sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Jauna ES regula, kas nodrošinās tiesības autobusu pasažieriem - cilvēkiem ar invaliditāti Drukāt
Jauna ES regula, kas nodrošinās tiesības autobusu pasažieriem - cilvēkiem ar invaliditāti
Š.g. 15.februārī Eiropas Parlaments (EP) pieņēma jaunu regulu, kas nodrošinās tiesības autobusu pasažieriem. Jaunā regula paredz, ka pasažieriem, kas ceļo ar autobusiem, ja maršruta garums ir vismaz 250 km, būs tiesības no pārvadātājiem saņemt vairāk informācijas un palīdzību, kā arī kompensācijas brauciena atcelšanas vai kavēšanās gadījumos, satiksmes negadījuma vai bojātas bagāžas gadījumos.
Jaunā regula stāsies spēkā pēc 2 gadiem. Dalībvalstīm būs dota iespēja daļu no noteikumiem nepiemērot uzreiz, tomēr ne ilgāk par 8 gadiem. Savukārt pamattiesības cilvēkiem ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī pasažieru tiesības uz informāciju būs jānodrošina uzreiz no brīža, kad regula stāsies spēkā.
Jaunā regula, kas nodrošinās tiesības autobusu pasažieriem, attieksies uz visiem regulārajiem "tālsatiksmes" pārvadājumiem valsts iekšienē un starp valstīm, kur plānotais maršruta garums ir 250 km vai vairāk. Pasažieriem būs tiesības brauciena atcelšanas vai aizkavēšanās gadījumā saņemt palīdzību, biļetes apmaksu vai kompensāciju, arī par negadījumā gūtiem miesas bojājumiem vai bojātu bagāžu. Noteikumi attieksies arī uz pasažieriem, kas izmanto tikai daļu no šādiem tālsatiksmes reisiem.
Šīs regulas ietvaros pasažieriem, kuriem ir invaliditāte un kas brauc īsākas distances autobusu maršrutos, būs vairāk tiesību kā līdz šim. Pārvadātājiem un autoostām būs pienākums sniegt informāciju un palīdzību, lai cilvēki ar invaliditāti bez grūtībām varētu pārvietoties ar autobusiem.
Ratiņkrēsla vai cita pārvietošanās aprīkojuma nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā šiem pasažieriem būs tiesības saņemt no pārvadātāja kompensāciju. Pārvadātājiem būs jānodrošina informāciju par autobusu reisiem un to izmaiņām visiem pasažieriem visos autobusu maršrutos.
Regula paredz minimālos apjomus kompensācijām, kas būs izmaksājamas, notiekot negadījumam, kā arī pasažieriem tiks noteiktas tiesības uz nepieciešamo palīdzību: piemēram, pārtiku, apģērbu, transportu, kā arī apmaksātu izmitināšanu.
Ja autobusa brauciens tiks atcelts vai autobusa atiešana aizkavēsies, pasažieris varēs vai nu bez maksas mainīt biļeti, vai saņemt biļetes cenas atlīdzību, atsevišķos gadījumos viņam būs tiesības uz kompensāciju. Regula nosaka gadījumus, kad pārvadātājam atcelta vai kavēta brauciena gadījumos būs jāpiedāvā pasažieriem maltīte un izmitināšana.
Tāpat jaunā regula nosaka autobusa vadītāju, autobusu un autoostu apkalpojošā personāla sagatavošanu darbam ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte vai ierobežotas pārvietošanās spējas. Kaut arī dalībvalstīm tiek pieļauta iespēja uz ne vairāk kā 5 gadiem atlikt šo izglītojošo procesu, tomēr nekas neliedz sākt veicamā nosacījuma īstenošanu nekavējoties.

Saistīts raksts (Tulkojis P.Locāns)

 

Vairāk tiesību autobusu pasažieriem

  Pēc divus gadus ilgušām sarežģītām pārrunām Eiropas Parlaments un dalībvalstis vienojās par noteikumiem, kas attiecas uz valsts un starpvalstu tālsatiksmes (250 un vairāk km) maršrutu autobusiem, un tas stāsies spēkā 2013. gada pavasarī.

Kompensācijas

Attiecībā uz šiem pakalpojumiem noteikumi paredz pilnīgu biļetes izmaksu atlīdzināšanu vai kompensāciju (50% no biļetes pirkuma vērtības), ja pārvadātājs ilgāk par divām stundām no plānotās izbraukšanas sākuma laika atceļ reisu un nespēj pildīt savas saistības (nogādājot pasažierus paredzētajā vietā ar citiem maršruta autobusiem vai transporta līdzekļiem). Pēc reisa atcelšanas vai divu stundu aizkavēšanās pasažieriem, kuri atzīs par labāku neturpināt braucienu, būs tiesības uz pilnu biļetes izmaksu atlīdzināšanu.

Ja (saskaņā ar plānoto izbraukšanas laiku) kavēšanās ir ilgāka par 90 minūtēm, pārvadātājiem ir jāpiedāvā pasažieriem uzkodas un atspirdzinoši dzērieni. Ja brauciens tiek pārtraukts ceļā, noticis negadījums vai aizkavēšanās un pasažieriem ir nepieciešama naktsmītne, Pārvadātājam ir jāapmaksā uzturēšanās viesnīcā (maksimālā cena 80 eiro) vienu vai pat divas naktis. Pārvadātājs var tikt atbrīvots no šīm saistībām, ja notiek dabas stihija vai laika apstākļi neatļauj veikt drošu braucienu.

Pārvadātājam ir jākompensē arī bagāžas nozaudējums vai bojājums, un kompensācijas griesti ir 1200 Eiro. Par nāvi vai ievainojumu, kas radies satiksmes negadījuma rezultātā, pārvadātājam var piespriest maksāt 220000 un pat vairāk Eiro , ja attiecīgās valsts likumdošana to paredz.

Lai dotu mazajām kompānijām iespēju pielāgoties jaunajiem noteikumiem, parlaments nobalsoja atļaut dalībvalstīm atbrīvot no saistību izpildes dažus pārvadātājus attiecīgās valsts regulārajos maršrutos un tos pārvadātājus, kuriem ir liels apkalpojamo maršrutu apjoms ārpus ES (maksimālais termiņš 4 gadi).

 Pamattiesības

Līdztekus Eiroparlamenta deputāti atbalstīja arī 12. pamattiesību paketi, kas attieksies uz visiem pārvadātājiem neatkarīgi no pārvadāšanas attāluma. Tiesības ietver sevī informācijas saņemšanu pirms ceļojuma un ceļojuma laikā, kā arī to cilvēku vajadzības, kam ir invaliditāte vai pārvietošanās grūtības. Ir garantēta nediskriminējoša pieeja transporta līdzekļiem, pilnā apmērā kompensējot nozaudēto vai bojāto ratiņkrēslu vai citu pārvietošanās palīgierīci.

 Darbinieku apmācība

Lai nodrošinātu pienācīgu palīdzību pasažieriem ar pārvietošanās grūtībām, kuri šo palīdzību lūguši ne vēlāk kā 36 stundas līdz autobusa atiešanai, pakalpojuma sniedzēja darbinieki ir jāapmāca. Ja pārvadātājs nespēj nodrošināt atbilstošu palīdzību, pasažierim ar pārvietošanās grūtībām ir tiesības uz bezmaksas pavadoni – personu pēc viņa paša izvēles.

 Šī vienošanās ir ļoti nozīmīga transportam un tūrisma industrijai un atvieglos dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti.

Parlaments apstiprināja lēmumu 3. lasījumā (koplēmuma kārtībā), 504 deputātiem balsojot par, 63 – pret un 89 atturoties.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5125069