sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO līdzdalība projektos > Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Drukāt
Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 1.marts – 2012.gada 31.decembris.

                    

Projekta mērķis: Attīstīt profesionālās izglītības atbalsta sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem – ar funkcionāliem traucējumiem no visas Latvijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos profesionālajā izglītībā un darbā.

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

 

1. Profesionālās izglītības pedagogu kompetences pilnveide un izglītojamo nodrošināšana ar uzlabotajiem mācību līdzekļiem, lai veicinātu personu ar funkcionāliem traucējumiem profesionālās izglītības ieguvi un tās kvalitātes paaugstināšanu;

2. Datu bāzes pilnveide par personām, kurām nepieciešama un kuras saņem profesionālo rehabilitāciju;

3. Informācijas aprites modeļa izveide;

4. Mācību kursa „Profesionālā rehabilitācija” izveide, aprobācija un ieviešana augstskolu speciālistu - psihologu, sociālo darbinieku u.c. studiju programmās;

5. Apmācību sistēmas pilnveide un aprobācija jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (mācību programmas izstrādāšana pēc moduļu principa, tālmācības organizēšanas metodikas pilnveidošana, jaunu izglītības un tālākizglītības programmu izstrāde);

6. E-resursu izmantošanas attīstība mācību procesā jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (e-resursu izstrāde un ieviešana);

7. Pedagogu un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana, t.sk. e-resursu izstrādāšanā un izmantošanā.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir personas ar funkcionāliem traucējumiem.

                                                      

Projekta kopējās izmaksas ir 555 000 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir

471 750 LVL, valsts budžeta līdzfinansējums 83 250 LVL.

 

Projekta sadarbības partneri ir Latvijas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”, Biedrība „Integritāte”, Jūrmalas pilsētas dome, Viesītes novada pašvaldība, Aizputes novada dome, Rēzeknes pilsētas dome, Daugavpils pilsētas dome, Barkavas pagasta pārvalde.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5120511