšanas nodarbība lidostas "Rīga" darbiniekiem

01.09. - 03.09.

Invaliditātes sapratnes veicināšanas nodarbība lidostas "Rīga" darbiniekiem

04.09.

Sanāksme sakarā ar Latvijas nacionālās pozīcijas tapšanu š.g. 2.jūlijā publicētajai Antidiskriminācijas direktīvai (Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVAI par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas). Organizē ĪUMSILS

05.09. - 06.09. 

Līdzdalība apmācību seminārā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajos projektos

08.09.

Darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sanāksme.

Tikšanās ar farmacētiskās firmas GSK pārstāvi, lai vienotos par 3.kopīgi rīkoto pacientu konferenci.

10.09.

Organizācijas pilnsapulce un valdes pārvēlēšana

13.09. - 14.09.

Eiropas Foruma cilvēkiem ar invaliditāti Seiviešu komitejas tikšanās Madridē

15.09.

ICF - Starptautiskā Funkciju klasifikatora ieviešanas principi Eiropā, Konference Briselē, ar prezentāciju uzstājas Gunta Anča

18.09.

Organizācijas ikgadējā pilnsapulce, kurā tiek ievēlēta organizācijas valdes

19.09. - 20.09.

Līdzdalība apmācību seminārā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajos projektos

23.09.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrasKonsulatīvās padomes sēde - Iveta Neimane ievēlēta par padomes priekšsēdētāja vietnieci

LM sakaņošanas sēde par grozījumiem MK noteikumos Nr. 641 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Kalkūni"nolikums"

25.09 - 26.09.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pirmais Baltijas organizētas pilsoniskās sabiedrības forums, Rīgā Latviešu biedrības Zelta zālē. Šīs konferences mērķis ir piedāvāt visām Latvijas, Lietuvas un Igaunijas organizētas pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām pusēm iespēju analizēt pieredzi un apmainīties ar paraugprakses piemēriem ar līdzīgu organizāciju pārstāvjiem no ES dalībvalstīm. Konferences sākumā dalībniekus uzrunā Latvijas labklājības ministre Iveta Purne, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) priekšsēdētājs Vitālijs Gavrilovs un EESK priekšsēdētājs Dimitris Dimitriadis.

26.09 - 27.09.

Līdzdalība apmācību seminārā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajos projektos

29.09.

Tikšanās ar Eiropas ombudu P.Nikiforos Diamandouros  Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta telpās

30.09.

Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisijas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par politikas dokumenta "Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2008. - 2013. gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem" izstrādi un turpmāko virzību.

Līdzdalība seminārā 'Metodiskais atbalsts atbalsta grupu vadītājiem darbā ar savām mērķa grupām - sociālās atstumtības riska mazināšanai, aktīvas dzīves pozīcijas veidošanai."

 

 
07.10.
Līdzdalība SPP pārbaudes vizītē sociālās aprūpes centrā „Rauna”. Piedalījās I. Šķestere.
08., 09.10.
ESF uzraudzības komisijas sēde. Sēdē piedalījās organizācija valdes priekšsēdētāja G.Anča. Tika apspriests ES struktūrfondu ieviešana laika posmā no 2006. līdz 2013. gadam.
09.10.
Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta telpās notika Pilsoniskās sabiedrības padomes sēde . Sēdē piedalījās I.Šķestere.
10.10.
 • Organizācijas valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalījās Augstākā līmeņa grupā invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability), Briselē. Darba grupā tika apskatīti jautājumi par ANO Konvencijas ieviešanas gaitu ES dalībvalstīs.
 • Līdzdalība nacionālajā forumā „Atspēriens. Latvija 2030.” Piedalījās I.Šķestere.
13.10.
LM notika Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde. Organizāciju padomē pārstāvēja I.Neimane. Padome izskatīja un diskutēja par šādiem jautājumiem:
 • Sociālais darbs ar kopienu kā jauna iespēja sociālā darba izglītībā un praksē. Dānijas pieredze – Liesma Ose, SDSP augstskolas „Attīstība” docente, LM ministres ārštata padomniece.
 • Sociālā darbinieka loma vietējo iedzīvotāju (sabiedrības) organizēšanā sociālajām aktivitātēm – Evija Sedvalde, LU lektore, LM ES struktūrfondu departamenta Struktūrfonda politikas nodaļa.
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma nepieciešamo grozījumu apspriešana.
Sēdē arī piedalītjās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Sociālo darbinieku biedrības pārstāvji Mārtiņš Moors un Ieva Lāss, Supervizoru apvienības Kārlis Višs, kā arī Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes galvenā speciāliste supervīzijas jautājumos Evita Usāne.
16.10.
Notika kārtējā darba grupa „ Par dzīvi sabiedrībā”, kuru vada I.Šķestere
17.10.
"VAR" centrā notika 2. darba grupa ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanai ratifikācijai. Sēdē tika analizēta likumdošanas atbilstība Konvencijai.
 
27.10.
I. Neimane tikās ar VM valsts sekretāra vietnieku J.Bunduli un Valsts kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāju S.Pablaku. Tikšanās laikā tika pārrunāts projekts „Pacientam draudzīga vide” norise, kā arī jautājumi, kas saistīti ar informācijas pieejamību pacientiem.
no 28.10. līdz 30.10.
Rīgā notika Grundvit projekta „Veselīgs dzīves veids cilvēkiem ar invaliditāti” 1.tikšanās. Tajā piedalījās visas projektā iesaistītās valstis - Beļģija, Ungārija, Itālija, Lietuva. Projekta vadītāja Latvijā ir I.Šķestere.
29.10.
Notika darba grupa „Par dažādību. Pret diskrimināciju” kārtējā tikšanās. Darba grupa darbojas Eiropas Komisijas projekta ietvaros. Darba grupā tika nolemts atzīmēt vienlīdzības nedēļu. SUSTENTO šīs nedēļas skatījumā organizēs semināru par jauno Eiropas Komisijas apspriešanai izsludināto direktīvu „Par diskriminācijas aizliegumu ārpus darba tirgus.”
Darba grupā organizāciju pārstāvēja D.Veinberga un M. Svikliņš.
29.10.
Organizācijas birojā G.Anča un I.Neimane tikās ar partijas „Pilsoniskā savienība” pārstāvi Antru Sakni. Tika apspriesti jautājumi par partijas programmu invaliditātes jomā Rīgas pašvaldībā.
07.11.
Līdzdalība SPP pārbaudes vizītē sociālās aprūpes centrā „Jelgava”, apmeklējot arī Jelgavas pusceļa mājas un grupu dzīvokļa pakalpojumus. Vizītē piedalījās I. Šķestere.
12.11.
Seminārs - Eiropas diskusija - Padomes direktīva „Par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas” Latvijā.
Seminārā piedalījās 45 pārstāvji no dažādām ministrijām. Semināra diskusijās uzstājās INGEMARS FARMS – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma viceprezidents, MEELIS JOOSTS – Eiropas Ekonomikas un sociālo jautājumu komiteja, Igaunijas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EPIKODA) un citi.
15.,16.11.
Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalījās Globālā invaliditātes fonda ekspertu padomes tikšanā, Bostonā, ASV.
20.11.
I.Neimane tikās ar VM Valsts Kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāju S.Pablaku un pārrunāja organizācijas stratēģiju, informējot ārstniecības iestādes par konkursu „Pacientam draudzīga ārstniecības iestāde”.
24.11.
Organizācijas valdes priekšsēdētāja G.Anča un pārstāvji I.Šķestere un I. Neimane tikās ar Labklājības ministrijas atbildīgām personām – LM Valsts sekretāru Ringoldu Beinaroviču, ministres biroja vadītāju Inesi Banceviču, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktoru Visvaldi Gūtmani u.c. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar sociālās aprūpes institūciju darbības optimizācijas plānu un par organizācijas pārstāvja iesaisti šajā darba grupā.
25.11.
Notika kārtējā darba grupa „ Par dzīvi sabiedrībā”, kuru vada I.Šķestere.
27.,28.11.
G.Anča, I.Neimane, M.Kozireva un Ņ.Gorska piedalījās Eiropas pacientu foruma rudens seminārā Viļņā.
29.11.
Trešā gadskārtējā konference “Jauna partnerība - jaunas iespējas”.
02.12.
VOAVA konsultatīvās komitejas sēde. Organizāciju pārstāv I.Neimane.
03.12.
LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde. SUSTENTO komitejā pārstāv I. Šķestere.
05.12.
G.Anča piedalījās pētījuma par sievietēm ar invaliditāti ES ekspertu tikšanās Londonā.
09.12.
Notika kārtējā darba grupa „ Par dzīvi sabiedrībā”, kuru vada I.Šķestere.
I.Neimane piedalījās Zāļu cenu aģentūras konsultatīvās padomes sēdē.
12. 12.
LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta  un personu ar invaliditāti interešu pārstāvošo organizāciju tikšanās, kurā tika apspriesti jautājumi par SIVA sagatavoto informāciju, kas saistīta ar automašīnas aprīkošanas pakalpojuma izmaksām un kvalitātes rādītājiem, un SPSPD  viedoklis par auto pielāgošanas pakalpojuma sistēmas pilnveidošanu valstī . Tika pārrunāta SIVA apmācības programma un sadzīves jautājumi, kas skar tos cilvēkus ar invaliditāti,
kuri pārvietojas ratiņkrēslā.
SUSTENTO pārstāvēja I. Šķestere.
17.12.
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, organizāciju pārstāv I.Šķestere.
19.12.
Notika tikšanās ar partijas „Pilsoniskā savienība” pārstāvjiem – Sandru Kalnieti, Inu Druvieti un Antru Sakni. Tika nolemts organizēt konferenci par ANO Konvencijas ieviešanu Latvijā.
22.12.
I.Neimane piedalījās Zāļu cenu aģentūras konsultatīvās padomes sēdē.
 

01.04.


Organizācijas valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalījās Augstākā līmeņa grupā invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability), Briselē. Darba grupā tika apskatīti jautājumi par ANO Konvencijas ieviešanas gaitu ES dalībvalstīs un analizēti valstu ziņojumi.

03.04.


G.Anča ar lekciju "Stereotipi par cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un dzimumu līdztiesību" piedalās seminārā Valsts Izglītības attīstības aģentūras darbiniekiem "Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinsētajos projektos."

09.04.

14.04.

ISMA konference

17.04.

21.04.

22.04.

23.04. 

24.04.


I. Šķestere un M. Kozireva piedalās Nordea Rīgas maratona Vienotības kilometra organizācijas darba grupā Lielbritānijas vēstniecībā

27.04. 

Darba grupas „Par dzīvi sabiedrībā”, kuru vada I.Šķestere, izbraukuma sēde uz Camphill ciematu Rožkalni.

28.04.

29.04.

I.Šķestere piedalās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par NVO ieguldījumu, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses likumdošanas procesā.

30.04.

 R.Paeglīte piedalās J.Dombura raidījumā "Kas notiek Latvijā?" - par finansēm un reformām veselības aprūpē. Iespēja noskatīties - šeit.

01.05.


Organizācijas valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalījās Augstākā līmeņa grupā invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability), Briselē. Darba grupā tika apskatīti jautājumi par ANO Konvencijas ieviešanas gaitu ES dalībvalstīs un analizēti valstu ziņojumi.

03.05.


G.Anča ar lekciju "Stereotipi par cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un dzimumu līdztiesību" piedalās seminārā Valsts izglītības un attīstības aģentūras darbiniekiem „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos?”


01.06.
DISKUSIJU CIKLS „MAN IR KO TEIKT”
„Mana balss – tā ir iespēja iesaistīties!”
Iespējas iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā – vai valsts pārvalde un sociālie partneri saprot viens otru? - Paneļdiskusijā piedalās SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča
 
03.06.
Veselības politikas koordinatore Iveta Neimane pārstāv organizācijas viedokli pacientu tiesību jautājumos Latvijas radio 1.programmas raidījumā „Cilvēks līdzās”
 
04.06.
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča (Briselē) ar sagatavoto runu par cilvēku ar invaliditāti rīcībspēju Latvijā piedalās starptautiskajā simpozijā „ANO konvencijas ieviešana Eiropā”
 
11.06.
SUSTENTO „Kustības par neatkarīgu dzīvi” politikas koordinatore Inga Šķestere piedalās Invalīdu lietu nacionālā padomes sēdē 
 
12.06. 
o       Pacientam draudzīgas vides nominācijas piešķiršana Zemgales veselības centram Jelgavā un veselības centram "Premium Medical" Rīgā;
o       Tikšanās ar Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieku J.Bunduli 
 
16., 17.06.
o       Jaunveidojamās „Kustības par neatkarīgu dzīvi” izglītojošais seminārs Cēsīs (projekta „ Latvijas „Kustības par neatkarīgu dzīvi” izveide un darbības uzsākšana” ietvaros);
o       SUSTENTO vadības tikšanās ar Pasaules Veselības organizācijas pārstāvjiem Rīgā Veselības ministrijā
 
18.06.
SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un SUSTENTO Veselības politikas koordinatores I.Neimanes uzstāšanās 2. Latvijas Māsu un Vecmāšu kongresā
 
19.06.
SUSTENTO Veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās LR1 Haralda Burkovska vadītajā raidījumā “Kā labāk dzīvot”
 
22.06.
SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas (Briselē) līdzdalība Augstākā līmeņa grupā invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability)
 
30.06.
SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas (Berlīnē) piedalīšanās Eiropas Pacientu foruma fokusgrupā, apspriežot jautājumus par pacientu līdzdalību klīniskajos pētījumos
 
Jūlijā sākušās trīs LCĪVSO SUSTENTO realizējamo projektu „Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības”, „Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” un „Informatīvi izglītojošās vides izveide trešo valstu valstpiederīgajiem cilvēkiem ar invaliditāti” pirmās aktivitātes.
 
01.,02.07.
SUSTENTO pārstāves Laimdotas Svikliņas (Erevānā) piedalīšanās konferencē „Rethinking of goals and values of Special education in Armenia” par reformām iekļaujošajā izglītībā Austrumeiropā; uzstāšanās Armēnijas Nacionālās TV 1.programmā.
 
03.07.
SUSTENTO pārstāves Ilzes Neimanes piedalīšanās seminārā "Padarīsim Latviju pieejamu ikvienam" par pieejamu tūrismu (Britu vēstniecībā).
 
07.07.
SUSTENTO „Kustības par neatkarīgu dzīvi” politikas koordinatores Ingas Šķesteres lekcija Velku fonda rīkotajā vasaras nometnē „Iesim kopā! 2009”
 
08.07.
„Kustības par neatkarīgu dzīvi” darba grupas kārtējā sanāksme
 
09.07.
SUSTENTO Veselības politikas koordinatores Ivetas Neimanes piedalīšanās Veselības ministrijas Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē
 
14.07.
SUSTENTO Valdes kārtējā sanāksme
17.07.
SUSTENTO „Kustības par neatkarīgu dzīvi” politikas koordinatores Ingas Šķesteres lekcija Velku fonda rīkotajā vasaras nometnē „Iesim kopā! 2009”
25.07.
SUSTENTO „Kustības par neatkarīgu dzīvi” politikas koordinatores Ingas Šķesteres lekcija Velku fonda rīkotajā vasaras nometnē „Iesim kopā! 2009”
 
29.07.
Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Atsaucība" apmeklējums, lai iepazītos ar pakalpojuma nodrošinājumu un vērtētu klientu dzīves kvalitāti
 
30.07.
 • SUSTENTO veselības politikas koordinatores Ivetas Neimanes intervija LTV1 "Panorāma" par pacientu līdzmaksājumiem, saņemot valsts kompensējamos medikamentus;
 • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un valdes locekles I.Neimanes tikšanās ar Veelības ministri. B.Rozentāli, lai pārrunātu esošo situāciju medicīnas pakalpojumu saņemšanā un iespējamo NVO partnerību vesel 
 
 

 

03.08.
 
„Kustības par neatkarīgu dzīvi” darba grupas kārtējā sanāksme
 
04.08.
 
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča un valdes locekle I.Neimane sniedz interviju Zviedrijas Ziņu aģentūras "TT" žurnālistam Arnem Bengtssonam par cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām situāciju Latvijā šobrīd. 
 
05.08.
 
SUSTENTO pārstāvniecības sanāksme
 
07.08.
11.08.
 
SUSTENTO valdes locekle I.Neimane kopā ar Atbalsta centra atbalsta punkta vadītāju Litu Kuzmani sniedz interviju Latvijas radio 1.programmas raidījumā "Cilvēks līdzās"
 
12.08.
 
SUSTENTO valdes locekle I.Neimane pārstāv organizācijas viedokli Latvijas 1.TV  raidījumā "Kas notiek Latvijā?"
 
13.08.
14.08.
 
SUSTENTO seminārs "ES Struktūrfondu realizācijas monitorings, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem" Salacgrīvā sadarbībā ar Ziemeļvalstu kolēģiem no Igaunijas , Somijas un Norvēģijas
 
17.08.-20.08.
 
"Kustības par neatkarīgu dzīvi" Vasaras akadēmija Apšuciemā
 
17.08.
 
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča sniedz interviju LTV 1 raidījumam "Kopā"
 
19.08.
 
SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar Latvijas dzimumu līdztiesības apvienības valdes priekšsēdētāju Edīti Kalniņu
 
20.08.
 
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča sniedz interviju Zviedrijas TV korespodentei Stīnai Blomgrenai
 
26.08. 
 • SUSTENTO pārstāvju piedalīšanās kārtējā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē;
 • Tikšanās darba jautājumos ar Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības vadītāju I.Lepsi
 28.08.
 
SUSTENTO pārstāvju piedalīšanās LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta  un personu ar invaliditāti interešu pārstāvošo organizāciju
sanāksmē.
 
31.08.
 
Piedalīšanās NVO radošo darbnīcu ciklā "Pašatbalsts NVO efektīvai darbībai ekonomisko pārmaiņu laikā".


 

02.09.
 •  „Kustības par neatkarīgu dzīvi” darba grupas kārtējā sanāksme;
 •   Piedalīšanās NVO radošo darbnīcu ciklā "Pašatbalsts NVO efektīvai darbībai ekonomisko pārmaiņu laikā".
03.09.
 
 Jauniešu ar invaliditāti atbalsta grupas sanāksme SUSTENTO birojā
 
04.09.
 • Tikšanās ar Eiropas Kustības vadītāju Latvijā  Andri Gobiņu SUSTENTO birojā;
 • Piedalīšanās NVO radošo darbnīcu ciklā "Pašatbalsts NVO efektīvai darbībai ekonomisko pārmaiņu laikā".
09.09.
 
Piedalīšanās diskusijā par rehabilitācijas jautājumiem, kas tika rīkota Rīgas Domē sadarbībā ar starptautiskās cilvēku ar invaliditāti tiesību sargājošās un atbalstošās organizācijas Rehabilitation Interntional pārstāvjiem
 
10.09.
 
SUSTENTO valdes piedalīšanās Tallinā Baltijas valstu nacionālo NVO jumta organizāciju cilvēkiem ar invaliditāti augsta līmeņa sanāksmē, kurā tika izstrādāta un parakstīta vienota rezolūcija ar aicinājumu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdībām būt atbildīgām, pieņemot radikālus lēmumus saistībā ar invaliditātes politiku
 
11.09.
 
Tikšanās SUSTENTO birojā ar Latvijas Mazturīgo atbalsta organizācijas "Dace" vadītāju D. Dimitrijevu
 
12.09.
 
SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres vadītā lekcija Cēsu diakonijā
 
14.09.
 •  Tikšanās ar farmaciju firmu AFA un GSK pārstāvjiem, lai vienotos par 4.kopīgi rīkojamo pacientu konferenci š.g. oktobrī;
 •  Projekta ”Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” semināru dalībnieku 1.informatīvā sanāksme. 
17.09.

SUSTENTO Valdes priekšsēdētājas G.Ančas piedalīšanās paneļdiskusijā Eiropas Parlamenta kārtējā plenārsēdes sesijā, kuras galvenā tēma ir neatkarīgas dzīves iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā

18.09.
 
Jauniešu ar invaliditāti atbalsta grupas sanāksme SUSTENTO birojā
 
22.09.
 
 •  „Kustības par neatkarīgu dzīvi” darba grupas kārtējā sanāksme;
 •  Intervijas Latvijas radio1 un TV3 žurnālistiem.
23.09.

SUSTENTO veselības politikas koordinatoresI.Neimanes piedalīšanās VM darba grupā
 
24.09.
 • SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes Laimdotas Svikliņas piedalīšanās VM Farmacijas jomas konsultativās padomes sēdē;
 • Projekta ”Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” seminārs Rīgā konferenču zālē viesnīcā "Avalone";
 • SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres dalība Eiropas Komisijas iniciētajā nacionālās darba grupas seminārā.
25.09.
 • Projekta ”Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” seminārs Rīgā konferenču zālē viesnīcā "Avalone";
 • SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres lekcija NRC „Vaivari” īstenojamā EEZ projekta ievadseminārā.
27.09. - 01.10.
 
SUSTENTO projekta rīcības grupas darbs seminārā Palermo (Sicīlija) starptautiskā projekta "Veselīgs dzīves veids cilvēkiem ar invaliditāti" ietvaros
 
29.09.
 
Piedalīšanās LR Saeimas Sociālās drošības apakškomisijas sēdē
 
30.09. 
 • Piedalīšanās LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas 2.sēdē;
 • Piedalīšanās VM darba grupā.
01.10.
 
LCĪVSO SUSTENTO projekta rīcības grupas darbs seminārā Palermo (Sicīlija) starptautiskā projekta "Veselīgs dzīves veids cilvēkiem ar invaliditāti" ietvaros
 
05.10.
06.10.
 
Piedalīšanās LR Saeimas Sociālās drošības apakškomisijas sēdē
 
 
07.10. 
 
08.10. 

09.10. 

Tikšanās ar SIFFA un GSK pārstāvjiem par 4. gadskārtējo kopīgi rīkojamo konferenci

14.10.
 
Piedalīšanās ES struktūrfondu uzraudzības sēdē
 
15.10.
16.10.
17., 18. 10.
 
SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas piedalīšanās EDF valdes sēdē Stokholmā
 
20.10.
21.10.
 
Projekta ”Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” seminārs Rīgā konferenču zālē, viesnīcā "Avalone"
 
23., 24.10.
 
SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas piedalīšanās Eiropas Sieviešu lobija (EWL) valdes sēdē Briselē.
 
24.10.
 
Neatkarīgās dzīves kustības paplašinātā dibināšanas sanāksme Rīgā konferenču zālē, viesnīcā "Avalone".
 
27.10.
 
SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM darba grupā speciālās izglītības jomā
 
27., 28.10.
 
SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība ES NVO (NGO Forum - 2009) sektora 3.gadskārtējā forumā Orebro, Zviedrijā, kur Foruma darba grupā "NVO jaunas funkcijas un pienākumi" savā prezentācijā viņa skaidroja par iespējām vienā organizācijā apvienot pakalpojumu sniegšanu un interešu pārstāvniecību.
28.10.
 
SUSTENTO politikas koordinatores I.Šķesteres piedalīšanās seminārā Briselē par ANO konvencijas cilvēkiem ar invaliditāti tiesību realizācijas un ieviešanas novērtēšanas mehānismu
 
29.10.
 
SUSTENTO politikas koordinatores I.Šķesteres piedalīšanās seminārā Briselē saistībā ar 2010. Eiropas gada kopīgo tēmu par sociālās atstumtības un nabadzības apkarošanu ES
 
30.10.
 
SUSTENTO ceturtā gadskārtējā konference “Jauna partnerība - jaunas iespējas”
02.11.
 
LCĪVSO SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM izveidotās komisijas speciālās izglītības jomā organizētajos apmeklējumos Rudzātu, Maltas un Tiskātu speciālajās internātskolās.
 
03.11.
 
SUSTENTO pārstāvja piedalīšanās IZM izveidotās komisijas speciālās izglītības jomā organizētajos apmeklējumos Adamovas, Ezermalas un Baltinavas speciālajās skolās.
 
06.11.
 
·          SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM izveidotās komisijas speciālās izglītības jomā organizētajā apmeklējumā uz Rīgas speciālajām internātpamatskolām,
·          SUSTENTO pilnsapulce
12.11. 
 
SUSTENTO pārstāves piedalīšanās IZM VISC Valsts pārbaudījumu darba grupā par speciālo atbalsta pasākumu piemērošanu 9., 12.klases abiturientiem, kuriem ir īpašās vajadzības.
 
13.11.
 
SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM izveidotās komisijas speciālās izglītības jomā organizētajos apmeklējumos uz Gaismas speciālo internātpamatskolu.
 
13., 14.11.
 
SUSTENTO Valdes priekšsēdētājas G.Ančas piedalīšanās Globālā invaliditātes fonda ekspertu padomes sanāksmē Bostonā, ASV.
 
19., 20.11.
 
SUSTENTO pārstāvju piedalīšanās noslēguma seminārā Boloņā starptautiskā projekta "Veselīgs dzīves veids cilvēkiem ar invaliditāti" ietvaros.
 
23.11.
 
·          SUSTENTO pārstāves Guntas Freimanes (LDA valdes priekšsēdētāja) piedalīšanās Latvijas Radio I raidījumu rīta programmā "Kā labāk dzīvot";
·          SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM izveidotās komisijas speciālās izglītības jomā organizētajos apmeklējumos uz Vaidavas, Dauguļu un Valmieras vājdzirdīgo bērnu speciālajām internātpamatskolām
 
25.11.
 
·          Projekta ”Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” seminārs Rīgā konferenču zālē, viesnīcā "Avalone";
·          SUSTENTO Valdes priekšsēdētājas G.Ančas, priekšsēd. vietn. I.Neimanes piedalīšanās Labklājības ministrijas rīkotajā sanāksmē par invaliditātes jautājumiem;
·          Tikšanās SUSTENTO birojā ar biedrības "IDEJU FORUMS" pārstāvi.
 
26.11.
 
·          Projekta ”Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” seminārs Rīgā konferenču zālē, viesnīcā "Avalone";
·          SUSTENTO pārstāvja piedalīšanās IZM VISC Valsts pārbaudījumu darba grupā par speciālo atbalsta pasākumu piemērošanu 9., 12.klases abiturientiem, kuriem ir īpašās vajadzības.
 
27.11.
 
SUSTENTO Valdes priekšsēdētājas G.Ančas, priekšsēd. vietn. I.Neimanes tikšanās ar patērētāju tiesību aizsargājošām organizācijām.
 
30.11.
 
SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM izveidotās komisijas speciālās izglītības jomā organizētajos apmeklējumos uz Carnikavas un Katvaru speciālajām internātpamatskolām.
 
 
02.12.
·          LCĪVSO SUSTENTO valdes pārstāvja P.Locāna līdzdalība VAS "Staptautiskajā lidostā Rīga" darba grupā par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. (26.07.2008.) ieviešanu;
·          SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM izveidotās komisijas speciālās izglītības jomā organizētajos apmeklējumos Gaujienas un Palsmanes speciālajās internātskolās.
 
03.12.
·          SUSTENTO pārstāves piedalīšanās IZM izveidotās komisijas speciālās izglītības jomā organizētajos apmeklējumos Šveķu, Dzelzavas un Antūžu speciālajās internātskolās;
·          SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās EK un EDF rīkotajā konferencē "Neatkarīgas dzīves radīšanas priekšnoteikumi", Briselē (03.,04.12.).
 
09.12.
 
SUSTENTO valdes pārstāves M.Kozirevas piedalīšanās EPF rīkotajā konferencē "Pacientu iekļaušana e- veselības projektā un politikā" Stokholmā. 
 
10.12.
 
SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās VM Farmācijas jomas Konsultatīvās padomes gada noslēguma sēdē;
 
SUSTENTO valdes pārstāves M.Kozirevas piedalīšanās EPF rīkotajā konferencē "Pacientu iekļaušana e- veselības projektā un politikā" Stokholmā.
 
16.12.
 
SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās Labklājības ministrijas organizētajā Sociālās
iekļaušanas  politikas  koordinācijas  komitejas sēdē.
18.12.
SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM izveidotās komisijas par speciālās izglītības situāciju sēdē.
 
21., 22.12.
 
Projekta ”Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” izbraukuma/noslēguma semināri Ogres rajona "Turbās".
 

no 04.01.

Turpinās projektu „Informatīvi izglītojošās vides izveide trešo valstu valstpiederīgajiem cilvēkiem ar invaliditāti” un „Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības”, kas ir pagarināti līdz š.g. 31.janvārim, īstenošana

08.01.

SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM apspriedē par apstiprinātajiem projektiem

19.01.

SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās IZM apspriedē par apstiprinātajiem projektiem

29.01.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas vietnieces I.Neimanes intervija LNT „TOP 10 ” raidījumam par pacientu situāciju veselības aprūpē.

 

 

 

05.02.

Sustento vadības tikšanās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem

10.02.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās LM organizētajā Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē

12.02.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās Rīgas reģiona apaļā galda diskusijā par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām

18.02.

22.02.

SUSTENTO vadības tikšanās ar Rīgas domes deputāti Antru Sakni

25.02.

SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās Latvijas Ārlietu ministrijas un Eiropas Komisijas kopīgi organizētajā seminārā par ES ārējām darbībām paredzētajiem instrumentiem

 

 

04.03.

SUSTENTO pārstāvju I.Šķesteres un D.Veinbergas dalība Rīgas domes izveidotajā darba grupā „Par invalīdu tiesību nodrošināšanas novērtēšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā” saskaņā ar ANO Konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām”

05.03.

SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās Izglītības Attīstības centra rīkotajā seminārā par izveidoto mācību programmu trešo valstu valstpiederīgo bērnu iekļaušanu Latvijas izglītības sistēmā

11.03.

12.03.

15.03.

SUSTENTO valdes priekšēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes intervija par Latvijas primārās veselības aprūpes sistēmu žurnālistei Annai Dahqovistai no Stokholmas

16.03. - 18.03.

SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres un valdes locekles M.Kozirevas piedalīšanās noslēguma seminārā Antverpenē starptautiskā projekta "Veselīgs dzīves veids cilvēkiem ar invaliditāti" ietvaros

17.03.

SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās LM organizētajā sanāksmē par iespēju jauniešiem ar invaliditāti
iesaistīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

18.03.

19.03.

20., 21. 03. 

SUSTENTO valdes priekšēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās EDF (Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti) valdes sēdē, Salonikos (Grieķija)

22.03.

SUSTENTO valdes priekšēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās seminārā "Pilsoniskais dialogs ikvienam draudzīgā ES", Brisele (Beļģija)

23.03.

SUSTENTO valdes priekšēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās Augstākā līmeņa grupa invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability) sanāksmē Briselē

24.03.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās ES koalīcijas Community living seminārā Briselē

30.03.

SUSTENTO pārstāves D.Veinbergas piedalīšanās LM darba grupā par Eiropas gada pret nabadzību un sociālo atstumtību pasākumu norisi

31.03.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās LM organizētajā Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē

09.04.

14.04.

SUSTENTO valdes pārstāves M.Kozirevas piedalīšanās Latvijas Nieru fonda rīkotajā konferencē

15.04.

16.04.

SUSTENTO valdes pārstāves I.Laines dalība Noredea maratona Vienotības kilometra organizēšanas apspriedē

20.04.

27.04.

SUSTENTO Veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par tēmu - Nabadzības novēršana: rīcība un izaicinājumi

28.04.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā "NVO fonds Latvijā"

29.04.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās Kurzemes reģionālajā plānošanas apspriedē par sociālo pakalpojumu turpmāko attīstību

30.04.

SUSTENTO pārstāvju D.Veinbergas un L.Svikliņas piedalīšanās Labklājības ministrijas un personu ar invaliditāti pārstāvošo biedrību sanāksmē

05.05.

no 06. līdz 17.05.

SUSTENTO politikas koordinatores I.Šķesteres dalība sabieriskajās apspriedēs par socālo pakalpojumu attīstību Latvijas reģionos.

07.05.

SUSTENTO pilnsapulce viesnīcas Avalon Hotel konferenču telpā.

09.05.

Dalība Eiropas gada atzīmēšanas pasākumā Rīgā Vērmanes dārzā.

11.05.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība LU rīkotajā darba grupas sanāksmē par sadarbības iespējām projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" ietvaros.

12.05.

17.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība līdzpriekšsēdētājas statusā Sociālo un darba lietas komisijas diskusijas vadīšanā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā.

18.,19.05.

SUSTENTO valdes pārstāvju: G.Ančas, I.Neimanes un M.Kozirevas dalība Eiropas Pacientu foruma seminārā par medicīnisko tehnoloģiju novērtējumu. SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča bija darba grupas reportieres statusā.

19., 20.05.

SUSTENTO valdes pārstāvja P.Locāna  līdzdalība ES Labklājības ministru konferencē par invaliditātes jautājumiem Zaragozā, Spānija.

20.05.

21.05.

23.05.

Dalība Nordea Rīgas maratona Vienotības kilometrā.

24.05.

 26.05.

SUSTENTO pārstāvju L.Svikliņas un D.Veinbergas dalība Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Baltijas valstīs Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros rīkotajā konferencē  "Risinājumi nabadzībai un sociālajai atstumtībai Baltijas valstīs". 

28.05.

SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar VM valsts sekretāra pienākumu izpildītāju Juri Bunduli.

04.06.

Seminārs speciālistiem izstrādātās apmācības programmas aprobēšanai par cilvēkiem ar invaliditāti projekta ”Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības” ietvaros.

14.06.

SUSTENTO vadības tikšanās ar Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas pedagogiem

15.06.

SUSTENTO  vadības tikšanās ar LU pārstāvjiem par sadarbības iespējām projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" ietvaros.

16.06.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas prezentācija Dienas Biznesa rīkotajā veselības parūpes forumā.

19.06.

Seminārs speciālistiem izstrādātās apmācības programmas aprobēšanai par cilvēkiem ar invaliditāti projekta ”Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības” ietvaros.

29.06.

30.06.

SUSTENTO rīkotā konference speciālistiem  izpratnes veicināšanai par cilvēkiem ar invaliditāti projekta ”Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības” ietvaros.

01.07.

SUSTENTO valdes rīkotā tikšanās ar Veselības ministru Didzi Gavaru

12.07.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas prezentācija par iekļaujošo izglītību konferencē " Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā" , kas no 11.līdz 14.jūlijam norisinājās Rīgā, piedaloties vairāk kā 500 dalībniekiem no vairāk kā kā 60 pasaules valstīm.

19.07.

SUSTENTO valde sadarbībā ar Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību un Latvijas Pacientu ombudu uzraksta kopīgu sūdzību Eiropas ombudam par Eiropas Komisijas rīcību Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpes jomā.

22.07.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas, veselības politikas koordinatores I.Neimanes un sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība Sociālās Integrācijas Valsts aģentūras Rehabilitācijas
pakalpojumu telpu atklāšanas pasākumā.

26.07.

SUSTENTO valdes sanāksme

 

05.08.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar VM ministra padomnieci A.Sakni

07.08.

SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās VM Sabiedrības veselības koordinācijas sēdē

15.08.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas lielo svētku galvenajā Svētajā misē Aglonā

19.08.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar politiskās apvienības „Par Labu Latviju!” pārstāvjiem profesori B.Rozentāli un N.Beļski

25.08.

Tikšanās ar biedrības „Inko Centrs” Inko Centra vadītāju Edgaru Rubeni

26.08.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas piedalīšanās Labklājības ministrijas, sabiedrisko attiecību aģntūra "Nords Porter Novelli" sadarbībā ar EK pārstāvniecību Latvijā rīkotajā Eiropas gada Labas gribas vēstnieku sanāksmē

30.08.

SUSTENTO valdes locekles un un veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar izdevniecības „Dienas bizness” Rokasgrāmatu nodaļas vadītāju Jāni Staugu

31.08.

SUSTENTO valdes locekles un un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās VM Sabiedrības veselības koordinācijas sēdē

08.09.

SUSTENTO pārstāves D.Veinbergas dalība LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas un personu ar invaliditāti interešu pārstāvošo organizāciju kārtējā sanāksmē

09.09.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība LM darba grupas sēdē par  "Diskriminācijas likuma izstrādes nepieciešamības izvērtēšanai"

17.09.

SUSTENTO pārstāves D.Veinbergas dalība Invalīdu lietu nacionālās padomes Vides pieejamības darba grupas kārtējā sanāksmē

29.09.

Oktobrī sākušās divu LCĪVSO SUSTENTO realizējamo projektu „Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā”, „ Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” pirmās aktivitātes
 
06.10.
 
Projekta „Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā” darba grupas tikšanās
 
07.10.
 
Tikšanās ar Roche Latvija SIA pārstāvjiem
 
08.10.
 
SUSTENTO Valdes sēde
 
15.10.
 
SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes lekcija Aptieku arodbiedrību kārtējā sanēksmē par pacientiem draudzīgu aptieku un pieejamiem pakalpojumiem
 
19.10.
 
SUSTENTO pārstāves D.Veinbergas piedalīšanās LM darba grupā par Eiropas gada pret nabadzību un sociālo atstumtību pasākumu norisi 28., 29.oktobrī Rīgā
 
26.10.
 
SUSTENTO Valdes locekles Martas Kozirevas prezentācija Eiropas Pacientu foruma kārtējā seminārā Budapeštā
 
28.10.
 • SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās VM Sabiedrības veselības koordinācijas sēdē;
 • SUSTENTO pārstāvniecības SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadībā piedalīšanās publiskajā pasākumā „ RĪGA VIENO: Cilvēki. Iespējas. Atbalsts.” tirdzniecības centrā Origo 
29.10.
 
SUSTENTOvaldes priekšsēdētājas G.Ančas uzstāšanās Latvijas Universitātē Eiropas 2010.gada tematikai veltītajā konferencē „ Veidosim kopā labāku sabiedrību visiem - cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību Latvijā”, kā arī darba grupas vadīšana Eiropas Savienības mājā.
 

01.11.

LCĪVSO SUSTENTO dalīborganizāciju pārstāvniecības 2010.gada kārtējā sanāksme

02.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar GSK un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pārstāvjiem, lai vienotos par 5.kopīgi rīkojamo pacientu konferenci

03.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča izsaka organizācijas viedokli par jaunizveidoto valdību TV5 intervijā

09.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas, veselības politikas koordinatores I.Neimanes un dalīborganizāciju pārstāvju tikšanās ar jauno Veselības ministru Juri Bārzdiņu Veselības ministrijā

12.11.

SUSTENTO valdes locekles un un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās VM rīkotajā diskusijā par Veselības likumprojekta izstrādi 

18.,19.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība Beļģijas prezidentūras rīkotajā darba forumā par ANO  konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanu (Work Forum for the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

20., 21.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas piedalīšanās EDF valdes sēdē

26.11.

01.12.

02.12.

03.12.

 

06.12.

07.12.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas telefonintervija ar LNT

13.12.

14.12.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība LM darba grupas par Eiropas gada pret nabadzību un sociālo atstumtību beidzamājā 20110.gada sanāksmē.

15.12.

SUSTENTO valdes locekles Martas Kozirvas dalība Saeimā patiju frakcijas sēdē saistībā ar 2011.gada veselības budžeta jautājumiem

07.01.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas  dalība Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes 1.sanāksmē. Ar 2011.gadu SUSTENTO ir iesaistījusies šīs padomes darbā

12.01.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība Sociālo un darba lietu komisijas sanāksmē, kurā izskatīja ANO Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām iekļauto saistību izpildi

14.01.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība Latvijas puses Eiropas gada 2010. noslēguma pasākumā

19.,20.01.

SUSTENTO valdes locekles M.Kozirevas vadītās delegācijas dalība Grunndtvig projekta SYSTEMS OF KNOWLEDGE FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN TOURISM darba grupas sanāksmē Itālijā, Castellammare di Stabia

No 24.01. līdz 27.01.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas, veselības politikas koordinatores I.Neimanes un sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas organizētais un vadītais semināru cikls "Par invaliditāti bez barjerām", kas notika Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolā

25.01.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas  vadītās pārstāvniecības delegācijas tikšanās ar Labklājības ministri Ilonu Jurševsku

26.01.

SUSTENTO seminārs Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta „Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā” ietvaros

28.01.

SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes kārtējā sēdē

29.01. 

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā (LTKL) organizētajā svinīgajā pasākumā Burns Night, kurā šogad tika uzsākta līdzekļu vākšanu SUSTENTO sociālo investīciju projektam "Amats rokā"  

 

02.02.

 • SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība LM izveidotajā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2013.- 2019. projekta izstrādes darba grupas 2.sanāksmē;
 • SUSTENTO pārstāves D.Veinbergas dalība Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes 2.sanāksmē

09.02.

 • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas  tikšanās ar biedrības „Sabiedrības atslēga” vadītāju L.Brudni;
 • SUSTENTO valdes sanāksme

10.02.

 • SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes kārtējā sēdē;
 • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas  dalība Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes 3.sanāksmē

19., 20.02.

 

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība EDF kārtējā valdes sēdē Milānā

 

23.02.

 

Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (AFA) valdes sēde SUSTENTO birojā

 

24.02.

 

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks”organizētajā starptautiskajā konferencē „Efektīva pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos”

 

04.03.

SUSTENTO pārstāvniecības sanāksme

07.03.

SUSTENTO rīkotā Apaļā galda diskusija ar pacientu pārstāvjiem, veselības aprūpes organizatoriem, veidotājiem un iesaistītajām oranizācijām viesnīcas "Albert" konferenču zālē.

14.,15.03.

SUSTENTO delegācijas dalība Grundtvig projekta SYSTEMS OF KNOWLEDGE FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN TOURISM darba grupas sanāksmē Lielbritānijā, Aschford

17.03.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība Eiropas Pacientu foruma veselības politikas padomnieku sanāksmē

25.03.

Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un SUSTENTO kopējā sanāksme

29.03.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas līdzdalība Ķekavas tūrisma informācijas centra organizētajā seminārā „Vides pieejamība tūrisma nozarē”

no 28. līdz 30.03.

SUSTENTO valdes locekles M.Kozirevas dalība Eiropas Zāļu informācijas asociācijas (DIA) rīkotajā gadskārtējā 23. mītiņā (EuroMeeting Geneva 2011)

29.03.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas uzstāšanās telekonferencē ES projekta “Uzticības ķēde” (The Chain of Trust") ietvaros

30.03.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas 1.sēdē

31.03.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība EDF Sieviešu komitejas sanāksmē

07.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar Lielbritānijas vēstniecības politisko atašeju Rīgā Simonu Bullu

11.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās telemedicīnas jautājumā ar Publisko un privāto partnerattiecību pārvaldes rīkotājdirektoru, pieredzējušu veselības organizatoru Andri Glāzīti.

11.,12.04.

SUSTENTO valdes pārstāvju M.Kozirevas (Latvijas Nieru slimnieku asociācija) un R.Paeglītes (Latvijas Astmas un alerģijas biedrība) dalība Eiropas Pacientu foruma (EPF) Ģenerālajā asamblejā

13.04.

14.04.

15.04.

SUSTENTO rīkotā apaļā galda diskusija ar ekonomistiem - viedokļa veidotājiem par tēmu "Absurdi veselības aprūpes sistēmā"

18.04.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība Veselības ministrijas sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju rīkotajā konferencē „Labāku veselību visiem Latvijā!”

27.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība Sabiedriskās konsultatīvās padomes vadības grupas sēdē.

28.04.

SUSTENTO deleģētā pārstāvja dalība svinīgajā Eiropas Ekonomikas zonas finansētā projekta "Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām" noslēguma prezentācijā

29.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība Lielbritānijas vēstniecības rīkotajā svinīgajā pasākumā par godu Velsas prinča Viljama un lēdijas Keitas Midltones Karaliskajām kāzām. 

 

 

12.05.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes Laimdotas Svikliņas dalība ES mājas rīkotajā diskusijā "Stiprinām vai zaudējam savu identitāti Eiropas Savienībā "

13.05.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

18.05.

19.05.

24.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas pilnvarotās Daigas Veinbergas dalība Sabiedriskās konsultatīvās padomes vadības grupas sēdē.

no 27.05. līdz 29.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadītās SUSTENTO delegācijas dalība EDF Ģenerālajā asamblejā Budapeštā

02.06.

SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas līdzdalība LM rīkotajā sanāksmē par grozījumiem MK noteikumos 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

03.06.

SUSTENTO pilnsapulce

13.06.

14.06.

SUSTENTO seminārs dalīborganizācijām par projektu sagatavošanu

17.06.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas Guntas Ančas tikšanās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieci Daci Gasiņu  un projektu vadītāju Martu Dziļumu

20.06.

Tikšanās ar Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu asciācijas valdes pārstāvjiem

21.06.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas pilnvarotās Daigas Veinbergas dalība Sabiedriskās konsultatīvās padomes vadības grupas sēdē

22.06.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas pilnvarotās Daigas Veinbergas dalība VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

29.06.

LM rīkotā "ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām
īstenošanas" pamatnostādņu izstrādes darba grupas sanāksme

30.06.

SUSTENTO valdes sēde

01.07.

SUSTENTO veselības politikas koordinatores Ivetas Neimanes dalība VM institūciju: Veselības ekonomikas centrs, Veselības norēķinu centrs un Veselības inspekcija, kuru funkcijas saistītas ar zāļu kompensācijas sistēmas darbības nodrošināšanu un uzraudzību, rīkotajā preses konferencē

04.,05.07.

SUSTENTO atbalsta darbs Grundtvig projekta SYSTEMS OF KNOWLEDGE FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN TOURISM semināru vadīšanā Latvijā

12.07.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās Konsultatīvās padomes Vadības grupas sēde. Piedalās Gunta Anča


22.07.
Saruna ar žurnāla „Klubs” žurnālisti Līgu Greiškani par klīniskajiem pētījumiem Latvijā. Lasiet žurnāla "Klubs" augusta numurā.


25.07.
Tikšanās ar Faniju Voitcvinkleri (Fanny Voitzwinkler) Eiropas interešu pārstāvniecības politiskā koordinatore, Eiropas Tuberkulozes Koalīcija


28.07.
Valdes locekles Ivetas Neimanes dalība Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” darba seminārā, hotelis „Alberts”.

29.07.
SUSTENTO veselības politikas koordinatores Ivetas Neimanes dalība Latvijas Radio 1, programmā „Pēcpusdiena” – sarunas tēma - eksperti par Veselības ministrijas vēlmi noteikt par pienākumu izrakstīt izmaksu efektīvākās kompensējamās zāles

03.08.

"ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas" pamatnostādņu izstrādes darba grupas sanāksme. Sanāksmē tika izskatīti jautājumi, kas skar vides un informācijas pieejamību. Piedalās organizācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Anča

05.08.

Seminārs SUSTENTO dalīborganizācijām projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” ietvaros

12.08.

Valdes priekšsēdētājas G. Ančas uzstāšanās dalīborganizācijas MOTUS VITA rīkotajā starptautiskajā VII Nordic ALS/MND Alliance konferencē  "Baltic Bridge", kas norisinājās Sociālās integrācijas valsts aģentūrā

no 13.08. līdz 15.08.

Izbraukuma seminārs SUSTENTO dalīborganizācijām projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” ietvaros

22.08.

SUSTENTO vadības tikšanās ar Zemgales mūžizglītības centra eksperti Kr.Ozoliņu un  Dr. Ritu Kašu, lai sniegtu ekspertu interviju par iekļaujošās izglītība sattīstības iespējām Latvijā

25.08.

SUSTENTO Veselības politikas koordinatores Ivetas Neimanes dalība VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

31.08.

Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsonības specializētās nodaļas sēde (Briselē) , kurā piedalās SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča. Sēdē tika izskatīts jautājums par Eiropas Invaliditātes stratēģiju. 

02.09.

05.09.

SUSTENTO vadības tikšanās ar viesnīcas "Avalon Hotel" administrāciju par pieejamības jautājumiem

06.09.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un D.Veinbergas dalība Sabiedriskās konsultatīvās padomes vadības grupas sēdē

08.09.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G. Ančas piedalīšanās Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas (Briselē) rīkotajā diskusijā par aviopasažieru apkalpošanu.

09.09.

 • SUSTENTO rīkotā diskusija – „Pacienti izvēlas savu veselības ministru”;
 • SUSTENTO rīkotais seminārs dalīborganizācijām projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” ietvaros.

12.09.

Valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar starptautiskās lidostas "Rīga" vadību, lai noslēgtu turpmāko sadarbības līgumu par lidostas darbinieku apmācību, lai paaugstinātu viņu iemaņas darbā ar cilvēkiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības

14.,15.09.

Projekta "The Chain of Trust" - vadības grupas tikšanās Rīgā, kurā piedalās Eiropas māsu asociācijas, Eiropas ārstu apvienības, Eiropas farmaceitu apvienības, kā arī Norvēģijas telemedicīnas centra pārstāvji

19.09.

Valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar starptautiskās lidostas "Rīga" vadību

23.09.

 • SUSTENTO rīkotais noslēguma seminārs projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” ietvaros;
 • "ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas" pamatnostādņu izstrādes LM darba grupas sanāksme SUSTENTO birojā

27.09.

SUSTENTO pārstāvju D.Veinbergas un S. Aleksandrovas dalība  LU Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” rīkotajā konferencē

03.,04.10.

 • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība Polijas prezidentūras rīkotajā seminārā Varšavā par brīvprātīgā darba attīstību Eiropā;
 • SUSTENTO delegācijas dalība Grundtvig projekta SYSTEMS OF KNOWLEDGE FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN TOURISM darba grupas sanāksmē Portugālē, Lisabonā.

11.10.

 • SUSTENTO valdes sēde;
 • SUSTENTO dalīborganizāciju iesniegto mazo projektu izvērtēšana.

12.10.

SUSTENTO projektu vadītājas I. Neimanes dalība  LU Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” darba grupas sanāksmē

13.10.

SUSTENTO projektu vadītājas I. Neimanes tikšanās ar Latvijas Brīvās arodbiedrības pārstāvi A.Āboltiņu par cilvēku ar invaliditāti iesaisti šajā kustībā

14.10.

 • LTV 7 raidījuma "Lidojuma plāns" žurnālistes Zanes Auziņas organizētā intervija ar SUSTENTO valdes priekšsēdētāju G.Anču;
 • "ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas" pamatnostādņu izstrādes LM darba grupas sanāksme SUSTENTO birojā

18.10.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes Vadības grupas sanāksme, piedalās D.Veinberga

19.10.

SUSTENTO viedokli par MK 899 grozījumiem Ministru kabineta sēdē pārstāv L.Svikliņa

25.10.

Organizācijas valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalījās Augstākā līmeņa grupā invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability), Briselē

02.11.

Eiropas Savienības Veselības aizsardzības programmas ietvaros SUSTENTO  realizējamā projekta "The Chain of Trust" seminārs par tele-medicīnu

03.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un projektu vadītājas I.Neimanes konsultatīvā nodarbība Starpatautiskās lidostas "Rīga" mācību spēkiem

04.11.

SUSTENTO Izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas  un projektu vadītājas I.Neimanes līdzdalība SIVA rīkotajā seminārā par profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem ESF projekta 1.2.2.4.1. apakšaktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros

no 05.11. līdz 11.11.

Latvijas jauniešu ar īpašām vajadzībām delegācijas līdzdalība Itālijas organizētajā starptautiskajā projektā "Ēdiens miesai un dvēselei" SUSTENTO proj.vad. D.Veinbergas vadībā

07.,08.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība starptautiskajā konferencē Varšavā par situāciju Eiropas Savienībā cilvēkiem ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem

08.11.

SUSTENTO Izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība "Baltic Institute of Social Sciences" rīkotajā diskusijā par iekļaujošo izglītību Latvijā un ES

09.11.

SUSTENTO Izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība FM rīkotajā konferencē par ES fondiem

10.11.

SUSTENTO Izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība "ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas" pamatnostādņu izstrādes LM darba grupas sanāksmē

22.11.

 • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība telekonferencē SUSTENTO realizējamā projekta "The Chain of Trust" ietvaros
 • SUSTENTO vadības grupas tikšanās ar Latvijas Nacionālās mākslas muzeja Rīgas Biržas muzeja vadītāju Daigu Upenieci

24.11.

SUSTENTO Izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība VIIA seminārā par brīvprātigā darba iespējām un pieredzi Latvijā un ES

28.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju V.Keri, lai parakstītu atklāto vēstuli par situāciju veselības aprūpē mūsu valstī

30.11.

SUSTENTO projektu vadītājas I. Neimanes dalība  LU Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” darba grupas sanāksmē

 

02.12.

Starptautiskās dienas cilvēkiem ar invaliditāti ietvaros organizēta diskusija Saeimā "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti"

06.12.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un projektu vadītājas I.Neimanes dalība Viļņā Lietuvas prezidentes rīkotajā svinīgajā pasākumā, kas veltīts Starptautiskajai dienai cilvēkiem ar invaliditāti

12.12.

SUSTENTO organizētā 6. Pacientu konference

14.12.

SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda rīkotjā konferencē "Zināšanas rada pārmaiņas"

15.12.

SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība SIVA organizētajā seminārā par studijkursa "Profesionālā rehabilitācija" izveidi (ESF projekta 2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003 ietvaros)

21.12.

22.12.

SUSTENTO veselības politikas koordinatores I. Neimanes dalība Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā preses brīfingā par MK 899.noteikumiem

10.01.

SUSTENTO valdes locekļa M.Grāvja dalība Saeimas Sociālo un darbu lietu komisijas sēdē par atzinuma sniegšanu likumprojektam "Grozījumi Invaliditātes likumā" 

12.01.

SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība mūsu biedrības "Gaismas stars" rīkotajā diskusijā par psihiskajām slimībām un izstādes "Prāta spēles. Būris" atklāšanā Latvijas Medicīnas mākslas muzejā

16.01.

SUSTENTO valdes delegācijas priekšsēdētājas G.Ančas vadībā tikšanās ar Veselības ministri Ingridu Circeni

20.01.

SUSTENTO valdes delegācijas priekšsēdētājas G.Ančas vadībā tikšanās ar LR Sociālo un darba lietu komisijas vadītāju deputāti Aiju Barču

23.01.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar Latvijas Mežu pārstāvi M.Ārenti viedokļu apmaiņā par Dabas taku pieejamību

24.01.

SUSTENTO valdes delegācijas priekšsēdētājas G.Ančas vadībā tikšanās ar Labklājības ministri Ilzi Viņķeli

26.,27.01.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadītā biedrības delegācijas vizīte Oslo projekta "The Chain of Trust" ietvaros

30.01.
SUSTENTO vada semināru "Par invaliditāti bez robežām" (ESF projekta 1010/0331/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/003 ietvaros)
 
31.01. 

 

 

 

 

08.02.

SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča vada darba grupu par ilgtspējīgas attīstības sociālajiem aspektiem konferencē " Eiropas pilsoniskā sabiedrība ceļā uz Rio+20" (Briselē)

10.02.

13.02.

Tikšanās SUSTENTO birojā ar Tiesībsargu J.Jansonu un viņa izvēlētajiem pārstāvjiem

14.02.

15.02.

16.02.

17.02.

21.02.

24.02.

 • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība LM rīkotajā konferencē par invaliditātes un prognozējamās invaliditātes noteikšanas metodiku (vadlīnijas) pilnveidotai invaliditātes noteikšanas sistēmai, kas balstīta uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību un funkcionēšanas un rehabilitācijas pasākumu efektivitātes novērtēšanu
 • 27.02.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palātas no Apvienotās Karalistes rīkotajā pasākumā, kas veltīts šīs vasaras Londonas Olimpiskajām spēlēm

   

  29.02.

  SUSTENTO projektu vadītājas L.Svikliņas dalība NVO un MK sadarbības memoranda padomes sēdē 

   

   

   

   

   

   

   

  01.03.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes (NEPLP) Vadības grupas sanāksmē

  03.03.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība EDF valdes sēdē Kopenhāgenā

  04.03.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība EDF valdes sēdē Kopenhāgenā

  05.03.

  • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība ES ministru konferencē Kopenhāgenā par invalditātes politiku pieejamības standartizācijā 2012.gadā;
  • SUSTENTO delegācijas dalība Grundtvig projekta SYSTEMS OF KNOWLEDGE FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN TOURISM darba grupas sanāksmē Ungārijā, Bekescsaba

  06.03.

  • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība ES ministru konferencē Kopenhāgenā par invalditātes politiku pieejamības standartizācijā 2012.gadā;
  • SUSTENTO delegācijas dalība Grundtvig projekta SYSTEMS OF KNOWLEDGE FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN TOURISM darba grupas sanāksmē Ungārijā, Bekescsaba

  07.03.

  SUSTENTO pārstāves G.Freimanes (Latvjas Diabēta asociācija) dalība žurnāla MEDICUS BONUS rīkotajā pasākumā par 2011.gada izcilākajiem rakstu un stāstu autoriem

  08.03.

  SUSTENTO Veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē par uztura bagātinātājiem, lai apspriestu jautājumus par uztura bagātinātājiem ar Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem.

  09.03.

  • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un projektu vadītāju I.Neimanes un L.Svikliņas tikšanās Izglītības un Zinātnes ministrijā par izglītības pieejamības jautājumiem ar IZM ārštata padomnieci S.Reibergu;
  • SUSTENTO Veselības politikas koordinatores I.Neimanes lekcija Latvijas Farmācijas arodbiedrības farmaceitiem rīkotajā seminārā;
  • SUSTENTO valdes sēde 

  23.03.

  SUSTENTO pārstāvniecības sanāksme

  27.03.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība ES Mājas rīkotajā diskusijā "Eiropas Pilsoņu iniciatīvas starta šāviens 1.aprīlī" 

  28.03.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas uzstāšanās SIA "Baltic Communication Partners" organizētajā pasākumā - „Fit for Work” projekta ieviešana Latvijā - pirmais solis uz izmaksu efektīvu sabiedrības veselības sistēmas izveidi.

  03.04.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība apmācību programmmas "Jaunatne darbībā" seminārā ES mājā

  04.04.

  SUSTENTO projektu vadītājas L.Svikliņas dalība Rīgas domes Personu ar inavliditāti NVO konsultatīvās padomes sēdē

  10.04.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar SIA "Baltijas Datoru Akadēmijas" projektu vadītājiem

  12.04.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar EK pārstāvniecības vadītāju Latvijā I.Šteinbuku

  13.04.

  13.04.

  SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes lekcija par farmaceitu lomu telemedicīnas paklapojuma attīstībā Latvijā un Eiropā Latvijas Farmācijas arodbiedrības seminārā

  26.04.

  11.05.

  SUSTENTO 10 gadu pastāvēšanas svinīgais pasākums - brīvā pieņemšana - viesnīcā AVALON

  15.05.

   

  Valdes priekšsēdētājas G.Ančas (delēģetā ESK pārstāve) atklāšanas runa Eiropas Pacientu tiesību dienai un 2012. Eiropas gadam veltītajā ES konferencē "Seniori un veselības aprūpe", Brisele 

   

  18.05.

   

  Valdes priekšsēdētājas G.Ančas un SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība SIA "Baltic Communication Partners" organizētajā pasākumā - „Fit for Work” projekta darba grupas sanāksmē

   

  23.05.

  SUSTENTO valdes pārstāves R.Paeglītes līdzdalība VM organizētajā darba grupā par ģimenes ārstu darbības kvalitātes kritēriju izstrādi

  24.05.

  SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība VM Farmācijas jomas konsultatīvaja padomē

  26.,27.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība EDF valdes sēdē Kopenhāgenā

   

  28.05.

  • SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas rīkotajā pasākumā par atvērtu sabiedrību;
  • SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība Invalīdu lietu nacionālās padomes ārkārtas sēdē

    

  04., 05. 06.

  SUSTENTO izglītības politikas koodinatores L.Svikliņas dalība LSIF rīkotajā seminārā "Starpkultūru komunikācija"

  07.06.

  SUSTENTO projektu vadītājas I.Neimanes dalība LU ESF projekta ietvaros izveidotās darba grupas sanāksmē

  08.06.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība FM rīkotajā sanāksmē par ES Kohēzijas fondu politiku nākamjā plānošanas periodā

  11.06.

  12.06.

  13.06.

  SUSTENTO izglītības politikas koodinatores L.Svikliņas dalība RD Personu ar invaliditāti konsultatīvās padomes sanāksmē

  14.06.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadītās SUSTENTO delegācijas tikšanās ar FM Valsts sekretāru A.Eberhardu

  15.06.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība ES mājā rīkotajā seminārā „Pieejama vide visiem”

  18.06.

  SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība ILNP kārtējā sēdē

  19.06.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un projektu vadītājas I.Neimanes dalība GSK Latvia izglītojoši informatīvajā preses ŗīfingā "Brokastis ar ekspertu"

  no 25. līdz 27.06. 

  SUSTENTO delegācijas dalība Grundtvig projekta SYSTEMS OF KNOWLEDGE FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN TOURISM darba grupas sanāksmē Itālijā, Venēcijā

   


  02.07.

   

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība LM projektu darba grupā par invaliditātes un prognozējamās invaliditātes noteikšanas metodiku (vadlīnijas) pilnveidotai invaliditātes noteikšanas sistēmai, kas balstīta uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību un funkcionēšanas un rehabilitācijas pasākumu efektivitātes novērtēšanu

   

  04.,05.07.

   

  SUSTENTO delegācijas, valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadībā, tikšanās ar Lietuvas un Igaunijas vadošo NVO pārstāvjiem invaliditātes politikas jautājumos (ES projekta ietvaros).

   

  05.07.

   

  SUSTENTO projektu vadītājas L.Svikliņas dalība SIA "Baltic Communication Partners" organizētajā pasākumā - „Fit for Work” projekta darba grupas sanāksmē 

   

  10.07.  

   

  SUSTENTO projektu vadītājas I.Neimanes tikšanās ar "Abbott Laboratories Baltics" pārstāvēm

  08.08.

  SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība VM organizētajā darba grupā par ģimenes ārstu darbības kvalitātes kritēriju izstrādi

  14.08.

  SUSTENTO valdes tikšanās ar Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma viceprezidentu Ingemaru Farmu (Zviedrija)

  15.08.

  16.08.

  SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes orgnizētā darba grupas tikšanās kompensējamo medikamentu politikas jautājumos

  20.08.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes (NEPLP) Vadības grupas sanāksmē

  21.08.

  SUSTENTO biroja tikšanās ar SIA "RetailBaltic" izpilddirektoru Zulfukaru Tosunu

  22.08.

  • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar ĀM ministru E.Rinkēviču;
  • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība LM projektu darba grupā par invaliditātes un prognozējamās invaliditātes noteikšanas metodiku (vadlīnijas) pilnveidotai invaliditātes noteikšanas sistēmai, kas balstīta uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību un funkcionēšanas un rehabilitācijas pasākumu efektivitātes novērtēšanu.

  23.08.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadītās sadarbības organizāciju delegācijas tikšanās ar Veselības ministri I.Circeni

  24.08.

  SUSTENTO vadības tikšanās ar NVA direktori I.Kalvāni

   

   


  07.09.

  10.,11.09.

  SUSTENTO organizētās darba grupas sanāksmes ar partneriem no Itālijas, Anglijas, Rumānijas un Lietuvas, un Igaunijas  Grundtvig  Mācību partnerību projekta ietvaros

  12.09.

  13.09.

  14.09.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un Veselības politikas kordinatores I.Neimanes dalība ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejā

  17.09.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un Veselības politikas kordinatores I.Neimanes tikšanās ar "Citadeles" bankas valdes prezidentu G.Beļavski

  18.09.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība Grundtvig Macību partnerības projektu vadības seminārā

  20., 21.09.

  SUSTENTO pārstāvju: valdes locekles M.Kozirevas (LNSA) un izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas (ACLL) dalība Sofijā (Bulgārija) rīkotajā pirmajā pacientu konferencē par veselības jomas nevienlīdzību jaunajās ES dalībvalstīs

  21.09.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība LM notiekošajā darba grupā projekta "Paaudzēm draudzīga iepirkšanās" ietvaros

  24.09.

  Telemedicīnas projekta ietvaros SUSTENTO rīkotā apaļā galda diskusija VM 

  25.09.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība NELP kārtējā sanāksmē

  27.09.

  28.09.

  SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība IZM rīkotajā Atvērto durvju dienā "Pasaules kafejnīca a la carte"


  01.10.

  Uzsākts jauns ES Sociālā fonda atbalstīts projekts "Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā"

  03.10.

  SUSTENTO projektu vadītājas L.Svikliņas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu jaunā perioda atklāšanas pasākumā

  04.10.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas piedalīšanās LM darba grupā par situācijas izvērtēšanu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanā

  05.10.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas piedalīšanās ĀM rīkotajā konferencē "ES daudzgadu budžets latvijas izaugsmei"

  10.10.

  SUSTENTO projektu vadītājas I.Neimanes piedalīšanās LM darba grupā par sitācijas izvērtēšanu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanā

  11.10.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar "Rīga 2014" biroja pārstāvjiem

  12.10.

  15.10.

  17.10.

  18.10.

  ES mājā SUSTENTO organizētā konference " Kā ietekmēt invaliditātes politiku praktiski", kurā piedalās visu trīs Baltijas valstu ministriju pārstāvji, kā arī EDF vadība  01.11. SUSTENTO valdes sēde

  02.11. SUSTENTO vadības tikšanās ar SIA TELEMEDICA pārstāvjiem

  07.11. SUSTENTO vadības tikšanās ar Finanšu ministrijas valsts sekretāri Sanitu Bajāri

  08.11. SUSTENTO vadības tikšanās ar Satiksmes ministru Aivi Roni

  12.11. SUSTENTO vadības tikšanās ar VSIA "Autotransporta direkcijas" valdes priekšsēdētāju Normundu Narvaišu

  16.11. SUSTENTO rīkotā 7. Latvijas Pacientu organizāciju konference

  29.,30. SUSTENTO semināri Daugavpilī un Rēzeknē projekta „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” ietvaros
  03.12.

  ANO noteiktās Starptautiskās Invaliditātes dienas atzīmēšana SUSTENTO organizētajā diskusijā LR Saeimā

  04., 05.12.

  SUSTENTO dalīborganizāciju delegācijas viesošanās Briselē: Eiropas Savienības Parlamentā un Eiropas Savienības Sociālo un darba lietu komitejā

  10.,11.12.

  SUSTENTO darba grupas sanāksme Doverā (Lielbritānija) ar partneriem no Itālijas, Anglijas, Rumānijas un Lietuvas, un Igaunijas  Grundtvig  Mācību partnerību projekta ietvaros

  18.12.
  SUSTENTO pārstāvju piedalīšanās sekojošos pasākumos:
  07.01.

  14.01.

  SUSTENTO vadības tikšanās ar Jūrmalas biedrības "Es redzu" valdes locekli Aiviju Bārdu

  15.01.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas piedalīšanās Saeimas SDLK sanāksmē

  28.,29.01.

  SUSTENTO semināri Madonā un Valmierā, tiekoties ar Vidzemes NVO projekta „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā”ietvaros

  30.01.

  SUSTENTO vadības tikšanās ar biedrības "Dzīve bez glutēna" vadītāju I.Rubinčiku

  31.01.

  SUSTENTO vadības tikšanās ar LM ministri I.Viņķeli

   

   

  07.02.

  SUSTENTO vadības līdzdalība svinīgajā ceremonijā „Gada balva medicīnā 2012”

  11.02.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadītais seminārs par pieejamību "Rīga 2014" organizatoriem

  14.02.

  SUSTENTO politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

  15.02.

  19.,20.02.

  SUSTENTO semināri Rīgā, tiekoties ar Zemgales NVO projekta „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” ietvaros

  25.02.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas piedalīšanās Starptautiskā pasākumā pie apaļā galda "Universālais dizains, draudzīga arhitektūra un publiskā telpa".

  26.02.

  SUSTENTO valdes pārstāves Martas Kozirevas (LNSA) piedalīšanās VM Darba grupas Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādei sanāksmē

  27.02.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas uzstāšanās paneļdiskusijā LETA organizētajā konferencē "Kompensējamie medikamenti"

  28.02.

   


  04.,05.03.

  SUSTENTO darba grupas sanāksme Triestā (Itālija) ar partneriem no Itālijas, Anglijas, Rumānijas un Lietuvas, un Igaunijas  Grundtvig  Mācību partnerību projekta ietvaros

  11.03.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un organizācijas politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās GlaxoSmithKline (GSK) 20 gadu darbības Latvijā svinībās

  12.03.

  13.03.

  SUSTENTO politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība VAS "Latvijas dzelzceļš" sanāksmē par dzelzceļa infastruktūras pieejamību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

  15.03.

  20.03.

  21.03.

  SUSTENTO Veselības politikas koordinatores M.Kozirevas dalība žurnāla MEDICUS BONUS 10.numura iznākšanas pasākumā

  22.03.

  26.03.

  SUSTENTO Veselības politikas koordinatores M.Kozirevas dalība VM Darba grupas Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādei sanāksmē

  27.03.

  SUSTENTO politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas sēdē

  28.03.

  SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību


   

   

  02.04.

  SUSTENTO Izglītības politikas koordinatores Laimdotas Svikliņas dalība par godu starptautiskajai Autisma dienai rīkotajā konferencē "AUTISMS - KO DARĪT?"

  09.04.

 • SUSTENTO Veselības politikas koordinatores M.Kozirevas līdzdalība Satversmes tiesā lietas par personas tiesībām saņemt kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces izskatīšanā
 • 11.04.

  SUSTENTO Veselības politikas koordinatores M.Kozirevas dalība VM Darba grupas Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādei sanāksmē

  12.04.

  19.04.

  25.04.

  SUSTENTO Veselības politikas koordinatores M.Kozirevas dalība VM Darba grupas Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādei sanāksmē

  29.04.

  SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

  27.,28.04.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas kā EDF un EESK pārstāves vieslekcija Ēģiptē (Kaira) 2.Arābu valstu Seviešu ar invaliditāti kongresā


   

  07.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas Guntas Ančas vadītās SUSTENTO delegācijas dalība apaļā galda diskusijā IZM par cilvēku ar redzes invaliditāti integrāciju

  08.05.

  SUSTENTO izglītības politikas koordinatores Laimdotas Svikliņas dalība Valsts Kancelejas rīkotajā konferencē par NVO īstenotajiem projektiem ESF ietvaros Latvijā 2012./2013.gadā

  09.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G. Ančas piedalīšanās dalīborganizācijas "Es redzu" rīkotajā diskusijā Jūrmalas domē par cilvēku ar redzes traucējumiem integrāciju sabiedrībā

  10.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas Guntas Ančas prezentācija TAVA rīkotajā konferencē par tūrisma pieejamības situāciju Latvijā

  no 13.05. līdz 15.05.

  Reģionus pārstāvošo NVO mācību vizīte projekta „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” ietvaros

  13.05.

  SUSTENTO politikas koordinatores Ivetas Neimanes vadītās Latvijas reģionu NVO delegācijas vizīte Nodarbinātības valsts aģentūrā

  14.05.

  15.05.

  16.05.

  SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

  17.05.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

  18.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība LNS Rīgas reģionālās biedrības konferencē

  19.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība pieejamas pludmales atklāšanas svētkos Kauguros

  23.05.

  24.05.

  SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

  25., 26.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas darbs EDF Ģenerālajā asamblejā Atēnās, kur tiek ievēlēta uz 4 turpmākajiem gadiem par EDF viceprezidenti

  27.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar Ķīnas Cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācijas valdes delegāciju

  29.05.

  30.05.

  SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

  31.05.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas intervija Latvijas Radio jaunajam projektam "39.kabinets" par vides pieejamību skolās

   


  06.06.

  10.,11.06.

  SUSTENTO projekta darba grupas sanāksme Ašfordā (Anglija) ar partneriem no Itālijas, Anglijas, Rumānijas, Lietuvas un Igaunijas  Grundtvig  Mācību partnerību programmas ietvaros

  13.06.

  27.06.

 • SUSTENTO Veselības politikas koordinatores Martas Kozirevas dalība VM Darba grupas Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādei kārtējā sanāksmē
 • 28.06.

  SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

   

   

  02.07.

  Mūsu valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadītā SUSTENTO un Tūrisma attīstības Valsts aģentūras, piedaloties aicinātajiem žurnālistiem, vizīte uz Liepāju kā pieejamāko pilsētu tūristiem ar īpašajām vajadzībām. 

  03.07.

  SUSTENTO politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība VM Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

  05.07.

  SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

  29.07.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība FM sanāksmē par ES fondu plānošanas dokumentu izstrādi saistība ar  sociālo iekļaušanu un izglītības jautājumiem  

   

   

  01.08.

  07.08.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas līdzdalība Latvijas prezidentūras ES padomes rīkotajā sanāksmē par prioritātēm un plānoto prezedentūras budžetu

  21.08.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība LM rīkotajā konferencē "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā"

  22.08.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība Jūrmalas domes sēdē.

   

   

  06.,07.09.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas, kā Eiropas Sociālo un darba lietu komitejas pārstāves,  līdzdalība Maltā rīkotajā konferencē "Internets kā uzņēmējdarbības vidi veicinošs faktors"

  11.09.

  SUSTENTO politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas 3.sēdē

  12.09.

  SUSTENTO politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās diskusijā par SIF rīkoto projektu konkursu realizāciju un atskaišu procedūrām

  13.09.

  SUSTENTO rīkotā 8. Latvijas pacientu organizāciju vadītāju konference VESELĪBA IZAUGSMEI

  16.,17.09.

  SUSTENTO projekta darba grupas sanāksme Tartu (Igaunija) ar partneriem no Itālijas, Lietuvas, Igaunijas, Anglijas un Rumānijas  Grundtvig  Mācību partnerību programmas ietvaros

  18.09.

  SUSTENTO sabiedrisko attiecību koordinatores L.Svikliņas līdzdalība RD Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvajā sēdē

  19.09.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība ECOLINES jauno autobusu pieejamības prezentācijā

  23.09.

 • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība SIVAS koledžas padomes valdē
 •  

  08.10.

  SUSTENTO pārstāvniecības sanāksme

  09.-11.10.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība Pasaules arhitektūras dienas starptautiskajos pasākumos Rīgā (preses konference) un Kuldīgā

  10.10.

  SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība VM Farmācijas jomas Konsultatīavjā padomē

  11.,12.10.

  SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas uzstāšanās par NVO sadarbību Daugavpilī un Rēzeknē LNS projekta "Klusuma pasaule" ietvaros

  14.,15.10.

  SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas uzstāšanās par NVO sadarbību Valmierā un Alūksnē LNS projekta "Klusuma pasaule" ietvaros

  16.,17.10.

  SUSTENTO delegācijas vizīte valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadībā Polijā - Lodzā, kur notika sapulce projekta "T-gids" ietvaros. ESF finansēta Mūžizglītības Leonardo da Vinci programmas konkrētā projekta partneri ir pārstāvji no Polijas, Austrijas, Lielbritānijas, Francijas, Spānijas, Itālijas un Beļģijas. 

  21.,22.10.

  SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas uzstāšanās par NVO sadarbību Ventspilī un Liepājā LNS projekta "Klusuma pasaule" ietvaros

  22.10.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar SIFFA un LPMA apvienotās Zāļu Reklamēšanas Ētikas komisijas vadītāju D.Behmani

  25.10.

  Valsts administrācijas skolas organizēts seminārs "Par invaliditāti bez barjerām", ko vadīja SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča un veselības politikas koordinatore I.Neimane

  30.10.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas virtuālā līdzdalība Memoranda padomes sēdē

  31.10.

  SUSTENTO valdes pārstāves M.Kozirevas piedalīšanās Pacientu Ombuda rīkotajā starptautiskajā konferencē "Kvalitatīva veselības aprūpe. Latvijā Eiropā"

   

   

   

   

  04.11.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas saruna telekonferencē ar starptautiskā projekta "T-Gids" partneriem

  06., 07.11.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība Viļņā - Lietuvas prezidentūras ietvaros rīkotajā konferencē par IT pieejamību 

  12.11.

  SUSTENTO valdes pārstāves M.Kozirevas dalība VM farmācijas jomas Konsultatīvajā sēdē

  13.,14.11.

  SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas vizīte Lichfieldā projekta "T-gids" ietvaros. ESF finansēta Mūžizglītības Leonardo da Vinci programmas konkrētā projekta partneri ir pārstāvji no Polijas, Austrijas, Lielbritānijas, Francijas, Spānijas, Itālijas un Beļģijas. 

  14.11.

  SUSTENTO delegācijas dalība Eiropas Parlamentā Cistiskās fibrozes Eiropas asociācijas rīkotajā sanāksmē

  16.,17.11.

  SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas kā EDF viceprezidentes līdzdalība Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma sēdē Viļņā

  20.11.

  SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība biedrības "Vecāki par izglītību" rīkotajā domapmaiņā, vērtējot iekļaujošās izglītības attīstību Latvijā

  no 25.11. līdz 29.11.

  Semināru cikls "Praktiskās saskarsmes un atbalsta programma NVA darbiniekiem - "Par invaliditāti bez barjerām", vada SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča un politikas koordinatore I.Neimane

  no 26.11. līdz 29.11.

  SUSTENTO projekta darba grupas sanāksme Viļņā (Lietuva) ar partneriem no Itālijas, Lietuvas, Igaunijas, Anglijas un Rumānijas  Grundtvig  Mācību partnerību programmas ietvaros

   

   

  3.decembris
  Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti - tikšanās LR Saeimas Sarkanajā zālē

  6. janvāris

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un izglītības centra vadītāja I. Kūliņa piedalās SUSTENTO dalīborganizācijas Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijas «Zvaigzne» 15 gadu jubilejā.

   

  14.janvāris

  Notiek LCĪVSO SUSTENTO Pārstāvniecības sapulce

   

  16. – 17. janvāris

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I. Neimane piedalās Samitā par sociālo uzņēmējdarbību Strasbūrā.

   

  20. janvāris

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane un SUSTENTO dalīborganizācijas “Motus Vita “ priekšsēdētājs tiekās ar VM farmācijas departamenta vadītāju J.Zvejnieku un ārstniecības departamenta pārstāvjiem, lai pārrunātu ALS slimnieku medicīniskās aprūpes prioritātes un attīstību.

   

  21.janvāris

  SUSTENTO reģistrē organizācijas struktūrvienību „Mācību centrs”

   

  23.janvāris

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

   

  29.janvāris

  D.Veinberga piedalās LM sēdē par „Rīcības plānā pamatnostādņu „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanai 2014.gadam” iekļautajiem pasākumiem

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūras koledžas padomes sēdē

   

  30. janvāris

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Starptautisko inovatīvo farmācijas firmu asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes medikamentu pieejamībā.

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča sniedz intervija žurnālam „Ievas stāsti”

   

  31.janvāris

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Baltijas Cilvēktiesību institūta pārstāvjiem un pārrunā jautājumus par pētījumiem „Cilvēku ar invaliditāti diskriminācija Latvijā”

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar LV Prezidentūras 2015 darbiniekiem, lai pārrunātu prezidentūras pasākumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

  3. februāris

  Notiek informatīvi izglītojošs seminārs SUSTENTO dalīborganizācijām par EK programmas ERASMUS+ noteikumiem. Informāciju sniedz Baiba Kārkliņa

  7. februāris

  SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa piedalās VARAM partneru tikšanās seminārā par e nedēļas norisi Latvijā.

   

  10.februāris

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Latvijas Pulmonālās hipertensijas biedrības vadītāju I.Plūmi, lai pārrunātu kopējo sadarbību reto slimību slimnieku veselības aprūpes uzlabošanā

   

  11. februāris

  SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa piedalās ES mājas organizētā seminārā par sociālo uzņēmējdarbību

   

  13. februāris

  Organizācijas valdes locekle M.Kozireva piedalās Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

   

  17. februāris

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča tiekas ar portāla www.lva.lv  pārstāvi

   

  19. februāris

  Tolerances stunda- pieaugušo neformālās izglītības iestādes SUSTENTO atklāšanas pasākums

   

  21.februāris

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās Darba tirgus observatorijas sēdē Berlīnē

   

  24.februāris

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" departamenta direktori Dz. Kļaviņa, lai pārrunātu slimnīcas pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un turpmākās sadarbības iespējas.

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa tiekas ar ISMA rektori Margu Živiteri, lai pārrunātu studiju iespējas jauniešiem ar invaliditāti.

   

  28.februāris

  SUSTENTO biroja vadītāja Daiga  Veinberga piedalās MK Memoranda padomes sēdē

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās Reto slimību dienas pasākumā.

   

  3.-4.marts

  SUSTENTO uzņem Rīgā projekta „Let’s study” partnerus no Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas.

  Projekta partneri iepazīstas ar labās prakses piemēriem iekļaujošajā izglītībā Latvijā. Projekta dalībnieki apmeklē Talsu ģimnāziju, Upesgrīvas speciālo skolu, Vaivaru pamatskolu, Vaivaru Rehabilitācijas centru, SIVA koledžu.

   

  5.marts

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Labklājības ministru Uldi Auguli, lai pārrunātu aktualitātes cilvēku ar invaliditāti politikā.

   

  6.marts

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane sniedz interviju raidījumam ¾.

   

  17. – 18. marts

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās mācību vizītē par ilglaicīguma mērķiem atbilstošu pilsētvidi Northamptonā.

   

  20.marts

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane Atēnās piedalās Grieķijas prezidentūras organizētā konferencē „Krīzes ietekme Grieķijā”.

   

  24.marts

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar farmācijas firmu pārstāvjiem, lai pārrunātu medikamentu pieejamību hroniskiem slimniekiem.

   

  27.marts

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" departamenta direktori Dz. Kļaviņu,

   lai vienotos par turpmākās sadarbības formām.

   

  28. marts

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās VM organizētajā konferencē „Efektīva primārās veselības aprūpe mūsdienu Eiropā„ , sniedzot prezentāciju par pacientu vietu un lomu primārajā veselības aprūpē.

   

  31. marts

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa tiekas ar ISMA rektori Margu Živiteri, lai pārrunātu sadarbību studiju programmu izveidē.

   

   

  2. aprīlis

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane,  SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa un biroja vadītāja Daiga Veinberga tiekas ar Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktoru  Armandu Slokenbergu un produktu attīstības vecāko eksperti Inesi Šīravu, lai pārrunātu tūrisma objektu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.

   

  3. aprīlis

  Notiek organizācijas Pārstāvniecības sapulce.

   

  4. aprīlis

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās deinstitucionalizācijas  darba grupā

   

  9. aprīlis

  Organizācijas valdes locekle M.Kozireva piedalās Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

   

  10.aprīlis

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās deinstitucionalizācijas  darba grupas tikšanās ar Eiropas Komisijas ekspertiem

   

  11.aprīlis

  Organizācijas  politikas koordinatore I.Neimane sniedz interviju Latvijas Radio

   

  16.aprīlis

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma kopējā darba grupā Konvencijas „Par cilvēku ar invaliditāti” tiesībām ieviešanu ES

   

  16.aprīlis

  Organizācijas valdes locekle M.Kozireva piedalās Sociālās iekļaušanas komisijas sēdē

   

  17.aprīlis

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un biroja vadītāja Daiga Veinberga tiekas ar pasākuma Labās vietas talka īstenotājiem, lai apspriestu labiekārtoto vietu pieejamību bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti

   

  22.aprīlis

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un  organizācijas  politikas koordinatore I.Neimanes tiekas ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta direktori Ingu Skujiņu, lai pārrunātu  Eiropas Cilvēku ar invaliditāti Foruma valdes sēdes organizēšanu Latvijā prezidentūras pasākumu kontekstā

   

  24.aprīlis

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča tiekas ar Kuldīgas pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas

   

  29.aprīlis

  I.Kūliņa un D. Veinberga Dagdas novada Jaundomes dabas izziņas centrā  piedalās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizējamā projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” pirmajā partneru tikšanās sēdē

  11.- 14. maijs

  SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa un projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalās projekta „Let’s study” darba vizītē Triestē, Itālijā

   

  12. maijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča tiekas ar LSIF pārstāvjiem un EESLK pārstāvi Andri Gobiņu, lai plānotu EESLK iesaisti LSIF gatavotā konferencē ES2015 prezidentūras ietvaros

   

  14. maijs

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

   

  15. maijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča , organizācijas politikas koordinatore I.Neimane,  SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa piedalās dalīborganizācijas - Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība starptautiskā konferencē “Cistiskā fibroze Baltijā un Eiropā”

   

  16.- 18. maijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma ģenerālajā asamblejā Zagrebā

   

   16. maijs

  SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa vada apaļā galda diskusiju  “Cistiskā fibroze Baltijā un Eiropā” Veselības ministrijā

   

  22. maijs

  LCĪVSO SUSTENTO pilnsapulce. Tiek uzņemtas 2 organizācijas – Latvijas Pulmonālās hipertensijas biedrība un nodibinājumu "Jūrmalnieki! Kopā - stiprāki". Tiek ievēlēta valde nākošajam periodam. Valdē ievēl: Guntu Anču, Ritu Paeglīti, Ilzi Laini, Liānu Velku, Martu Kozirevu, Ivetu Neimani, Pēteri Locānu.

   

  26. maijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās Itālijas attīstības sadarbības invaliditātes jomā prezentācijā Briselē

   

  27. maijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane, SUSTENTO izglītības centra vadītāja I.Kūliņa un projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalās seminārā par sociālo uzņēmējdarbību

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās Sociālās drošības apakškomisijas sēdē

   

  28. maijs

  SUSTENTO telpās notiek apaļā galda diskusija “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Latvijā”, kurā piedalās eksperte no EESLK, finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, VARAM un ieinteresētās NVO

   

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un Eksperte no EESLK tiekas ar LM parlamentāro sekretāri i. Jurševsku un Darba departamenta pārstāvi par sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā

   

  29. maijs

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās ekspertu diskusijā „Par ilgstošo bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanas atbalsta programmām jaunajā ES struktūrfondu periodā (2014.-2020. gads)”

  SUSTENTO valdes sēde. Par organizācijas valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Gunta Anča

   

  Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās Pārresoru koordinācijas centra sēdē par apmaksas kārtību maiņu sabiedriskajā transportā cilvēkiem ar invaliditāti

   

  30. maijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūras koledžas padomes sēdē

   

  2. jūnijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar LM sociālo pakalpojumu departamenta darbiniekiem, lai pārrunātu sociālo pakalpojumu tālāku attīstību

  3. jūnijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītāju A. Zīvertu un T. Pašutu, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

  5. jūnijs

  I.Kūliņa un D.Velka piedalās darba grupas, lai nodrošinātu Valdības rīcības plāna 128.3. pasākuma īstenošanu

  6. jūnijs

  I.Neimane piedalās LM rīkotajā diskusijā par izmaiņām Darba likumā.

  I.Neimane un G. Anča tiekās ar VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas priekšnieku I. Nakurtu par semināra organizēšanu ES 2015 ietvaros

  9. jūnijs

  G. Anča un I. Kūliņa tiekas ar Latvijas Speciālās Olimpiādes (LSO) nacionālo ex - direktori Dz. Kupču un valdes priekšsēdētāju G. Kaņējevu, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Speciālās Olimpiādes lomu bērnu un jauniešu ar garīgās attīstības traucējumu iekļaušanu sabiedriskajā dzīvē un atbilstošu dalību SO organizētajos pasākumos.

  Notiek pirmā ekspertu darba tikšanās uzņēmuma līguma “Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” ietvaros.

  10. jūnijs

  I. Kūliņa piedalās apmācībās specialo skolu skolotājiem, veic fokusa grupas diskusiju par iekļaujošo izglītību.

  12. jūnijs

  G. Anča un I. Kūliņa piedalās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžas organizētajā 7.zinātniski pētnieciskajā konferencē "Ekonomiskie un psiholoģiskie aspekti cilvēku ar invaliditāti izglītošanā un nodarbinātībā".G. Anča atklāj konferenci.

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar dalīborganizācijas MOTUS VITA vadītāju V.Rakovu.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes locekle Ilze Laine piedalās Rīgas domes personu ar invaliditāti konsultatīvās padomes sēdē.

  13. jūnijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Mākslas akadēmijas pārstāvjiem

  VM apaļā galda diskusija par Latvijas stratēģijas izstrādi neiromuskulāro slimnieku slimnieku medicīniskajā un sociālajā aprūpē

  Ekspertu un LM pārstāvju tikšanās uzņēmuma līguma “Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” ietvaros.

  16. jūnijs

  No 15.06. – 19.06. D.Veinberga un M.Kozireva piedalās projekta „History for You and me” studiju vizītē Oterzo, Itālijā

  I. Kūliņa tiekas ar Latvijas Speciālās Olimpiādes (LSO) valdes priekšsēdētāju G. Kaņējevu un Gaismas speciālās skolas direktori V.Felsbergu.

  Mācību centra vadītāja I.Kūliņa piedalās darba grupas, lai nodrošinātu Valdības rīcības plāna 128.3. pasākuma īstenošanu sanāksmē.

  17. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO biedri tiešraidē vēro VDEĀVK organizētu diskusiju „Persona ar invaliditāti. Gaidīts darbinieks?”.

  18. jūnijs

  Mācību centra vadītāja I.Kūliņa piedalās Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē.

  19. jūnijs

  M.Kozireva piedalās Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas sēdē.

  D.Veinberga piedalās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes sekretariāta rīkotajā diskusijā par Latvijas prezidentūras nevalstisko organizāciju projektu konkursu, paužot viedokli par tā nolikumu. 

  26. jūnijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca valdes priekšsēdētājs Dins Šmits noslēdz un paraksta sadarbības līgumu, kurš paredz sadarbību vides pieejamības veicināšanā, kā arī tādu pasākumu īstenošanu, kas vairotu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām slimībām, un viņu iekļaušanos sabiedrībā kopumā.

  27. jūnijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča, organizācijas politikas koordinatore I.Neimane un projektu vadītāja D. Veinbergatiekas ar Jūrmalas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

  30. jūnijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un mācību centra vadītāja I.Kūliņa piedalās darba grupas, lai nodrošinātu Valdības rīcības plāna 128.3. pasākuma īstenošanu sanāksmē.

   

   

  1.jūlijs – 4.jūlijs

  D.Veinberga piedalās projektu vadītāju sanāksmē Projektā „T- Guide”, Grācā, Austrijā

  2. jūlijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās 2007. - 2013. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas sēdē Cēsīs

  3.jūlijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Pagaidu uzraudzības komitejas sēdē Cēsīs

  4.jūlijs

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājs A. Zīverts noslēdz Nodomu protokolu, kas vērsts uz sadarbību, lai Latvijas cilvēki ar invaliditāti, kā arī tie, kam invaliditāte jānosaka pirmo reizi, labāk izprastu invaliditātes noteikšanas procesu.

  Ekspertu un LM pārstāvju tikšanās uzņēmuma līguma “Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” ietvaros.

   

  6.augusts

  Ekspertu un LM pārstāvju tikšanās uzņēmuma līguma “Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” ietvaros.

  7.augusts

  Tikšanās VM valsts sekretāra vietnieci veselības politikas jautājumos Egitu Poli un citām amatpersonām saistībā ar VM pasākumiem LVES 2015 pasākumiem un ES struktūrfondu prioritātēm

  13.augusts

  Ekspertu un LM pārstāvju tikšanās uzņēmuma līguma “Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” ietvaros.

  LCĪVSO SUSTENTO, ES 2015 sekretariāta un LM atbildīgo amatpersonu vizīte Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai izvērtētu telpu atbilstību pasākumiem, kuros piedalās cilvēki ar invaliditāti

  15.augusts

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar TAVA pārstāvi Leldi Beņķi, lai pārrunātu sadarbības iespējas

  18.augusts

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktori Elīnu Celmiņu, lai izstrādātu ES prezidentūras konferences dienas kārtības projektu

  19.augusts

  PNII SUSTENTO notiek apmācību seminārs NVA darbiniekiem „Par invaliditāti bez barjerām”

  20.augusts

  M.Kozireva piedalās Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē

  20.augusts – 22.augusts

  G. Anča, I.Kūliņa, I. Neimane un D. Veinberga vada seminārus Baltkrievijas uzņēmējiem Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizējamā projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros

  28.augusts

  Ekspertu tikšanās uzņēmuma līguma “Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” ietvaros.

  29.augusts

  PNII SUSTENTO notiek apmācību seminārs NVA darbiniekiem „Par invaliditāti bez barjerām” 

  2.septembris
   
  Iesniegts projekts Sabiedrības Integrācijas fondā, lai līdzfinensētu konferences par IT cilvēkiem ar invaliditāti nākamā gada februārī.

  Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar ZZS Jaunatnes nodaļas vadītāju R.Āboltiņu un vienojas par sadarbību jauniešu ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā.
   

  3.septembris

  G. Anča, I.Kūliņa piedalās Latvijas Audžuģimeņu 20 pastāvēšanas gadu svinīgajā pasākumā

  5. - 6. septembris

  Eiropas cilvēku ar invaliditāti rīcības komitejas tikšanās, Bordo, Francija. Piedalās Gunta Anča, valdes priekšsēdētāja.

   
  8.septembris  
   
  Deinstitucionalizācijas modeļa ekspertu grupas tikšanās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem.
   

  9.septembris

  PNII SUSTENTO notiek apmācību seminārs NVA darbiniekiem „Par invaliditāti bez barjerām” 

   

  Organizācijas pieagušo izglītības centra vadītāja Inese Kūliņa piedalās Kultūras ministrijas organizētajā darba grupā par NVO fonda izveidi

  17.septembris

  Organizācijas darbinieki tiekas ar P.Stradiņa klīniskās universitātes  slimnīcas  attīstības departamenta direktoru Jāni Šicu un Klientu informācijas un apkalpošanas daļas vadītāju Dzintru Kļaviņu. Tika pārrunāta kārtība, kādā SUSTENTO sniegs konsultācijas jaunā korpusa būvniecībā un citu slimnīcas nodaļu pieejamības nodrošināšanā

   

  Organizācijas vadītājas Guntas Ančas un politikas koordinatores Ivetas Neimanes tikšanās ar GlaxoSmithKline Latvija komunikācijas vadītāja Gunu Zvirbuli, lai vienotos par atbalstu ar balsošanas tehniku Pacientu organizāciju konferencē

  18.septembris

  Organizācijas vadītāja Guntas Ančas un politikas koordinatore Iveta Neimane vada semināru Tūrisma jomas profesionāļiem Krāslavas novadā “Par invaliditāti bez barjerām un tūrisma objektu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti”, Dagdā

  19.septembris

  Seminārs Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem “Par invaliditāti bez barjerām”

  22.septembris

  Seminārs Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem “Par invaliditāti bez barjerām”

  23.septembris

  Seminārs Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem “Par invaliditāti bez barjerām”

  26.septembris

  Organizācijas vadītāja Gunta Anča piedalās Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas padomē

   

  Organizācijas vadītājas Gunta Ančas lekcija ”Sabiedrības attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar invaliditāti vēsturē un šodien” Latvijas prezidentūras 2015 brīvprātīgajiem

  27.septembris

  Seminārs/treniņš saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte Latvijas prezidentūras 2015 brīvprātīgajiem

  29.septembris

  Organizācijas vadītājas Gunta Ančas lekcija ”Sabiedrības attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar invaliditāti vēsturē un šodien” Veselības un darba spēju valsts ārstu komisijas sanāksmē

   

  Organizācijas vadītājas Gunta Anča piedalās Sociālās integrācijas valsts aģentūras nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomē

  30.septembris

  Pacientu organizāciju konference “Ministrs pacienta krēslā”

   

  Organizācijas politikas koordinatore piedalās diskusijā “Krustpunktā”, LR1. saruna par veselības aprūpes pieejamību Latvijā un SUSTENTO aptauja

   

  01.oktobris

  Projekta T-GUID praktisks seminārs gidiem no Beļģijas, Francija, Anglijas, Austrijas un Latvijas “Kā vadīt ekskursijas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem”

  02.oktobris

  Projekta T-GUID praktisks seminārs gidiem no Beļģijas, Francija, Anglijas, Austrijas un Latvijas “Kā vadīt ekskursijas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem”

  03.oktobris

  Organizācijas vadītājas Gunta Anča piedalās invaliditātes politikas darba grupā, Briselē

  06.oktobris

  Organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās diskusijā “Otkritij vopros”, Latvijas Radio 4. Diskusija par veselības pakalpojumu pieejamību Latvijā

  07.oktobris

  Seminārs Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem “Par invaliditāti bez barjerām”

  08.oktobris

  Seminārs Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem “Par invaliditāti bez barjerām”

  10 – 12.oktobris

  Eiropas Sieviešu Lobija Ģenerālās asamblejas sēde un valdes sēde, Lisabonā

  .
  .

  Janvāris

  Februāris

  Marts

  Aprīlis

  19. maijs

  Notika LCĪVSO SUSTENTO pilnsapulce Eiropas mājā.

  10. Jūnijs.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētājai Guntai Ančai un PNII SUSTENTO vadītājai Inesei Kūliņai bija tikšanās ar Ingu Niedru (Kultūras informācijas sistēmu centrs).

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalījās veselības ministrijas farmācijas jomas konsultatīvā padomē. 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane vadīja semināru „Tūrisma objektu pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti” Tukuma bibliotēkā.

  11. – 12. Jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās ”Anual meeting of European Institute for Gender Equality and Social Platform” Viļņā.

  15.jūnujs
  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās konferencē „Deinstitucionalizācija un Eiropas sociālās aprūpes politikas attīstība”.

  16. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās seminārā, "Digitālā vienotā tirgus stratēģija: Jauns Sākums". LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča uzstājās ar prezentāciju: "Iekļaujošs vienotais digitālais tirgus”

  17. - 18. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās konferencē „Digitālā Asambleja” Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā.


  18.jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 „Noteikumu par zāļu cenu veidošanas principiem”” sabiedriskā apspriedē (Vesekības ministrijas 309.kab.).


  LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās preses brokastīs „Veselības NVO interešu aizstāvība – kļūdas, viedokļi, ieteikumi” , organizē Pulmonālās hipertensijas biedrība.

  19.jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas apakškomitejas sēdē „ES fondu tehniskā palīdzība”.

   

  2. jūlijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēdē.

  3. jūlijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalās ES fondu 2007. -  2013. gada plānošanas perioda UK sēdē.

  7.jūlijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane tiekas ar veselības ministru.

  13.jūlijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča  noslēdz līgumu  ar Valsts kontroli par eksperta pakalpojuma sniegšanu lietderības revīzijas „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas likumība un efektivitāte” ietvaros.

  20. jūlijs

        LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane vadīja semināru , „Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā”, Tukumā.

  29. jūlijs

     LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO  politikas koardinātore Iveta Neimane piedalījās Memoranda padomes sēdē.

  30.jūlijs

     LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalījās Ministru kabineta sēdē.

  4. augusts

     LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalījās Ministru kabineta sēdē.

  7. augusts

     LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane piedalījās Labklājības Ministrijas darba grupā par asistentu pakalpojumiem.

  18. un 19. augusts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane tikās ar Sustento  dalības organizācijām Kurzemē.

  21. augusts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalījās seminārā „11TH ANNUAL NORDIC ALS/MND MEETING”   

  26.-27. augusts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOARDINĀTORE Iveta Neimane tikās ar Sustento dalības organizācijām Dagdā, Jēkabpilī un Viesītē.   

  „Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai”

  31. augusts

  SUSTENTO uzsāk dalību Nordplus projektā "Inclusive Adult Education for All".

  1. septembris

   

  SUSTENTO uzsāk dalību Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā "Let's study - development of training module about disability for VET and HE", kas ilgs 24 mēnešus.

  17. septembris

  Eiropas invaliditātes foruma par sieviešu tiesībām grupas tiksanās Rīgā.

   

  18. septembris

  Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas “Aspazija” starptautiska konference par sieviešu ar invaliditāti kustību Eiropā un Latvijā.

   

  21. septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās, akadēmiskajā ekspertu sadarbības tīkla par invaliditātes jautājumiem, tikšanās sanāksmē.

   

  24. septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane tikās ar VDEĀK (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija) vadītāju Andri Zīvertu un juristi Tatjanu Pašutu.

   

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, projektu vadītāja Daiga Veinberga un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane tiekas ar Saldus nevalstiskajām organizācijām un apmeklē Saldus sociālās palīdzības dienestu.

  „Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai”

  25. septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, projektu vadītāja Daiga Veinberga un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane tiekas ar Liepājas nevalstiskajām organizācijām.

  „Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai”

  28. septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane tikās ar Motus Vita valdes priekšsēdētāju Valēriju Rakovu un ar Paula Stradiņa klīniskās universitātess slimnīcas neiroloģi Viktoriju Ķēniņu.

   

  29. septembris

  Notika LCĪVSO SUSTENTO Pārstāvniecības sapulce.

  „Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai”

  30. septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koardinātore Iveta Neimane tikās ar V/A Civilās aviācijas aģentūras drošības daļas vadītāju Daci Reichmani.

   

   

   

   

   

  13. oktobris

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalījās Ministru kabineta sēdē - "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" 

  15. oktobris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikās ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītāju Aiju Barču.

  16. oktobris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikās ar 64. vidusskolas 9. klases audzēkņiem, lai pastāstītu par NVO.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikās ar RSU komunikācijas fakultātes dekāni Taņu Lāci, lai pārrunātu sadarbību pētījumu veikšanai.

  22. - 23.oktobris
   
  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās Eiropas Sieviešu Lobija fondu piesaistes seminārā.

  24. - 25. oktobris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās Eiropas Sieviešu Lobija valdes sēdē.

  29.oktobris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča Eiropas invaliditātes forumā tikas ar Eiropas Nodarbinātības, sociālo lietu, kvalifikācijas un darbaspēka mobilitātes komisāri - Marianni Teisenu. 

   

  2. novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikās ar Latvijas Mākslinieku savienību.

  3.novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane viesojās Rīgas Tehniskās universitātes, Dizaina un ergonomikas centrā.
   
  4. novembris
   
  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga tikās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Civilās aizsardzības pārvaldes, Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas vadītāju Ivaru Nakurtu.
   
  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča tikās ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktori Ilonu Juršvsku.
   
  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalījās Veselības ministrijas farmācijas jomas konsultatīvajā padomē.
   
  5.novembris

  LCĪVSO SUSTENTO rīko 10. Latvijas Pacientu organizāciju konferenci, Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28.

  12 - 13. novembris

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga, IT speciālists Jānis Čačs un mācību centra darbības koordinatore Linda Cērpa piedalījās sanāksmē Viļņā. Projektā: "Sāc mācīties! - apmācības moduļa izstrādē priekš cilvēkiem ar invaliditāti, profesionālajās un augstākās izglītības iestādēs."

  13. novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes sēde.

  16. novembris

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās Labklājības ministrijas darba grupā par asistenta pakalpojumu pilnveidošanu.

  24. novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas sēdē.

  25. novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Kristīne Kalvāne apmeklē sociālo un darba lietu komisijas sēdi par asistenta pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā diskusijā: "Erasmus+ mobilitāte cilvēkiem ar speciālām vajadzībām: iespējas un realitāte"

  30. novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča lasīja lekciju Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas speciālistiem par ANO Konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti.

   

   

  2. decembris

  LCĪVSO SUSTENTO darbinieki piedalījās diskusijā „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”. Fotogrāfijas no diskusijas var skatīt šeit un šeit.

  3.decembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga tikās ar Sustento dalības organizāciju Inčukalna invalīdu biedrību.

  4. decembris          

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO eksperts pasažieru tiesībās Everita Streļča tikās ar Tālivaldi Vectirānu LR Satiksmes ministrijas
  Autosatiksmes departamenta direktoru, Kristiānu Godiņu Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētāju un  Vizmu Ļeonovu Autotransporta direkcijas Juridiskās daļas vadītāju.

  5. decembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Iveta Neimane, projektu vadītāja Daiga Veinberga un mācību centra darbības koordinatore Linda Cērpa piedalījās Starptautiskās Invaliditātes dienas atzīmēšanā Rojā, pēc Rojas invalīdu biedrības ielūguma.

  8. decembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča teica noslēguma runu konferencē - "Diena cilvēkiem ar invaliditāti".

   

  25. janvāris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane tikās ar Inesi Šubēvicu, Latvijas Jaunatnes Padomes izpilddirektori.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane tikās ar Gunti Leimani, Starptautiskās lidostas "Rīga" pasažieru ar pārvietošanās grūtībām palīdzības pakalpojumu vadītāju.

   

  28. janvāris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, piedalījās darba grupas sanāksmē, Starptautiskajā lidostā "Rīga", par ratiņkrēslu pārvadāšanas nosacījumiem.

   

  LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane piedalījās Eiropas Struktūr Fondu apakškomitejas sēdē  SAM 9.2.4.

   

  29. janvāris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane piedalījās diskusijā - Veselības aprūpes reforma izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai.

  10. februāris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane tikās ar Valsts kontroles pārstāvjiem.

  12. februāris

  LCĪVSO SUSTENTO eksperte transporta jautājumos Everita Streļča pārstāvēja LCĪVSO SUSTENTO Parīzē.

  15. februāris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane tikās ar Labklājības ministrijas, sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktori Elīnu Celmiņu

  22. februāris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane tikās ar Rasmu Pīpiķi, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktori. 

  26. februāris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO POLITIKAS KOORDINATORE Iveta Neimane tikās ar Solvitu Āboltiņu, partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētāju.

  2. marts

  Projekta Nordplus ziemeļvalstu partneru (Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Dānija, Lietuva un Igaunija) tikšanās Rīgā.

  3. marts 

  Projekta Nordplus ziemeļvalstu partneru (Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Dānija, Lietuva un Igaunija) Latvijas labās prakses vietas apmeklējums.

  17. marts

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un mācību centra darbības koordinatore Linda Cērpa piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras diskusijā par pakalpojumu pilnveidi personām ar invaliditāti.

  21. marts

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās darba grupā par priekšilikumiem veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešanai.

  23.marts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO eksperte pasažieru tiesību jautājumos Everita Streļča tiekas ar LR Satiksmes ministru Uldi Auguli

  30. marts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikās ar Rīgas Stradiņa universitātes rehabilitācijas fakultātes dekāni Signi Tomsoni.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē.

  31. marts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikās LR Labklājības ministru Jāni Reiru.

  4-5.aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča pasniedz semināru Latvijas Radio darbiekiem par to kā sagatavot informāciju vieglajā valodā.

  11-12.aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča pasniedz semināru Latvijas Radio darbiekiem par to kā sagatavot informāciju vieglajā valodā.

  12.aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās sarunā par nevalstisko organizāciju dalību sabiedrisko attiecību projektā un citās aktivitātēs, kas saistītas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem.

  18.aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča tiekas ar Remploy pārstāvi Phil Clarke.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO eksperte pasažieru tiesību jautājumos Everita Streļča piedalās sanāksmē “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

  22.aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga tikās ar veselības nozares organizāciju pārstāvjiem un Ministru prezidentu Māri Kučinski, lai pārunātu reformas veselības nozarē.

  28.aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un IT speciālists Jānis Čačs piedalījās starpinstitūciju sanāksmē Iekšlietu ministrijā.

  2.maijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO eksperte pasažieru tiesību jautājumos Everita Streļča piedalās Civilās aviācijas aģentūras rīkota sanāksmē.

  10.maijs

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās sanāksmē par priekšlikumiem veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešanu.

  10.maijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalās darba grupā par asistenta pakalpojuma pilnveidošanu pašvaldībā.

  21-22. maijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane, LCĪVSO SUSTENTO eksperte pasažieru tiesību jautājumos Everita Streļča, LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalījās Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma ģenerālajā asamblejā.

  23.maijs

  LCĪVSO SUSTENTO eksperte pasažieru tiesību jautājumos Everita Streļča piedalās darba grupas sanāksme par ES Regulas aviopārvadājumu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām desmitgadi un gadadienas atzīmēšanu Latvijā

  26-27. maijs

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un IT speciālists Jānis Čačs piedalījās sanāksmē Ašvordā. Projektā: "Sāc mācīties! - apmācības moduļa izstrādē priekš cilvēkiem ar invaliditāti, profesionālajās un augstākās izglītības iestādēs."

  31.maijs

  Notika LCĪVSO SUSTENTO pilnsapulce un pārstāvniecības sanāksme

  8-9. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un IT speciālists Jānis Čačs piedalījās projekta Nordplus ziemeļvalstu partneru (Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Dānija, Lietuva un Igaunija) tikšanās Tallinā.

  10. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Baiba Neimane piedalījās desmitajā Saeimas un NVO forumā. Vairāk informācijas šeit.

  10. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO vades loceklis Pēteris Locāns piedalījās darba forumā, lai īstenotu ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

  16. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas prioritārā virziena apakškomitejas sēdē.

  17. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, projektu vadītāja Daiga Veinberga, IT speciālists Jānis Čačs, mācību centra darbības koordinatore Linda Cērpa un Baiba Neimane piedalījās diskusijā par darba tirgus pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Vairāk informācijas šeit.

  21. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās piedalījās sanāksmē semināra organizēšanai (sadarbībā ar Somijas vēstniecību Latvijā un Ziemeļu ministru padomes biroju Latvijā), kas tiktu veltīts cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību un situācijas - politikas un prakses - tēmai un pieredzes apmaiņai starp Ziemeļvalstīm un Latviju šī gada rudenī.

  21. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās sociālās iekaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē.

  2-3. jūlijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās EDF sieviešu ar invaliditāti komitejas sēdē Atēnās.

  5. jūlijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Iveta Neimane, projektu vadītāja Daiga Veinberga un IT speciālists Jānis Čačs piedalījās Eiropas Savienības Regulas par aviopārvadājumu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām 10 gadu jubilejas atzīmēšanas ceremonijā.

  7. jūlijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētājas Guntas Ančas vadībā Eiropas un sociālo lietu komitejas (EESK) pārstāviji viesojās Jūrmalā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar situāciju Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un sociālo pakalpojumu sniegšanas struktūrā.

  21. jūlijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās Veselības ministrijas stratēģiskajā padomē par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļiem.

  4. augusts

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās Veselības ministrijas darba grupa - par priekšlikumiem veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešanai.

  5. augusts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās Mihaila Malkiela fonda atklāšanā, kas nodrošinās 50% līdzfinansējumu agrīnai rehabilitācijai rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”. 

  22. augusts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga tikās ar Veselības inspekcijas vadītāju.

  26. augusts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Balvos.

  1-3. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalījās konferencē Ammanā (Jordānijā) par tuvo austrumu valstu cilvēku ar invaliditāti tiesībām ceļa uz ANO Konvencijas realizaciju.

  5. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Alūksnē.

  12. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Jēkabpilī.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Preiļos.

  13. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Jelgavā.

  15. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās diskusijā par grozījumu nepieciešamības apsvērumiem Darba likumā attiecībā uz personu ar invaliditāti darba līguma uzteikšanu.

  16-18. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās EDF rīcībkomitejas sēdē Ļubļanā.

  19. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane, LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalījās Eiropas sociālo tiesību pīlārā — EESK debates ar organizētu pilsonisko sabiedrību dalībvalstīs.  

  21. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās konferencē „Veselības aprūpes sistēma Latvijā – strukturālās reformas un finansēšanas modeļi”, kurā starptautisko organizāciju eksperti un Latvijas veselības un ekonomikas eksperti, nozares profesionāļi, pacientu organizāciju pārstāvji un politiķi diskutēja par iespējamajiem veselības aprūpes finansēšanas modeļiem, to ieguvumiem un vājajām pusēm. 

  23. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Krāslavā.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Ludzā.

  26. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča tikās ar Labklājības ministru Jāni Reiru, lai pārrunātu aktualitātes invaliditātes politikā.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga niedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Talsos.

  30. Septembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Limbažos.

   
  3.- 4.Oktobris 
  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane vada semināru par pakalpojuma nodrošināšanu cilvekiem ar pārvietošanās grūtībām izmatojot gaisa satiksmi, Zagrebā.
   
  10.Oktobris 
   
  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Dobelē.
   
  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalījās saskaņošanas sēdē par noteikumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

  12.Oktobris 

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalījās farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē.

  13.Oktobris 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane vada semināru "Par invaliditāti bez barjerām".

  14.Oktobris 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Madonā.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Valkā.

  21.Oktobris 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalās starptautiskajā  seminārā  “Personu  ar  invaliditāti  nodarbinātība: ceļā uz darba  tirgu”,  ko  organizē  Labklājības  ministrija  sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā un Somijas vēstniecību Latvijā.

  25.Oktobris 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Daugavpilī.

  26-27.Oktobris 

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalījās 16. starptautiskajā Āzijas, Eiropas seminārā par cilvēktiesībām, Ķīnā.

  25.Oktobris 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās Veselības ministrijas stratēģiskās padomes sēdē.

  31.Oktobris 

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Gulbenē.

  1. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar NVA direktora pienākumu izpildītāju Evitu Simsoni.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar ROCHE Latvia pārstāvi.

  2. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Kuldīgā.

  3. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Jūrmalā.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Siguldā.

  4. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Valmierā.

  7. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO mācību centra koordinatore Linda Cērpa sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Ventspilī.

  7-8. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās projekta Nordplus ziemeļvalstu partneru (Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Dānija, Lietuva un Igaunija) tikšanās Viļņā.

  8. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane  sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Saldū.

  9. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalījās pacientu organizāciju  konferencē.

  11. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju.

  16. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane  sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Aizkrauklē.

  17. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane vada semināru "Par invaliditāti bez barjerām".

  24. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Rīgā.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Liepājā.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga tiekas ar sociālo un darba lietu komisija  priekšsēdētāju Aiju Barču.

  25. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās Rehabilitalogu asociācijas konferencē.

  29-30. Novembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalās Eiropas komisijas un EDF rīkotajā konferencē par godu starptautiskajai dienai cilvēkiem ar invaliditāti.

  2. Decembris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane, LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalās un LCĪVSO SUSTENTO mācību centra koordinatore Linda Cērpa piedalījās gadskārtējā diskusijā „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”. Saeimas sarkanajā zālē.

  5. Decembris

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs sniedza konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku nodarbināšanu Rēzeknē.

  16. Janvāris

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Kultūras Ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāju Robertu Putni.

  13-14. Februāris

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalījās Projekta izstrādes darba grupā - "Disability-inclusive disaster management in the Baltic Sea Region"

  14. Februāris

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalījās darba grupā par asistenta pakalpojuma pilnveidošanu.

  2. marts

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs Piedalījās Labklājības ministrijas konferencē par sociālo uzņēmējdarbību. 

  3. marts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās SIVA rīotā konferencē.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs Piedalījās Labklājības ministrijas konferencē par sociālo uzņēmējdarbību. 

  9. marts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalījās lekcijā par  IT pieejamību, administrācijas skolā.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikas ar Latvijas radio programu direktori Mirdzu Leli.

  10. marts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās apaļā galda diskusijā par sieviešu ar invaliditāti tiesībām.

  13. marts

  Notika LCĪVSO SUSTENTO  pārstāvniecības sanāksme.

  16. marts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO eksperte pasažieru tiesību jautājumos Everita Streļča piedalās konferencē “Pasažieru termināls” 

  28. marts

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās EP diskusijā - pārrobežu veselība.

  7. aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane sniedz interviju LNT.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča sniedz interviju LR1 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikas ar Finanšu ministrijas vecāko ekspertu Viju Kurpnieci.

  12. aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās SIVA konsultatīvajā padomē.

  13. aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča sniedz interviju Latvijas Radio.

  19. aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tikas ar SIVA direktori Ilonu Jurševsku. 

  21. aprīlis

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē.

  5. maijs 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās konferencē par asistenta pakalpojumu attīstību Lietuvā – Viļņā

  10. maijs 

  LCĪVSO SUSTENTO svin 15 gadu jubileju.

  12 – 14. maijs 

  LCĪVSO SUSTENTO kolektīvs piedalās Eiropas invaliditātes foruma rīkotajā ģenerālā asambleja Madridē.

  17. maijs 

  LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās darba grupā par drošību, Briselē.

  18. maijs 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās augsta līmeņa tikšanās - invaliditātes politikā Eiropas Komisijā – Briselē.

  19. maijs 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalījās darba seminārā par invaliditātes noteikšanu – Briselē

  22. maijs 

  Seminārs par sociālo uzņēmējdarbību, ko organizēja Labklājības ministrija, pēc mūsu lūguma mūsu dalīborganizācijām.

  LCĪVSO SUSTENTO pilnsapulce.

  25. maijs 

  Apaļā galda diskusija “cilvēka ar hronisku slimību dzīves kvalitāte”

  26. maijs 

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās Saeimas un NVO diskusijā.

   

   

   

  9. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO Pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centra vadītāja Irīna Meļņika piedalās “Veselības projektu” organizētajā diskusijā par jauno zāļu pieejamību.

  13. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO Pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centra vadītāja Irīna Meļņika piedalās EPF Advocacy darba grupā Briselē.

  16. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO Pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centra vadītāja Irīna Meļņika piedalās PITAC kopīgi ar Veselības ekonomikas asociāciju rīkotajā diskusijā par zaļo koridoru onkoloģijā.

  21. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO Pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centra vadītāja Irīna Meļņika piedalās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par zaļo koridoru un piešķirto papildus līdzekļu izlietojumu onkoloģijas pacientiem.

  26. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tiekās ar labklājības ministru - Jāni Reiru.

  28. jūnijs

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās Labklājības ministrijas uzsāktajā diskusijā par nepieciešamajiem uzlabojumiem invaliditātes un darbspēju noteikšanā.

  .
  .
  .
  .
  .

  04.12.2017.

  LCĪVSO SUSTENTO kopā ar SAEIMU organizē  ikgadējo diskusiju  „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti” Latvijas Republikas Saeimā

  06.12.2017.

  LCĪVSO SUSTENTO un SUSTENTO Dalīborganizāciju pārstāvji piedalās   „ Eiropas Parlaments cilvēkiem ar invaliditāti ” ceturtajā konferencē, Briselē .

  12.12.2017.

  Lcīvso SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās diskusijā par SIVA Koledžas attīstības iespējām. Diskusijā piedalījās  :

  - LM Valsts sekretārs –Ingus Alliks

  - LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors – Maksims Ivanovs

  - LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks – Aldis Dūdiņš

  - IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte – Linda Upīte

  - SIVA Direktores vietniece attīstības un projektu uzraudzības jautājumos, Koledžas padomes locekle – S. Kabaka

  - SIVA Koledžas vadītāja  – V.Ponciusa

  - SIVA Koledžas lektore, Koledžas padomes locekle – S. Mainule-Meidropa

  - SIVA Koledžas lektors, Koledžas padomes loceklis – A.Muižnieks

  - SIVA Koledžas viesdocente – Ieva Margeviča Grinberga

  -LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča

  - SIVA Koledžas Studentu Pašpārvaldes priekšsēdētājs, Koledžas padomes loceklis  – A. Matvejevs

  - SIVA Koledžas Studentu Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks, Koledžas padomes loceklis– J. Andrejevs

  - SIVA Koledžas students – Juris Balinskis

  - SIVAKoledžas studente – Santa Survila

  - Latvijas Miopātijas slimnieku asociācijas "Sartorius" valdes loceklis– Aleksandrs Nikolins

  13.12.2017.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un SUSTENTO politikas koardinatore Iveta Neimane piedalījās Latvijas Republikas Tiesībsarga desmitgades svinīgajā pieņemšanā un apbalvošanas  ceremonijā.

  29.12.2017.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane kopā ar Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komiteju rīko semināru „ES darba tigus pieejamība dažādām iedzīvotāju mazaisargātajām grupām”

   

   

   

  12.01.2018.

  ESF projekts „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde. – Tikšanās ar ekspertiem un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjiem.

  19.01.2018.

  LCĪVSO politikas koordinātore Iveta Neimane tiekas ar žurnāla „36,6 C” žurnālisti Lauru Manguli.

  19.01.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC (pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centrs) vadītāja Irīna Meļņika, LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās PITAC (Pacientu interešu un tiesību aizstāvības centrs)konsultatīvās padomes sēdē.

  26.01.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrādes ietvaros : LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Daiga Veinberga, eksperti un Rīgas Plānošanas Reģiona pārstāvji dodas uz Tukumu tikties ar pašvaldību pārstāvjiem.

  30.01.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrādes ietvaros : LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Daiga Veinberga, eksperti un Rīgas Plānošanas Reģiona pārstāvji dodas uz Jūrmalu tikties ar pašvaldību pārstāvjiem. 

  30.01.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās Satiksmes ministrijas  starpinstitūciju sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru un prasības
  speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”  

  30.01.2019.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās Latvijas Tuberkolozes apkarošanas biedrības pilnsapulcē.

  31.01.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Meļņika tiekas ar apgāda „Jumava” vadītāju Juri Visocki , pārrunā iespējas izdot grāmatu par cilvēkiem ar invaliditāti.

  31.01.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC (Pacientu interešu un tiesību aizstāvības centrs) vadītāja Irina Meļņika piedalās atklātajā diskusijā „Melonomas ārstēšanas prakse un perspektīvas ārstēšanai Latvijā”

  Diskusiju rīko Latvijas Dermaskopijas biedrība un O-fonds.

  31.01.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Ķirurgu Olafu Libermani un Latvijas muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes locekli Mārtiņu Karmīti - par situāciju Latvijā ilgstošu izgulējumu ārstēšanā.

  31.01.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC (Pacientu interešu un tiesību aizstāvības crntrs) vadītāja Irina Meļņika sniedz interviju LTV7 par PITAC darbību, tā uzdevumiem un mērķiem.

   

  1.02.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde ietvaros:  LCVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Amča , politikas kpprdinatore Daiga Veinberga , projekta eksperti un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjitiekas ar partner pašvaldību pārstāvjiem  Limbažos.

  1.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča sniedz interviju Latvijas Radio 1  par situāciju Ādažos.

  1.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja  Gunta Anča vada semināru “Invaliditātes Skatījumi„ Rīgas Stradiņa Universitātē.

  2.02.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde ietvaros: LCVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Amča, politikas kpprdinatore Daiga Veinberga, projekta eksperti un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjitiekas ar partner pašvaldību pārstāvjiem  Siguldā.

  5.02.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde  ietvaros :

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Daiga Veinberga piedalās tikšanās ar projekta ekspertiem.

  7.02.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde ietvaros: LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Daiga Veinberga , projekta eksperti un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji tiekas ar partner pašvaldību pārstāvjiem  Ogrē.

  7.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTOValdes priekšsēdētāja Gunta Anča tiekas ar Latvijas Republikas Satiksmes Ministra Padomnieku Reini Uzulnieku.

  8.02.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde ietvaros: LCĪVSO SUSTENTO  valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Daiga Veinberga piedalās  tikšnās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, Rīgas plānošanas regiona pārstāvjiem un projekta ekspertiem. 

  8.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTOvaldes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Daiga Veinberga  dodas pusdienās ar ASV Vēstnieci Nensiju Petitu.

  9.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO projektu koordinators Jānis Čačs tiekas ar LM vecākao eksperti vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inesi Vilcāni  par vides pieejamības standarta publiskām būvēm un publiskajām ārtelpām  izstrādi. 

  15.02.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde ietvaros:

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Daiga Veinberga, LCĪVSO SUSTENTO PITAC (pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centrs) vadītāja Irīna Meļņika ,Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji un projekta eksperti tiekas ar Rīgas partner pašvaldību pārstāvjiem.

  15.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās Eiropas Civilās Aviācijas rīkotajā konferencē Parīzē.

  17.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO  valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane vada semināru „Pieejams tūrisms.” Biznesa augstskolā „Turība”.

  19.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča tiekas ar Latvijas Radio žurnālisti Anniju Petrovu.

  20.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Iveta Neimane un Daiga Veinberga tiekas ar Ikšķiles domes pārstāvjiem.

  21.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO PITAC (pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centrs) vadītāja Irīna Meļņika tiekas ar apgāda „JUMAVA” pārstāvi  Juri Visocki un žurnālisti Ēriku Šmeļnovu.

  23.02.2018.

  ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde ietvaros:  LCVSO SUSTENTO  politikas kpprdinatore Daiga Veinberga , projekta eksperti un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjitiekas ar partner pašvaldību pārstāvjiem  Jūrmalā.

  26.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Rīgas Stradiņu Universitātes prodekāni Daigu Behmani.

  27.02.2018.

  KKF Kultūr kapitāl fonda mērķprogramaa Latvijai – 100 Projekts „Latvijas variācijas”

  LCĪVSO SUSTENTO Projekta ietvaros organizē  piecu videoklipu uzņemšanu  kuros tiek parādīts ka arī cilvēki ar invaliditāti var un grib kopā ar pārējiem – šeit Latvijā teikt „Es esmu Latvija” un veicināt  viņu iekļaušanu kā arī dot iespēju viņiem būt pamanītiem sabiedrībā.

  Mērķa īstenošanas ietvaros LCĪVSO SUSTENTO valdes prieksēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Iveta Neimane, Daiga Veinberga un PITAC (pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centrs) vadītāja Irīna Meļņika tiekas ar Andri Gauju un Aleksandru Grebenko.

  28.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Daiga Veinberga un projektu koordinators Jānis Čačs novērtē ēkas pieejamību Dramaturgu Teātra ēkai.

  28.02.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās EDF rīkotajā pasākumā „Dzelzceļa pasažieru tiesību regulas pārskatīšana” Eiropas parlamentā, Briselē.

   

   

   

  2.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās  EDF ( Valdes sēdē un konferencē  : „Ilgtspējīgas attīstības mērķi”

  3.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās  EDF ( Valdes sēdē un konferencē  : „Ilgtspējīgas attīstības mērķi”

  4.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās  EDF ( Valdes sēdē un konferencē  : „Ilgtspējīgas attīstības mērķi”

  7.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas plānošanas vadītāja Daiga Veinberga piedalās Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē Labklājības Ministrijā.

  9.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO  Rīko  Kultūr kapitāl fonda  Mērķprogramas Latvijai – 100 ietvaros  realizētā projekta „Latvijas variācijas” ietvaros uzņemto piecu  videoklipu „Es esmu Latvija”  prezentāciju .

  Projekta mērķi:

  Projekta ietvaros tika uzņemti pieci videoklipi kuros tiek parādīts ka arī cilvēki ar invaliditāti var un grib kopā ar pārējiem – šeit Latvijā teikt „Es esmu Latvija” un veicināt  viņu iekļaušanu kā arī dot iespēju viņiem būt pamanītiem sabiedrībā.

  16.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO  valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Imantu Paeglīti, valdes locekļiem un Biķernieku slimnīcas pārstāvjiem.

  19.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar pārstāvjiem no Labklājības Ministrijas , apvienības „Apeirons” un biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” vadītāju Ingu Šķesteri.

  21.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes prieksēdētāja Gunta Anča, politikas koordinātore Iveta Neimane, biroja administrators Jānis Čačs un politikas plānošanas vadītāja Daiga Veinberga piedalās SUSTENTO veidotajā vides pieejamības standarta publiskām būvēm un publiskajām ārtelpām  prezentācijā.

  22.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO pārstāvniecības  sapulce

  22.03.2018.

  Diskusija "Vai cilvēkiem ar invaliditāti ir vieta darba tirgū" diskusijā piedalijās  -  Eiropas Invaliditātes akadēmiskā tīklojuma eksperte Daina Podziņa, Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts Andris Alksnis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egīls Baldzēns, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis, Labklājības ministrs Jānis Reirs, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča.

  23.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Iveta Neimane, politikas plānošanas vadītāja Daiga Veinberga un LCĪVSO SUSTENTO biroja vadītājs Jānis Čačs devās uz pēc Labklājības Ministrijas pasūtijuma veidoto dokimentālās filmas par vides pieejamību, „VAI VARU?” prezentāciju.

  23.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča politikas koordinatore Iveta Neimane un SUSTENTO PITAC (pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centrs) vadītāja Irīna Meļņika devās uz tikšanos ar  valsts sekretāru Aivaru Lapiņu un valsts sekretāra vietnieci veselības politikas jautājumos Dainu Mūrmani-Umbraško, Veselības Ministrijā.

  27.032018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC (pacientu informācijas un tiesību aizsardzības centrs) vadītāja Irīna Meļņika piedalījās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisijas organizētā tikšanās ar Eiropas farmācijas uzņēmumu un apvienību federācijas ģenerāldirektori  Mollas kundzi.

  28.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāri Karīnu Ploku.

  29.03.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Labklājības Ministru  Jāni Reiru.

   

   

   

  4.04.2018.

  LCVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Daiga Veinberga un SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Meļņika piedalās sabiedriskajā apspriedē par ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde, norisi, Limbažos

  5.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča  un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Rīga” vadītāju  Ilzi Dzeni.

  6.04.2018.

  LCVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Daiga Veinberga un SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Meļņika piedalās sabiedriskajā apspriedē par ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde, norisi, Tukumā.

  9.04.2018.

  LCVSO SUSTENTO  politikas koordinatore Daiga Veinberga un SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Meļņika piedalās sabiedriskajā apspriedē par ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde, norisi,Ķekavā.

  10.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās EDF (Eiropas Invaliditātes Forums) foto izstādes par Autismu atklāšanā.

  10.04.2018.

  LCVSO SUSTENTO  politikas koordinatore Daiga Veinberga un SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Meļņika piedalās sabiedriskajā apspriedē par ESF projekta „Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Rīgas plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna izstrāde, norisi,Siguldā.

  13.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča unpolitikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Valsts Kontoli.

  13.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar Labklājības Ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktoru Imantu Lipski,LM sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktori  Elīnu Celmiņu un LM valsts sekretāra vietniece Jana Muižnieci.

  14.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC  vadītāja Irīna Meļņika piedalās EPF (Eiropas Pacientu Foruma) dalīborganizāciju kopsapulcē.

  15.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC  vadītāja Irīna Meļņika piedalās EPF (Eiropas Pacientu Foruma) dalīborganizāciju kopsapulcē.

  19.04.2018.

  LCĪCSO SUSTENTO projektu vadītāja un avīzes SUSTENTO redaktore Valda Lutiņa intervē ministru Jāni Reiru.

  20.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane Tiekas ar pārstāvjiem no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas  Biķernieku klīnikas pārstāvjiem.

  20.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Valda Lutiņa un SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Meļņika rīko tikšanos ar NVA motivācijas projektā iesaistītajiem speciālistiem un mentoriem.

  26.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Meļņika oiedalās PSKUS (Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ) sabiedriskās uzraudzības darba grupas sēdē.

  27.04.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās diskusījā par terminoloģiju ar Tiesībsarga , nevalstisko organizāciju un ministrijas pārstāvjiem .

   

   

   

  7.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Melnika tiekas ar  programmas „Veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošana” pārstāvjiem.

  9.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Melnika tiekas ar NOVARTIS pārstāvi Andri Lāci.

  10.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un SUSTENTO PITAC vadītāja Irina Melnika piedalās sabiedriskajā apspriedē par  “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”  Veselības ministrijā.

  11.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību , Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Rīgas Stradiņa Universitātē.

  14.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  15.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes prieksēdētāja Gunta Anča piedalās ,Sieviešu ar invaliditāti, atzinuma sagatavošanā Eiropas Parlamentam.

  17.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru bezdarbniekiem.

  17.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās diskusijā: Limfomas pacientu agrīnās diagnostikas nodrošināšanu Latvijā.

  17.05.2018

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Rīgas Tehniskajā Universitātē.

  18.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību , Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Salaspilī.

  18.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un SUSTENTO Avīzes redaktore dodas sveikt Latvijas sieviešu invalīdu asociāciju „ASPAZIJA” 20 gadu Jubilejā!

  21.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  21.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas  ar  partijas „Progresīvie”vadītāju Robetu Putni.

  21.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Iveta Neimane, LCĪVSO SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Melnika un politikas plānošanas vadītāja Daiga Veinberga  tiekas  ar Kapseļu ielas bērnunama vadītāju Ilzi Dzeni.

  22.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Pārstāvniecības sapulce.

  23.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  23.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektuu pieejamību , Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Kuldīgā.

  24.- 25.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Meļņika piedalās EPF Eiropas Pacientu Foruma rīkotajā seminārā „Pacientu un medicīnas pārstāvju dialogs”.

  24.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību , Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Daugavpilī.

  25.05., 26.05.,27.05. 2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Iveta Neimane, politikas plānošanas vadītāja Daiga Veinberga un projektu vadītājs Jānis Čačs piedalās EDF ( Eiropas Invaliditātes Forums) ģenerālasamblejā, Lietuvā.

  28.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem. 

  30.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  31.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību , Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Mārupē.

  31.05.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes prieksēdētāja Gunta Anča un Politikas koordinatore Iveta Neimane vada informatīvo nodarbību par iespējām nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti valsts pārvaldes personāla speciālistiem un vadītājiem, Valsts administratīvajā skolā. 

   

   

  1.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko dārza svētkus Kapseļu ielas bērnunama bērniem un diskusiju„Kas valstij būtu jādara lai audžu ģimenes būtu gatavas ņemt savā aizbildnībā bērnus ar īpašām vajadzībām”

  4.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  4.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekās ar Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes locekli Mārtiņu Karnīti.

  6.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  6.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Ogrē

  7.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Vaiņodē.

  7.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC  (Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs) vadītāja Irīna Meļņika piedalās EPF (Eiropas Pacientu Forums) Digitālās veselības darba grupas neklātienes  sanāksmē.

  8.06.2018.

   LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Talsos un Ventspilī.

  11.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  11.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča un politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās  CEMR konferencē -EQUALITY DIVERSITY & INCLUSION- , Bilbao.

  12.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča un politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās  CEMR konferencē -EQUALITY DIVERSITY & INCLUSION- , Bilbao.

  12.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC (Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs)  vadītāja Irīna Meļņika piedalās Saeimas  sociālo un darba lietu komisijas sēdē par aktualitātēm  onkoloģijā.

  12.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Alūksnē.

  13.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča un politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās  CEMR konferencē -EQUALITY DIVERSITY & INCLUSION- , Bilbao.

  13.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Līvānos.

  13.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  13.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO pārstāve Linda Cērpa piedalās  Sociālo un darba lietu komisijas rīkotajā darba grupas sēdē par  Sociālā  nodrošinājuma pabalsta palielināšanu.

  14.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas  plānošanas  vadītāja  Daiga Veinberga piedalās Labklājības ministrijas rīkotajā Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Uzraudzības padomes sanāksmē.

  15.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO  valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča un SUSTENTO PITAC (Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs)  vadītāja Irīna Meļņika  tiekās ar Melonomas pacientu biedrību „Dzīvo bez bailēm”

  15.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros, Daugavpilī.

  18.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  18.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča vada semināru par pieejamību Liepājas lidostas darbiniekiem, Liepājā.

  19.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC (Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs)  vadītāja Irīna MeļņikaPIEDALĀS Kultūras Ministrijas rīkotajā sēdē par plānotajām izmaiņām  Autortiesību likumā.

  19.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča un PITAC  (Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs) vadītāja Irīna Meļņika  tiekās ar izdevniecību „JUMAVA” par grāmatas  sagatavošanas gaitu.

  20.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros, Gulbenē.

  21.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros, Liepājā

  21.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  26.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Saldus.

  26.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, politikas koordinatore Iveta Neimane  piedalās SUSTENTO PITAC (Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs) rīkotajā diskusijā  “Vai ziedojumi zālēm un ārstēšanai Latvijā ir daļa no valsts veselības aprūpes finansēšanas politikas?”. Diskusiju vadīja LCĪVSO PITAC vadītāja Irīna Meļņika.

  27.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros , Valmierā.

  27.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča un politikas koordinatore Iveta Neimane Tiekas ar Rīgas Lidostas Rīgas Lidostas PRM dienesta vadītāju Gunti  Leimani un Rīgas Lidostas Virzemes apkalpošanas  departamenta direktoru Gintu Gariņu.

  28.06.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča un politikas koordinatore Iveta Neimane tiekās ar Eiropas Ārējās darbības dienesta Kazahstānas pārstāvi, Beļģijā.

   

  30.06.2018.-5.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO  rīko psihosociālo nometni bērniem kuru ģimenē kādam no vecākiem vai brāļiem, māsām ir smaga invaliditāte, Mārtiņa Fonda rehabilitācijas centrā „Dūjas”

  1.07.2018.-4.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājs Jānis Čačs piedalījās mācībās „Summer Training Course for young Patient Advocates” (Vasaras mācību kurss jaunajiem Pacientu advokātiem.) Austrijā.

  2.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  3.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO pārstāve Linda Cērpa piedalās fokusgrupā par tehnisko palīglīdzekļu novērtējumu.

  3.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane  tikās ar ārvalstu ekspertu apvienību , kas sniedz eksperta pakalpojumu NVD veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā.

  4.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  4.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO  piedalās bērnu nometnes noslēguma pasākumā, Mārtiņa Fonda rehabilitācijas centrā „Dūjas”

  4.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Aņča ,projektu vadītāja un avīzes SUSTENTO redaktore Valda  Lutiņa un projektu vadītāja Liene Purmale tiekas ar sociālajiem darbiniekiem Jelgavā.

  6.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC(Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs) vadītāja Irīna Meļņika piedalās EPF (Eiropas Pacientu Forums) Digitālās veselības darba grupas sanāksmē Briselē.

  6.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  11.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  11.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros, Ludzā.

  12.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperti dodas izvērtēt objektu pieejamību, Labklājības Ministrijas  iepirkuma  Nr. LRLM2018/28-3-04/02TP “Vides ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās” ietvaros, Sigulda.

  13.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  16.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  17.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un SUSTENTO PITAC (Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs) vadītāja Irīna Melnika tiekas ar izdevniecības „Jumava” radošo komandu.

  18.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  23.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  25.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  25.07.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča sniedza interviju LR1 par SIVA attīstību.

  26.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, Pacientu Informācijas un Tiesību Aizsardzības Centrs)vadītāja Irīna Meļņika un politikas koordinatore Iveta Neimane tikās ar Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktori Inesi Kauperi

  30.07.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO rīko  pēc NVA pasūtījuma  „Motivācijas programmas darba  meklēšanai  un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi ilgstošiem bezdarbniekiem ar  invaliditāti” semināru  bezdarbniekiem.

  06.08. – 10.08.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča, projektu adītāja D.Veinberga  un politikas koordinatore I.Neimane piedalās seminārā “ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām realizācija Kazahstānā”, Almati.

  02.08. – 31.08.2018

  Starptautiska semināra par pacientu tiesībām sagatavošana.

  08.08.2018

  Mācību centra organizatore piedalījās Saeimas darba grupā par sociālā nodrošinājuma pabalstu

  16.08.2018

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Irīna Meļņika tiekas ar izdevniecības Jumava radošo komandu.

  17.08.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča, projektu adītāja D.Veinberga, projekta vadītāja L Purmale, mācību centra vadītāja L Cērpa  un politikas koordinatore I.Neimane dalība BSAC “Rīga” dārza svētkos.

  18.08.2018

  SUSTENTO avīzes redaktores V. Lutiņas dalība cilvēku ar invaliditāti sporta svētkos Alūksnē.

  20.08 – 31.08.2018

  Cilvēku ar invaliditāti pārstāvošo organizāciju konferences “Izvēlamies labklājības ministru “ gatavošana.

  22.08.2018

  PITAC centra vadītājas tikšanās ar skolotājiem par Vieglās valodas izmantošanas iespējā mācību procesā.

  23.08.2018

  LCĪVSO SUSTENTO projekta vadītāja L. Purmale piedalījās diskusijā par portāla www.Latvija.lv pieejamību. 

  27. 08.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča,  projekta vadītāja L Purmale, mācību centra organizatore L Cērpa  un politikas koordinatore I.Neimane tikās ar ASV vēstniecības pārstāvjiem.

  01.08. – 03.09.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča un politikas koordinatore I.Neimane piedalās “Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma” izpildkomitejas sēdē Zakintosā

  10.09.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Irīna Meļņika tiekas ar izdevniecības Jumava radošo komandu

  11.09.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar labklājības ministru J.Reiru.

  12.09.2018

  Organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane un SUSTENTO mācību centra organizatore Linda Cērpa piedalās SAEIMAS sociālo un darba lietu komisijas sēdē par grozījumiem “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

  12.09.2018

  LCĪVSO SUSTENTO  valdes priekšsēdētāja Gunta Anča sniedz interviju laikrakstam Diena

  12.09.2018

  Diskusija cilvēku ar invaliditāti organizācijām “Izvēlamies Labklājības ministru”

  13.09.2018

  Starptautisks seminārs “Pacientu līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un veselības aprūpes politikas veidošanā: resursi un pieredze”

  14.09.2018

  Organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane un PITAC vadītāja Irina Meļņika piedalījās organizācijas “Veselības projekti” organizētajā diskusijā ar partiju izvirzītajiem  Veselības  ministru kandidātiem

  14.09.2018

  Organizācijas politikas koordinatores Ivetas Neimanes intervija LTV1 panorāmai

  14.09.2018

  Organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane tiekas ar LM sociālo pakalpojumu departamenta direktora v.i. Aldi Dūdiņu

  20.09. – 21.09. 2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās ar runu Eiropas Rehabilitācijas tīklojuma ģenerālajā asamblejā, Utrihta

  20.09.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane neformāla tikšanās ar SIVA direktori Ilonu Jurševsku

  21.09.2018

  Sagatavots un iesniegts projekts KKF grāmatai “negaidītās intervijas”

  26.09.2018

  Organizācijas projektu vadītāja Liene Purmale un SUSTENTO mācību centra organizatore Linda Cērpa piedalās SAEIMAS sociālo un darba lietu komisijas sēdē par grozījumiem “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”

  28.09.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane vada semināru “Par invaliditāti bez barjerām” aptieku farmaceitiem

  30. 08.2018

  PITAC centra vadītāja I. Meļņika piedalījās Stichting Eurinspect” ekspertu   Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” aktivitātes “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā”  prezentācijā un apaļā galda diskusijā

  01.10. – 02.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Liene Purmale un politikas koordinatore Daiga Veinberga piedalās seminārā Disability-related Financial Instruments in light of EU Law and the UNCRPD” / "Ar invaliditāti saistīti finanšu instrumenti, ņemot vērā ES tiesību aktus un NCRPD" (UNCRPD -Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām) Trīrē.

  02.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča, organizācijas politikas koordinatore I. Neimane piedalās  Eiropas Semestra ietvara pasākumā “The European Pillar of Social Rights and the EuropeanSemester as tools for delivering Social Europe – a reflection with civil society”  Briselē un neformāla tikšanās  ar Eiropas Komisiju  DG EMPL un DG SANTE pārstāvjiem.

  4.10.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Locāns piedalās ES tiesībsargu apmācību seminārā “Engagement of the article 33(2) Independent Monitoring Mechanisms with the UNCRPD Committee and Disabled Persons’ Organisations “ Rīgā.

  04.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperte D.Veinberga konsultē VSAC "Rīga" filiāle "Rīga" par vides pieejamības nodrošināšanu ēkas rekonstrukcijā.

  04.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO Pacientu informācijas un tiesību aizstāvības centra  vadītāja I.Meļņika piedalās VM organizētajā sanāksmē par jauno kvalitāte drošības sistēmas implementācijas koncepciju “No vainošanas uz atbildīguma kultūru”.

  08.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane vada semināru par” NVO lomu cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvībā” Mālpils, Siguldas, Ikšķiles biedrībām.

  08.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO kārtējā pārstāvniecības sēde.

  09.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča, organizācijas politikas koordinatore I. Neimane un PITAC vadītāja I. Meļņika tiekas ar onkoginekologu Dr. Ronalds Mačuku.

  15.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Melnika piedalās EPF (Eiropas Pacientu Foruma) rīkotajā darba grupā „Digitālā veselība”, Brisele, EPF birojs.

  16.10.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Irīna Melnika tiekas ar izdevniecības Jumava radošo komandu.

  18.10.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās ar prezentāciju LM organizētajā konferencē “Iekļaujošs dizains 2018: Domā, plāno, veido ikvienam”, Rīgā.

  18.10.2018.

  LCĪVSO SUSTENTO darbinieki I.Neimane, D.Veinberga un J.Čačs piedalījās LM organizētajā konferencē “Iekļaujošs dizains 2018: Domā, plāno, veido ikvienam”, Rīgā.

  19.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča sniedza interviju LTV1 raidījumam Panorāma”.

  19.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča sniedza interviju par cilvēku ar invaliditāti īpašajām vajadzībām izmantojot aptiekas pakalpojumu “Aptiekāra” žurnālam.

  22.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča piedalījās Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma Biroja sēdē.

  24.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča, organizācijas politikas koordinatore I. Neimane tiekas ar Eiropas Komisiju  DG EMPL un DG SANTE-  Eiropas Semestra ietvarā Rīgā, Eiropas mājā.

  29.10.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča, PITAC vadītāja I.Meļņika piedalījās Veselības inspekcijas organizētajā atskaites tikšanā ar ārzemju ekspertiem. Pasākums notika Veselības inspekcijas telpās Klijānu ielā, Rīgā.

  30.10.2018

  SUSTENTO PITAC padomes sēde.

  01.11.2018

  Darba grupa par Latvijai izteikto Rekomendāciju par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu, sagatavojot tā vieglās valodas versiju.

  05.11.2018

  LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Irīna Melnika tiekas ar izdevniecības Jumava radošo komandu.

  08.11.2018

  SUSTENTO pārstāvis Māris Grāvis tiekas ar Eiropas Komisija pārstāvjiem par DI procesu Latvijā.

  12.11.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, organizācijas politikas koordinatore Iveta Neimane, organizācijas pasākumu organizatore Linda Cērpa tiekas ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komitejas atbildīgo sekretāri Andželiku Bruži.

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un PITAC vadītāja Irina Meļņika tiekas ar Santu Bičkoviču-Vavžiku, LZVO valdes locekli.

  15.11. – 16.11.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās High-level conference on Clean Mobility, Vīnē.

  15.11.2018

  LCĪVSO SUSTENTO Vides pieejamības eksperte D.Veinberga konsultē VSAC "Rīga" filiāle "Rīga" par vides pieejamības nodrošināšanu ēkas rekonstrukcijā

  17.11. 2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča EDF valdes sēde, Vīnē

  21.11.2018

  SUSTENTO PITAC vadītāja Irīna Melnika piedalās  izdevniecības Jumava radošās komandas intervijā ar vienu no grāmatas varoņiem

  23.11.2018

  13. ikgadējā pacientu konference

  28.11.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās konferencē "Starptautiskā dimensija jauniešu ar veselības problēmām dzīvē mūsdienās"

  03.12.2018

  LCĪVSO SUSTENTO aldes priekšsēdētāja Gunta Anča sniedz interviju LR4.

  03.12.2018

  Svinīgs pasākums Saeimā, kas veltīts starptautiskajai dienai cilvēkiem ar invaliditāti - Saeima Cilvēkiem ar invaliditāti.

  03.12.2018

  LCĪVSO SUSTENTO aldes priekšsēdētāja Gunta Anča sniedz interviju LTV7.

  07.12.2018

  LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Irīna Melnika tiekas ar izdevniecības Jumava radošo komandu.

  04.12.2018

  SUSTENTO PITAC padomes sēde.

  11.12.2018

  LCĪVSO SUSTENTO aldes priekšsēdētāja piedalās konferencē  ko organizē Itālijas cilvēku ar invaliditāti organizāciju forums, par sieviešu ar invaliditāti tiesībām “Donne con disabilità, violenze e abusi: basta silenzi!”, Romā.

  14.12.2018

  LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatores Iveta Neimanes intervija LR1 raidījumam Pēcpusdiena.

  17.12.2018

  LCĪVSO SUSTENTO vides pieejamības eksperte D.Veinberga konsultē VSAC "Rīga" filiāle "Rīga" par vides pieejamības nodrošināšanu ēkas rekonstrukcijā.