sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Biedrības „Juglas Vārti” piedāvājums Drukāt
Biedrības „Juglas Vārti” piedāvājums
Biedrība „Juglas Vārti” – tas ir solis tuvāk labestībai un palīdzīgas rokas sniegšanai mūsu līdzcilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Mūsu biedrībā „Juglas Vārti” darbojas cilvēki, kas vēlas padarīt daļu šīs pasaules labāku, sirdssiltāku un atvērtāku.
Viena no biedrības svarīgākajām misijām saistās ar vēlmi aktualizēt dažādu sociālo riska grupu cilvēku (jauniešu, skolēnu, pensionāru, invalīdu, bezdarbnieku, daudzbērnu māmiņu, lauku reģionu cilvēku, bezpajumtnieku, cietumnieku, imigrantu, minoritāšu pārstāvju un citu talantīgu personību) esamību un talantus, kas viņos mājo. Tādējādi interneta vietnes www.labdaribasfaktors.lv izveide realizē sen iecerētu sapni – apvienot, iepazīstināt un piedāvāt sabiedrībai sociālo riska grupu cilvēku un labdarības organizāciju radītos amatniecības un mākslas priekšmetus, veicinot sociālo riska grupu cilvēku garīgo, emocionālo un ekonomisko izaugsmi, kā arī veiksmīgu integrāciju sabiedrībā.
 
 
Biedrības „Juglas Vārti” darbības jomas:
 
  1. Daudzveidīgu pasākumu plānošana un organizēšana.
  2. Dažādu tematisko vakaru organizēšana.
  3. Mājas lapas www.labdaribasfaktors.lv un šīs lapas interneta veikala administrēšana un attīstība
  4. Latvijā radītu amatniecības, mākslas priekšmetu un lauku labumu veikala uzturēšana Brīvības gatvē 401c.
  5. Biedrības telpu izmantošanas iespēju piedāvāšana sociālā riska grupu cilvēkiem, skolēniem, studentiem, invalīdiem, pensionāriem, minoritāšu pārstāvjiem, bezdarbniekiem un citiem bez maksas radošām aktivitātēm.
  6. Kopēja dzīvnieku patversmju portāla www.sirdsdraugs.lv izveide.
 
 
 
 
Biedrības līdz šim veiktie pasākumi
 
Sadarbību ar sociālo riska grupu cilvēkiem biedrība aizsākusi jau kopš tās dibināšanas brīža – 2010.gada februāra. Esam veikuši pirmos sadarbības pasākumus ar jauniešiem – amatniekiem, rīkojot labdarības koncertus, tirdziņus, kuros tiek vākti arī ziedojumu dzīvniekiem (konkrēti – Rīgas dzīvnieku patversmei Līčos). Biedrība regulāri nodrošina telpas studentu aktivitātēm. Pie mums notiek dažādu māksliniecisku priekšnesumu mēģinājumi, top mākslas akadēmijas studentu diplomdarbi u.t.t. Tāpat jau ilgāku laiku sadarbojamies arī ar dažādu sociālo riska grupu cilvēkiem, kuru darbus katru dienu iespējams iegādāties biedrības „Juglas Vārti” telpās – amatniecības, mākslas priekšmetu un lauku labumu veikalā.
Šobrīd biedrība “Juglas Vārti” sadarbībā ar Latvijas dzīvnieku patversmēm strādā pie jauna portāla www.sirdsdraugs.lv izveides, kura mērķis ir veicināt patversmju dzīvnieku adopciju (lapā būs vienota visu patversmēs esošo dzīvnieku datubāze). Lapa ir paredzēta kā vieta, kur operatīvi apmainīties ar informāciju par atrastajiem/nozudušajiem dzīvniekiem, kā arī visām citām aktualitātēm saistītām ar mūsu uzticamajiem draugiem.
Kopumā iespējams teikt, ka biedrības „Juglas Vārti” darbības koncepcija saistās kā ar vēlmi veicināt sociālo riska grupu cilvēku pašradīto mākslas darbu pārdošanu un integrēšanos sabiedrībā, tā arī māju atrašanu bezpalīdzīgiem dzīvnieciņiem, kas alkst pēc cilvēka palīdzības.
 
 
Projekta „Charity Factors” inovācija
 
Mājas lapas – interneta veikala izveide Latvijā un pasaulē uzskatāma kā inovācija, jo līdz šim nav radīts neviens tāda veida interneta veikals, kura mērķauditorija un galvenie tirgotāji ir tieši sociālo riska grupu cilvēki un labdarības organizācijas, kuru radītie mākslas, amatniecības un citi radošie darbi tiktu piedāvāti to iegādei vienā kopējā interneta vietnē. Mēs vēlamies, lai visi cilvēki tiktu novērtēti un atalgoti, jo viņi to ir pelnījuši, radot unikālus un neatkārtojamus mākslas darbus tepat mūsu dzimtenē – Latvijā, kā arī visā plašajā pasaulē. Mūsu mērķis ir padarīt pasauli labāku, mudinot cilvēkus iesaistīties sirds darbos!
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244309