sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Masu medijiem > SUSTENTO dalās informācijā par ANO konvencijas ieviešanas gaitu Drukāt
SUSTENTO dalās informācijā par ANO konvencijas ieviešanas gaitu
03.06.2011. 
 Paziņojums medijiem
 
SUSTENTO dalās informācijā par ANO konvencijas ieviešanas gaitu
 
Pateicoties projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” realizācijai, SUSTENTO regulāri saņem jaunāko informāciju ne tikai no Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDS) ikmēneša ziņu lapas, bet arī no foruma sagatavotajām aktuālākajām preses relīzēm un arī no interneta vietnes „Enable” (Iespēja). Mūsu mājas lapā www.sustento.lv regulāri tiek papildināta informācija par ANO konvencijas, kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, ieviešanas gaitu.
 
Šoreiz jaunumi no 2011.gada aprīļa biļetena, ko sagatavo ANO birojs, konkrētāk, Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām sekretariāts (SCRPD) ANO Ekonomikas un sociālo lietu departamentā (http://www.un.org/disabilities): ir izveidota jauna interneta resursu lapa par invaliditāti un sportu.
ANO interneta vietnes „Enable” jaunajā mājas lapā “Invaliditāte un sports” uzsvērta sporta unikālā iespēja pārvarēt valodas un kultūras barjeras, padarot to par lielisku pamatu stratēģijām, kuru mērķis ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti integrāciju un iespējas sabiedrībā. Tāpat tā vērš uzmanību uz vispārējo sporta popularitāti un tām fiziskās, sociālās un ekonomiskās attīstības priekšrocībām, kas padara sportu par ideālu līdzekli personu ar invaliditāti integrācijas un labklājības veicināšanai. Mājas lapā ir arī saites uz publikācijām un citiem dokumentiem par šo tēmu, kā arī saites uz tematiski saistītām interneta vietnēm. Kopā ar dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību ANO Ekonomikas un sociālo lietu departaments plāno 27. jūnijā ANO galvenajā mītnē rīkot paneļdiskusiju, lai spriestu par to, kā, izmantojot sporta potenciālu, veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju un vairot sabiedrības informētību par invaliditāti un ar to saistītajiem jautājumiem. Vairāk informācijas: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1563.
  
SUSTENTO Latvijas sabiedrībai dara zināmu, ka ir iznācis jauns izdevums, pirmais Pasaules ziņojums par invaliditāti, kas tapis Pasaules Veselības organizāciju (PVO) un Pasaules Bankas kopsadarbībā. Tas sniedz pārskatu par cilvēku ar invaliditāti globālo situāciju un piedāvā politiskus un praktiskus risinājumus, lai novērstu cilvēku ar invaliditāti izslēgšanu no sabiedrības. Ziņojums nāks klajā ANO galvenajā mītnē 9. jūnijā. Tajā iekļautas nodaļas par veselību, rehabilitāciju, palīdzību un atbalstu, pielāgotu vidi, izglītību un nodarbinātību. Svarīgi, ka ziņojumā ir iekļauti arī pirmie jaunie invaliditātes izplatības rādītāji kopš 1970. gadiem, tādējādi padarot šo dokumentu par ticamāku datu apkopojumu. Šis jaunais ziņojums parāda, kā šķēršļu novēršana, investēšana rehabilitācijā un daudz pieejamāka vide paver miljoniem cilvēku ar invaliditāti iespēju iegūt izglītību, atrast darbu un iesaistīties sabiedrības aktivitātēs. Punktā, kur krustojas pētījumi par cilvēktiesībām, attīstību, sabiedrības veselību un invaliditāti, Pasaules ziņojums par invaliditāti ir nozīmīga publikācija gan politikas veidotājiem un praktiķiem, gan cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm.

93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par ievietotās informācijas saturu atbild LCĪVSO SUSTENTO.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4902877