sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO atbalstītie projekti > „Atbalsta grupu veidošana. Organizācijas kapacitātes celšana” Drukāt
„Atbalsta grupu veidošana. Organizācijas kapacitātes celšana”
 
 
 Projekts „Atbalsta grupu veidošana. Organizācijas kapacitātes celšana”
   
 
Mērķa auditorija: LTAB Rīgas un Krāslavas nodaļas biedri
 
Projekts tika iecerēts, kā informatīvi izglītojošs pasākums biedrības biedriem, lai iegūtu zināšanas un prasmes biedrības stiprināšanai un biedru psiholoģisko labsajūtu, stresa, depresijas un vientulības sajūtas mazināšanai.
 
Projekta mērķis:
·        kopīgas mācības par darbu ar atbalsta grupām, to veidošanu
·        pieredzes apmaiņa ar Krāslavas biedriem
·        veicināt organizācijas kapacitāti
·        sniegt savstarpējo sociālo un emocionālo atbalstu
·        uzlabot komunikācijas prasmes
·        iepazīstināt ar mūsdienu aktuālāko tēmu – krīze un palīdzības stratēģija pie tās.
 
Seminārā uzzinājām par atbalsta grupu veidošanu un tās veiksmīgas darbības principiem.
 
Atbalsta grupas mērķis:
 
Atbalstīt vienam otru resursu atjaunošanā, radīt apstākļus, lai mācītos viens no otra, kā pārvarēt grūtības, kas ir ceļā uz dažādu problēmu risināšanu.
Tās tiek veidotas, ņemot vērā kādu pazīmi, kas apvieno.
 
Lai aicinātu piedalīties grupā, svarīgi:
         Kontakts- lai nodibinātu 40-45 min.;
         Izzināt vajadzības (uzmanīgi klausīties, uzklausīt);
         Dot izvēles tiesības;
         Vairāk klausīties, nekā runāt pašam;
         Runāt cilvēkam saprotamā valodā;
         Sekot, lai būtu atgriezeniskā saite;
         Vai cilvēks nav īpaši depresīvs (Ko Tu dari, lai kad Tev ir grūtas, sarežģītas situācijas?) –vai cilvēks lieto nomierinošus līdzekļus;
         Censties, lai potenciālie grupas dalībnieki ir nepazīstami savā starpā;
         Vai cilvēks Jums šķiet simpātisks;
 
Vispirms svarīgi izzināt vajadzības, vai cilvēkam vispār ir interese par to, ko grupa piedāvā.
Pajautāt, kā izdodas tikt galā. Vai ir situācijas, kad ir vajadzīga palīdzība.
Pastāstīt, kas ir atbalsta grupa- vieta, kur tiek nodrošināta drošība, atbalsts, iespēja rast resursus, neskatoties uz grūtībām, mācīsimies, kā apmierināt savas un, piem., bērna vajadzības utml. Jānorāda, kad, kur un cik ilgi notiks tikšanās; Nedrīkst dot solījumu, kas radīs gaidas; Aicinot pusaudžus, svarīgi pateikt, ka pats vada grupu, un labprāt gribētu viņu aicināt, būtu priecīgs redzēt grupā. Kad aicina cilvēku uz grupu, vadītājs drīkst izvēlēties, vai viņam šis cilvēks patīk, vai nē. Izvēloties, tālāk jāizvērtē, kā trešais dalībnieks iederēsies ar iepriekšējiem. Neņemt grupā cilvēkus, kas ir savstarpēji pazīstami!
Ja cilvēks piekrīt dalībai grupā, abpusēji apmainās ar telefona numuriem.
  
Tika izrunāta mūsdienu lielākā problēma „KRĪZE”
 
Krīze, kas ir krīze, kas to izraisa?!
         Krīze ir stāvoklis, kurā cilvēks uztver notikumu/situāciju kā nepanesamas grūtības, kas pārsniedz cilvēka ierastos situācijas risināšanas veidus un galā tikšanas stratēģijas;
         Būtiskas un sāpīgas pārmaiņas kaut kādā procesā;
         Grūts stāvoklis, kas izraisa briesmas cilvēka vai sociālās struktūras pastāvēšanai. Krīzes laikā saasinās visas pretrunas un problēmas;
         Saspīlējums: iedomātais izejas trūkums, kas uztur krīzi;
         Emociju intensitāte un to izpausmes veids;
         Krīzi virza patreizēji un pagātnes notikumi.
 
Palīdzības stratēģija
1. Normalizēt situāciju – mācīt, ka tā ir normāla un atbilstoša reakcija dotajos apstākļos.
2. Veidot citu uztveri – mācīt citus veidus kā vērtēt šo problēmu.
3. Palīdzēt atpazīt un pieņemt sajūtas – mācīt, ka dotajā situācijā šādas jūtas atbilstošas,
dot atbalstu.
4. Problēmu risināšana – mācīt jaunus risinājumus.
5. Meklēt risinājumus
Sarunā ir svarīgi dot klientiem atbalstu un struktūru!
Atbalstu mēs dodam, uzklausot
Struktūru mēs dodam, informējot cilvēkus par to, kas notiek, kur un pie kā viņi var meklēt palīdzību, kā arī dodot informāciju par viņu pašu reakcijām un normalizējot tās.
 
 
Projekta aktivitātes:
Projekts tika īstenots nedēļas nogalē 30. – 31. oktobrī Krāslavā.
Semināru vadīja pieredzējis psihologs. Seminārs noritēja lekciju, interaktīvu nodarbību un grupu darba veidā. Katrs grupas dalībnieks varēja brīvi izteikties un kopīgi tika risinātas problēmas. Ļoti noderīgi bija psihologa ieteikumi par izdegšanas sindroma novēršanu un stresa mazināšanu. Projekta laikā tika apmeklēta Krāslavas pils un novadpētniecības muzejs, kas guva lielu estētisku baudījumu. Tika apskatīti Krāslavas plenēra dalībnieku darbi. Pēc semināra paviesojamies arī Latgales keramiķa Paulāna darbnīcā. Kur tika demonstrēta podu gatavošanas māka. Grupas biedri varēja iemēģināt roku arodprasmē. Secinājām, ka šādi pasākumi mazina stresu, veicina pozitīvo domāšanu.
 
Projekta ietekme uz dalībniekiem
 
Grupas dalībnieces iepazina pozitīvās domāšanas nozīmi veselīga dzīvesveida uzturēšanā, stresa mazināšanas pasākumus, brīvā laika un vientulības izjūtu aizpildīšanu.
Iemācījāmies, kā labāk atbalstīt vienam otru un celtu biedrības kapacitāti. Projekta ietvaros biedrības biedri būs zinošāki, biedrības atpazīstama sabiedrībā, būs radīti priekšnosacījumi, lai turpinātu aktīvi darboties. Visa vecuma pacientu iesaistīšana sabiedrības dzīvē, brīvprātīga darba attīstība, izglītošana.
 
Šis seminārs – labs solis uz biedrības ilgtermiņa plāna tiešajiem mērķiem:
palielināt biedrības kapacitāti, piesaistīt jaunus biedrus, attīstīt biedrības darbību, īstenojot aktivitātes biedrības mērķu sasniegšanai.
Attīstīt jaunas sadarbības iespējas un meklēt ceļus finansējuma piesaistei un jaunu biedrības aktivitāšu realizēšanai.
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5120346