sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Masu medijiem > Cilvēku ar invaliditāti kustība apsveic vēsturisko ratifikāciju Drukāt
Cilvēku ar invaliditāti kustība apsveic vēsturisko ratifikāciju
14.01.2011. 
 Paziņojums medijiem
Cilvēku ar invaliditāti kustība apsveic vēsturisko ratifikāciju
LCĪVSO SUSTENTO, īstenojot projektu „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā”, regulāri var informēt ne vien savas dalīborganizācijas, bet arī visu mūsu sabiedrību par visjaunāko invaliditātes politikā ne vien Eiropā, bet arī visā pasaulē.  
ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ratifikācija reprezentē nozīmīgu politisku pavērsienu, kas turpmāk sekmēs visu eiropiešu cilvēktiesību īstenošanu un panāks, ka cilvēku ar invaliditāti vajadzības tiek iekļautas kā vienas no primārajām cilvēktiesību jautājumu darba kārtībā. Yannis Vardakastanis, Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma prezidents, ir uzsvēris: “Eiropas Savienība ne tikai ir pieņēmusi nozīmīgu lēmumu savā pastāvēšanas vēsturē, bet tā arī sūta pozitīvu signālu tām savām dalībvalstīm, kuras Konvenciju vēl nav ratificējušas. Ir pienācis laiks dot savu pozitīvo ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti tiesību īstenošanā.”  
Eiropas Savienībā invaliditāte ir vairāk nekā 80 miljoniem cilvēku, tas ir 15% no 27 dalībvalstīs dzīvojošajiem. Vienošanās jāparaksta vēl 11 no 27 ES dalībvalstīm. EDF atzinīgi novērtē Beļģijas prezidentūras izšķirīgo ieguldījumu šīs ANO Konvencijas ratifikācijā. Pirmkārt, ANO Konvencija prasa, lai katra Konvencijai pievienojusies valsts izveidotu kontaktinstitūciju, kas pārraudzītu realizēšanas koordinēšanu. Eiropas līmenī konkrēta rīcība, ko cilvēktiesību aktīvisti izvirza kā nākamo soli, ir Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra biroja izveidošana, lai tiktu garantēts, ka cilvēku ar invaliditāti integrācija norit visās jomās. Eiropas cilvēku ar invaliditāti kustība aicina nākamo – Ungārijas prezidentūru – 2011. gada pirmajos mēnešos aktīvi sekmēt Konvencijas prasību ieviešanu. Šis nepieciešamais solis uzlabos dzīvi miljoniem Eiropas pilsoņu ar invaliditāti.
Otrkārt, Eiropas cilvēku ar invaliditāti kustība uzsver, cik svarīgi ir vienošanās prasību īstenošanā iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Visām Eiropas Savienības institūcijām tagad vajadzēs sekmēt Konvencijas prasību īstenošanu visās to pārziņā esošajās sabiedrības struktūrās, garantējot cilvēku ar invaliditāti līdztiesību ievērošanu, sākot ar transportu un beidzot ar nodarbinātību, kā arī sākot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un beidzot ar sadarbību attīstības jomā. Tas nozīmē arī, ka tām vajadzēs parūpēties par savu ēku pieejamību un mainīt savu nodarbinātības un komunikāciju politiku.
 
Papildus informācija
Deviņi galvenie starptautisko cilvēktiesību dokumenti
ANO līmenī ir noslēgti deviņi galvenie starptautisko cilvēktiesību līgumi. ANO Cilvēku ar invaliditāti tiesību konvencija, kas stājās spēkā 2008. gada maijā, ir pirmā ANO Konvencija, kas īpaši attiecas cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tā tapšanu lielā mērā veicinājusi aktīva to cilvēku ar invaliditāti mobilizācija, kas piedalījās Konvencijas teksta apspriešanā. Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums to uztver kā vēsturisku uzvaru cīņā pret cilvēku ar invaliditāti tiesību pārkāpumiem.
11 no 27 ES dalībvalstīm šo Konvenciju vēl nav ratificējušas: Bulgārija, Kipra, Igaunija, Somija, Grieķija, Īrija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija un Rumānija (lai gan visas ir parakstījušas).
No Eiropas valstīm, kas vēlas pievienoties ES, Konvenciju ratificējušas Bosnija un Hercegovina, Kroātija, Montenegro, Serbija un Turcija, bet to vēl nav izdarījušas Albānija, bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija, Īslande un Kosova. Apsveicot Eiropas Savienības pievienošanos ANO Cilvēku ar invaliditāti konvencijai un atzīstot, ka tas ir sākums jaunām attiecībām starp ES un ANO, Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums pauž arī savu satraukumu: “Mums žēl, ka Padome ir pieņēmusi atrunu izslēgt no Konvencijas ietvariem lēmumu par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību bruņotajos spēkos. Mēs aicinām citas dalībvalstis visā pasaulē noraidīt šo atrunu, lai novērstu bīstama precedenta izraisīšanu globālā mērogā,” uzsvēra Eiropas cilvēku ar invaliditāti foruma viceprezidente Donata Vivanti.
Novilcinot procedūru, kas sabiedrībai dod pieeju tā saucamajam fakultatīvajam protokolam, tiek nodarīts kaitējums pilsoņiem. Saskaņā ar šo tekstu Eiropas iedzīvotāji var pretendēt uz savām Konvencijā noteiktajām tiesībām, ja tās nav apmierinājušas valsts tiesībsargājošās iestādes. Šī vilcināšanās nozīmē arī to, ka ANO Komiteja vēl nevar uzsākt izmeklēšanas procedūru par cilvēku ar invaliditāti tiesību pārkāpumiem Eiropā. Eiropas cilvēku ar invaliditāti forums grib pārliecināties, ka nākamā ES prezidentūra strādās pie fakultatīvā protokola noslēgšanas.
Informācija sagatavota izmantojot projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” ietvaros pieejamos resursus.
 
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4902865