SUSTENTO > Bibliotēka > Periodiskie izdevumi
Periodiskie izdevumi
Weekly Mailing
Eiropas Foruma Cilvēkiem ar invaliditāti izdevums angļu valodā.
HSCNews International
Starptautiskās pacientu organizācija "Patient View" periodiskais izdevums, kas stāsta par dažādiem pacientiem būtiskiem jautājumiem, pētijumiem un aktivitātēm.