sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Masu medijiem > Vairāk tiesību autobusu pasažieriem Drukāt
Vairāk tiesību autobusu pasažieriem
           
 
04.07.2011. 
 Paziņojums medijiem 

Vairāk tiesību autobusu pasažieriem 

Pēc divus gadus ilgušām sarežģītām pārrunām Eiropas Parlaments un dalībvalstis ir vienojies par noteikumiem, kas attiecas uz valsts un starpvalstu tālsatiksmes (250 un vairāk km) maršrutu autobusiem, un tas stāsies spēkā 2013. gada pavasarī.
 
Attiecībā uz šiem pakalpojumiem noteikumi paredz pilnīgu biļetes izmaksu atlīdzināšanu vai kompensāciju (50% no biļetes pirkuma vērtības), ja pārvadātājs ilgāk par divām stundām no plānotās izbraukšanas sākuma laika atceļ reisu un nespēj pildīt savas saistības (nogādājot pasažierus paredzētajā vietā ar citiem maršruta autobusiem vai transporta līdzekļiem). Pēc reisa atcelšanas vai divu stundu aizkavēšanās pasažieriem, kuri atzīs par labāku neturpināt braucienu, būs tiesības uz pilnu biļetes izmaksu atlīdzināšanu.
Ja (saskaņā ar plānoto izbraukšanas laiku) kavēšanās ir ilgāka par 90 minūtēm, pārvadātājiem ir jāpiedāvā pasažieriem uzkodas un atspirdzinoši dzērieni. Ja brauciens tiek pārtraukts ceļā, noticis negadījums vai aizkavēšanās un pasažieriem ir nepieciešama naktsmītne, Pārvadātājam ir jāapmaksā uzturēšanās viesnīcā (maksimālā cena 80 eiro) vienu vai pat divas naktis. Pārvadātājs var tikt atbrīvots no šīm saistībām, ja notiek dabas stihija vai laika apstākļi neatļauj veikt drošu braucienu.
Pārvadātājam ir jākompensē arī bagāžas nozaudējums vai bojājums, un kompensācijas griesti ir 1200 Eiro. Par nāvi vai ievainojumu, kas radies satiksmes negadījuma rezultātā, pārvadātājam var piespriest maksāt 220000 un pat vairāk Eiro, ja attiecīgās valsts likumdošana to paredz.
Lai dotu mazajām kompānijām iespēju pielāgoties jaunajiem noteikumiem, parlaments nobalsoja atļaut dalībvalstīm atbrīvot no saistību izpildes dažus pārvadātājus attiecīgās valsts regulārajos maršrutos un tos pārvadātājus, kuriem ir liels apkalpojamo maršrutu apjoms ārpus ES (maksimālais termiņš 4 gadi).
Līdztekus Eiroparlamenta deputāti atbalstīja arī 12. pamattiesību paketi, kas attieksies uz visiem pārvadātājiem neatkarīgi no pārvadāšanas attāluma. Tiesības ietver sevī informācijas saņemšanu pirms ceļojuma un ceļojuma laikā, kā arī to cilvēku vajadzības, kam ir invaliditāte vai pārvietošanās grūtības. Ir garantēta nediskriminējoša pieeja transporta līdzekļiem, pilnā apmērā kompensējot nozaudēto vai bojāto ratiņkrēslu vai citu pārvietošanās palīgierīci.
Lai nodrošinātu pienācīgu palīdzību pasažieriem ar pārvietošanās grūtībām, kuri šo palīdzību lūguši ne vēlāk kā 36 stundas līdz autobusa atiešanai, pakalpojuma sniedzēja darbinieki ir jāapmāca. Ja pārvadātājs nespēj nodrošināt atbilstošu palīdzību, pasažierim ar pārvietošanās grūtībām ir tiesības uz bezmaksas pavadoni – personu pēc viņa paša izvēles.
Šī vienošanās ir ļoti nozīmīga transportam un tūrisma industrijai un atvieglos dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti.

93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par ievietotās informācijas saturu atbild LCĪVSO SUSTENTO.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4902814