SUSTENTO > Visi jaunumi
Visi jaunumi
Janvāra SUSTENTO 15 gadu jubilejas aktivitātes
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus varēs saņemt arī strādājošie cilvēki pensijas vecumā
Plānots, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumus turpmāk varēs saņemt arī strādājošie cilvēki (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) ar funkcionāliem traucējumiem pensijas vecumā, tādējādi paplašinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju loku.
Viena no LM prioritātēm 2013.gadā – nabadzības riska mazināšana
Sociālās drošības sistēmas attīstība atbilstoši pēckrīzes perioda vajadzībām, uz iekļaujošu izaugsmi vērsta nodarbinātības politika, atbalsts ģimenēm ar bērniem, atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, virzība uz aprūpi ārpus institūcijām – šādas ir Labklājības ministrijas (LM) darba prioritātes 2013.gadā.
Jauna interneta vietne par bērnu dzirdi
Sadarbībā ar Latvijas Bērnu dzirdes centra speciālistiem, ABLV Charitable Foundation ir izveidojis interneta vietni http://www.ablvfoundation.org/dzirde ar informāciju par bērnu dzirdi, dzirdes traucējumiem, vājdzirdīgo bērnu attīstību un dzirdes palīgierīču nozīmi(informācija no Pilsoniskās Alianses).
GMI: pabalsts vai līmenis jeb Kāda ir valsts un pašvaldību loma tā noteikšanā
Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien biežāk diskutē par GMI pabalstu un tā apmēru. Kas īsti ir šis daudziem nesaprotamais pabalsts, kura nosaukums slēpjas zem trīs burtiem - GMI? Cik daudz par tā noteikšanu ir atbildīga valsts un cik - pašvaldības? Lasiet turpinājumā Labklājības ministrijas sagatvoto skaidrojumu
Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejams jauns surdotulka pakalpojums
No 2013.gada 1.janvāra 1200 cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs iespēja saņemt jaunu surdotulka pakalpojumu vispārējai saskarsmei ar fiziskām un juridiskām personām, atvieglojot šo cilvēku likumisko pārstāvju ikdienas dzīvi. Pakalpojumu nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS), informē Labklājības ministrija (LM).
Papildinātas prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
No 2013.gada 1.janvāra varēs precīzāk noteikt dažādu sociālo grupu problēmas un apzināt klientu individuālās vajadzības. Tas savukārt ļaus katram cilvēkam noteikt piemērotāko sociālo pakalpojumu, lai mazinātu problēmu radīto seku ietekmi.
Labklājības ministrija no 2013.gada 1.janvāra īstenos vairākus jaunus pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti.
Skatieties video saitē, kur Labklājības ministrijas speciāliste Liene Kauliņa-Bandere skaidro, kādi pakalpojumi būs pieejami un kā tiem pieteikties. Videomateriāla īpašniece ir Labklājības ministrija
Par diviem gadiem pagarinās asistenta pabalsta izmaksu cilvēkiem ar redzes invaliditāti
Cilvēki ar I grupas redzes invaliditāti varēs saņemt pabalstu par asistenta izmantošanu divus gadus ilgāk – līdz 2014.gada 31.decembrim. To paredz Labklājības ministrijas (LM) sagatavotie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū”, ko otrdien, 11.decembrī, atbalstīja valdība.
Trešais Eiropas Parlaments cilvēkiem ar invaliditāti – vēsturisks notikums Eiropas Parlamentā
2012. gada 5. decembrī vairāk nekā 450 delegātu no organizācijām, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti no visas Eiropas, tikās ar Eiropas Parlamenta līderiem, Parlamenta deputātiem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, lai diskutētu par to, kā Eiropas Savienība ir plānojusi nodrošināt cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu. Kāpēc tas bija vēsturisks pasākums?
Bērnu ar autismu brāļi un māsas
Pasaulē par autismu vēl arvien ir daudz vairāk jautājumu, nekā atbilžu. Bērniem, kuriem ir autisms, grūtības rada valodas, žestu un mīmikas sapratne, runāšana, attiecību veidošana ar apkārtējo pasauli. Daudzos gadījumos ir grūtības ar iztēli, ir vajadzība pēc rituāliem (iet pa vienu un to pašu ceļu, veikt lietas konkrētā secībā). Bērniem ar autismu ir palielināta jūtība, kas mijas ar pazeminātu jūtību uz redzes, dzirdes, garšas, smaržas vai taustes kairinājumiem. Katrs bērns ar autismu ir citādāks - atšķiras to sensorais jūtīgums, arī intelekta līmenis katram ir ļoti atšķirīgs, sākot ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, līdz pat intelektam virs normai un pat ģenialitātei kādā konkrētā jomā. Ģimenēs, kurās aug bērns ar autismu, parasti liels atbalsts vecākiem ir bērnu ar autismu brāļi vai māsas.
Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nākamā