sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO atbalstītie projekti > ZINĪBU DIENAS VECCEPĻOS Drukāt
ZINĪBU DIENAS VECCEPĻOS

       
 

 

 

Talsu, Rojas un Dundagas novados dzīvo vairāk kā 2000 personu ar invaliditāti. Vairāk kā 400 personu ir pirmās grupas invalīdi ar funkcionālajiem traucējumiem. Daudzām personām ar invaliditāti ir nepieciešams ikdienā lietot tehniskos palīglīdzekļus, bet ne visiem ir pieejama informācija par tehnisko palīglīdzekļu daudzveidību, to pareizu lietošanu un iespējām iegādāties par valsts budžeta līdzekļiem.

Liela daļa no viņiem, savu funkcionālo traucējumu dēļ, ir ierobežoti fiziskajā, sociālajā un kulturālajā vidē. Fiziskā vides barjeras ir vieglāk pamanāmas – riteņkrēsla lietotājs nevar izkļūt no mājokļa, jo dzīvo 3. stāvā un namā nav lifta, rolatora lietotājs nevar iekļūt sabiedriskajā ēkā, jo vienīgā ieeja ir kāpnes bez margām. Ne mazāk svarīga ir sociālās vides ierobežojumi. Personas ar invaliditāti nespēj pilnvērtīgi veikt sociālo funkciju, jo ne visiem ir ģimenes atbalsts fiziskās vides šķēršļu pārvarēšanai, jebkurš izbrauciens ārpus mājām prasa finansiālus tēriņus un ir vēl daudz un dažādi iemesli, kāpēc viņi ir spiesti pavadīt savu ikdienu mājās.

Diemžēl fizisko barjeru dēļ daļa personu ar funkcionālajiem traucējumiem nespēj veikt pat mazgāšanos aktivitāti savā mājoklī. Arī publiskās pirtis ir ierobežotas personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

Ierobežotas maksātspējas dēļ daudzas cilvēki ar invaliditāti nav saņēmuši profesionālu medicīnisko rehabilitāciju. Reizēm pietiktu ar pāris funkcionālo speciālistu konsultācijām, lai saņemtu ieteikumus par funkcionālā stāvokļa stabilizēšanu, tehnisko palīglīdzekļu pielietojamu un vides barjeru likvidēšanu, kas paaugstinātu dzīves kvalitāti.

Atbalsta grupas dzīvesvietā ļauj cilvēkam saskatīt citādus risinājumus savām problēmām un, tiekoties vairākām šādām grupām, var iegūt informāciju par citu novadu resursiem dažādu problēmu risināšanā.

 

Projekta ZINĪBU DIENAS VECCEPĻOS mērķis bija

§         izglītot personas ar invaliditāti par tehniskajiem palīglīdzekļiem, to pareizu lietošanu un preventīviem pasākumiem invaliditātes mazināšanai;

§         socializācija: vides maiņa, savstarpēja sociālā un emocionālā atbalsta sniegšana, komunikāciju prasmju uzlabošana, jaunu sociālo kontaktu iegūšana;

§         brīvā laika aktivitātes: makšķerēšana, sporta aktivitātes pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

§         Pirts zinības un tās pielietojums.

Projekta rezultātā ir panākts, ka dalībnieki:cilvēki ar invaliditāti nenoslēdzas sevī, bet nāk sabiedrībā, vieni vai kopā ar ģimenes locekļiem. Sporta aktivitātes cēla pašapziņu, ka katrs kaut ko var ne sliktāk par pārējiem. Lektoru lekcijas deva jaunas atziņas un iemaņas palīglīdzekļu pielietošanā. Liels labums bija no savstarpējās pieredzes apmaiņas (kādi ārsti vai slimnīcas ir labākas, kuras zāles ir lētākas un labākas, kur var dabūt tehniskos palīglīdzekļus un kā pareizi tos pielietot).

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5120305