SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Likumprojekts
Likumprojekts
Likumprojekts izskatīšanai Saeimā
Likumprojekti pēc apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē tiek nosūtīti uz Saeimu. Vai tas nozīmē, ka mums vairs nav iespēja ietekmēt to saturu? Nē! Sākumā ar likumprojektu strādā, to apspriež konkrētā Saeimas komisijā.
 
Saeimas mājaslapā Jūs atradīsiet likumdošanas datu bāzi - http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/webAll?OpenView
Tur norādīts, kāda Saeimas komisija strādā ar konkrēto likumprojektu, kā arī – vai tas jau skaitīts Saeimas plenārsēdē (1.,2.,3.lasījumā).
 
Tāpat nozīmīga informācija pieejama šeit - http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/webPhase9?OpenView&Count=30, kur Jūs redzat Aktīvo likumprojektu priekšlikumu iesniegšanas termiņus.
 
Saeimas komisijām un apakškomisijām ir savas mājaslapas, kur viegli pieejama kontaktinformācija.
 
Ja Jums neizdodas atrast, kur pašlaik notiek darbs pie konkrētā likumprojekta, sazinieties ar Saeimas koordinatoru sadarbībai ar NVO, kas var Jums sniegt praktisku palīdzību un informāciju - http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/koordinatori
 
Tāpat kā Ministru kabinetam, ministrijām un jebkurai citai iestādei, arī Saeimai Jūs varat rakstīt iesniegumu.
Uzrakstīt iesniegumu Saeimai Jums palīdzēs šī informācijas lapa - http://www.saeima.lv/faktulapas/08Iesniegumu%20faktu%20lapa%20Screen%20LV%20CS4.pdf
 
Rakstveida iesniegumus Saeimai var
Mutvārdos izteiktu iesniegumu Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbinieki palīdzēs noformēt rakstveidā.
 
Kolektīvais iesniegums
Pēc ManaBalss.lv iniciatīvas Saeima ir paplašinājusi iedzīvotāju līdzdalības iespējas likumdošanā, paredzot, ka ne mazāk kā 10 000 pilsoņi var vērsties Saeimā ar kolektīvu iesniegumu. Iesniegumu var parakstīt Latvijas pilsoņi, kas tā iesniegšanas dienā sasnieguši 16 gadu vecumu. Kolektīvajā iesniegumā ietverams prasījums Saeimai, īss tā pamatojums, kā arī norādāms, kura fiziska persona ir pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus.
 
Kur nonācis mans iesniegums, kas ar to strādā un kad pienāks atbilde?
Informāciju par iesnieguma virzību un atbildes sniegšanas termiņu var saņemt, zvanot uz Saeimas informatīvo tālruni 67087321 (darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00) vai rakstot uz e-pastu info@saeima.lv