sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Masu medijiem > Līdzvērtīga saziņa 1 gada garumā ar Eiropu invaliditātes politikā Drukāt
Līdzvērtīga saziņa 1 gada garumā ar Eiropu invaliditātes politikā
Informācija plašsaziņas līdzekļiem
Rīgā, 2011.gada 3.oktobrī
 
Līdzvērtīga saziņa 1 gada garumā ar Eiropu invaliditātes politikā
 
Ir noslēdzies Latvijas Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO vesela gada garumā īstenotais projekts „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā”. Tas nenoliedzami bija teicams instruments SUSTENTO dalīborganizāciju saliedēšanā, kā arī nodrošināta iespēja uz vienu gadu atkal būt pilntiesīgiem mūsu valsts pārstāvjiem Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumā (EDF), kas ir nepārvērtējams ietekmes spēks invaliditātes politikā vispirms Eiropā un vienlaikus arī Pasaulē.
 
LCĪVSO SUSTENTO 11 pastāvēšanas gados ir kļuvusi par ietekmīgu apvienību, kas pamatoti pārstāv ne vien savas 32 (vairāk kā 50 000 biedru) dalīborganizācijas, bet strādā tā, lai valdība veidotu politiku, kas nodrošina cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām cilvēktiesības un nediskrimināciju, veicinot pilnīgu iekļaušanu sabiedrībā.
2002.gadā SUSTENTO tika izveidota par apvienojošo organizāciju sākotnēji 20 nacionālajām biedrībām, kas arī pašlaik joprojām pārstāv cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti, un kā šāda veida jumta organizācija no Latvijas tā iestājās Eiropas cilvēku ar invaliditāti forumā. EDF ir neatkarīga Eiropas Savienības organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 65 miljonu Eiropā dzīvojošo cilvēku ar invaliditāti intereses.
Sadarbībā ar EDF kļuva iespējams īpaši veiksmīgi īstenot visus SUSTENTO izvirzītos mērķus, bet jo īpaši – veidot starptautisku sadarbību ar citām organizācijām, kas darbojas līdzīgā jomā. Kopš tā brīža SUSTENTO ir aktīvi iesaistījusies EDF misijas, „veicināt vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un aizsargāt viņu cilvēktiesības, nodrošinot, ka neviens lēmums par cilvēkiem ar invaliditāti netiek pieņemts bez viņu līdzdalības”, realizācijā.
Tomēr beidzamo gadu ekonomiskā krīze un tas, ka nevalstiskās organizācijas nav finansiāli pastāvīgas, bija vērā ņemams šķērslis gan to savstarpējai sadarbībai, gan cieņpilnai līdzdalībai arī EDF.
Divpusēji organizētā komunikācija – kur no vienas puses tiek sūtītas ziņu lapas, preses relīzes un informācija par to, kas notiek Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs, bet no otras puses apkopota Latvijas cilvēku ar invaliditāti pieredze par jautājumiem, kas tobrīd ir aktuāli ES, notika tikai angļu valodā. Tā kā lielākajā daļā mūsu biedru organizāciju šī valoda vēl arvien netiek izmantota saziņai, tad šī komunikācija bez papildus līdzekļiem nebija iespējama. Līdz ar to Latvijas cilvēki ar invaliditāti informāciju par ES aktuālajiem jautājumiem šajā jomā ieguva neregulāri. Kā lielākais zaudējums Latvijai un ES kopumā bija apgrūtinātā datu apkopošana un tulkošana, kas radīja situāciju, ka lielākajā daļā ES veiktajos pētījumos, kur tika iekļauti jautājumi par cilvēkiem ar invaliditāti, Latvija vispār netika pārstāvēta, jo aptaujas anketas netika iztulkotas, savāktas, apkopotas un to ne maznozīmīgie rezultāti netika nosūtīti ievietošanai Eiropas līmeņa pētījumos.
Diemžēl SUSTENTO beidzamo gadu laikā nespēja samaksāt arī biedru naudu par dalību EDF. Pēc vairākkārtējām sarunām ar EDF prezidentu un izpildvaldi tika panākts, ka Latvijai ir zemākā biedru nauda no visām ES valstīm – 4000 eiro gadā. Tomēr arī šī summa ir pārāk liela, lai tiktu atlicināta no SUSTENTO niecīgajiem ienākumiem (biedra nauda 10 lati gadā no dalīborganizācijas). Tā rezultātā SUSTENTO jutās nelīdzvērtīgi savu EDF kolēģu priekšā, kas ar savas valsts atbalstu savlaicīgi vienmēr ir un bija spējuši veikt biedru naudas maksājumus.
Īstenojot Eiropas Savienības ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību finansēto  projektu „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā”, kura apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu, SUSTENTO laika posmā no 01.10.2010. līdz 30.09.2011. bija iespējams ik mēnesi sekot līdzi Eiropas politikai invaliditātes jomā un EDF aktivitātēm, informējot par to caur savu mājas lapu www.sustento.lv gan īpaši izveidotajā sadaļā „Eiropas lietas”, gan sadaļās: „Jaunumi” un „ANO konvencija”, kā arī „Paziņojumos” pēc iespējas plašāku sabiedrību un jo īpaši cilvēku ar invaliditāti vai pacientu organizācijas.
Regulāri tika rīkoti semināri SUSTENTO dalīborganizācijām, kuros tika uzlabota mūsu valsts cilvēku ar invaliditāti izpratne par ES lomu un iespējām dažādu jautājumu risināšanā.
Tāpat projekta laika varējām apkopot un izteikt Latvijas cilvēku ar invaliditāti viedokli dažādās ES veiktajās aptaujās un pētījumos saistībā ar jauno Invaliditātes stratēģiju, jo īpaši ar jauno mobilitātes karti.
SUSTENTO pārstāvji līdzvērtīgi varēja iesaistīties EDF darbībā, piedaloties tā valdes sēdēs un Ģenerālajā asamblejā, kā arī citās tikšanās reizēs (konferencēs un semināros) un, visbeidzot, – samaksāt biedru naudu.
Par SUSTENTO rīcību, īstenojot organizācijas izvirzītos mērķus, ikdienā liecina tās aktīva un brīvprātīga līdzdalība nacionālās un vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos, lai ietekmētu invaliditātes politiku visās labklājības jomās. Organizācijas izveidotā mājas lapā regulāri informē sabiedrību par to, kā tiek rasti veidi, lai atbalstītu to organizāciju darbību mūsu valstī, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanai un tiesību aizsardzībai. Www.sustento.lv ne vien informē savas dalīborganizācijas par aktuālākajiem notikumiem saistībā ar invaliditātes jautājumiem vai veselības aprūpi, bet arī nepārtraukti veido izpratni par šiem procesiem, aicinot uz aktīvu līdzdalību ikvienu, kas ir šīs lapas apmeklētājs. Projekta „Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā” laikā atjaunotie darbi un labi iesāktie komunikācijas procesi, protams, tiks turpināti, meklējot jaunas iespējas būt par līdzvērtīgiem partneriem saviem Eiropas kolēģiem.
 
 
 

93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par ievietotās informācijas saturu atbild LCĪVSO SUSTENTO.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4902846