SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO līdzdalība projektos
SUSTENTO līdzdalība projektos
Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei
Partnerība Latvijas Universitātes relalizējamajā projektā ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros.
Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem
Partnerība Sociālās integrācijas valsts aģentūras relalizējamajā ESF projekta 1.2.2.4.1. apakšaktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”.
Systems of knowledge for active citizenship in tourism
SUSTENTO atbalsts Latvijas Nieru slimnieku asociācijas realizējamajam Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogrammas Mācību partnerības projektam saistībā ar sociālā tūrisma attīstību Eiropas Savienībā