SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Politikas dokumenta, tiesību akta projekta izstrāde
Politikas dokumenta, tiesību akta projekta izstrāde
Ministrijas
Ko un kur meklēt ministriju mājas lapās?
Kā pieteikties darba grupu/konsultatīvo padomju sēdēm?
Izmantojiet iespēju pārrunāt jautājumus klātienē!
Kā sekmīgāk sadarboties ar ierēdņiem?
Ierēdnis nav Jums naidīga vara!
Jūsu līdzdalības nedēļas plānotājs/kalendārs
No pirmdienas līdz piektdienai, un tā katru darba nedēļu!