sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā Drukāt
Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā

 

 

 

„Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā”

 

Projekta mērķis:

Veicināt Latvijas cilvēku ar invaliditāti līdzdalību Eiropas Savienības sadarbības tīklojumā – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumā (EDF), tādējādi nodrošinot informācijas apmaiņu un aktīvu līdzdalību visos Eiropā notiekošajos procesos invaliditātes jomā.

 

Projekta tiešā mērķa grupa - 30 cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām NVO, kas ir SUSTENTO dalīborganizācijas vai arī ar to sadarbojas. Visas šīs organizācijas pārstāv cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām intereses un ir ieinteresētas turpināt savu darbību arī ES līmenī. Projekta realizācijas laikā (no 01.10. 2010. līdz 30.09.2011.) Rīgā tika tulkota dažāda veida ar invaliditāti saistīta informācija, kā arī organizēti 6 informatīvi izglītojoši semināri.

Laikā, kad Latvija joprojām atrodas krīzes situācijā, ir ārkārtīgi svarīgi veicināt ciešāku dažādu valstu NVO saskari, tā ceļot to kapacitāti, papildus tā ir iespēja reāli ietekmēt ES politiku, kas caur regulām un direktīvām atkal atspoguļojas Latvijas likumdošanā.

 

Projekts tika tieši vērsts uz SUSTENTO dalīborganizāciju kapacitātes celšanu ne tikai Latvijas, bet arī ES likumdošanas ietekmēšanai, kas turpmāk rosinās tiešas izmaiņas arī mūsu valsts likumos.

Projektā ietvertie dalībnieki no cilvēku ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām apguva prasmes izmantot tādus rīkus, kas spēj ātri un kvalitatīvi ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu – piemēram, aptaujas Eiropas Komisijas mājas lapā.

Viena no projekta ietvaros finansētajām darbībām bija nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana Eiropas Savienības sadarbības tīklos, kas ir tieši saistīta ar šo projekta realizāciju.

93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5124951