sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Darbības stratēģija invaliditātes jomā lokālā līmenī – pašvaldībās Drukāt
Darbības stratēģija invaliditātes jomā lokālā līmenī – pašvaldībās

Projektā paredzēts iztulkot latviski Zviedrijā sagatavoto un jau daudzās Eiropas valstīs izmantoto materiālu „AGENDA 22”. Tas ir instrumentārijs, ko izmanto, lai veidotu darbības stratēģiju invaliditātes jomā lokālā līmenī - pašvaldībās. Šī metode ir balstīta uz ANO „Paraugnoteikumiem par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti”. Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām organizāciju un vietējo pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar „AGENDA 22” un tās izmantošanas iespējām, kā rezultātā tiks izstrādāta turpmākās darbības stratēģijas 3 Latvijas rajonos (Jēkabpils, Alūksne, Talsi). Projekta pieredze un izstrādātie ieteikumi tiks prezentēti konferencē citām Latvijas pašvaldībām, kā arī izdoti rokasgrāmatā. 

 

Projekts tiks realizēts sadarbībā ar „AGENDA 22” izstrādātājiem Zviedrijas organizāciju HSO.

 

Ilgtermiņā cilvēki ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām saņems sociālu atbalstu un uzlabos mijiedarbību ar konkrētās pašvaldības varas pārstāvjiem. Šo cilvēku vajadzību prioritāšu izzināšana un esošo, piesaistāmo vai trūkstošo resursu apzināšana ir vērsta uz sociālā tīklojuma strukturālajām un kvalitatīvām izmaiņām un to izmaiņu noteikšanu, kas nepieciešamas šajā un citās sfērās. Iegūtā pieredze un izstrādātie ieteikumi ļaus turpināt uzsākto visā Latvijas teritorijā.

Vietējās pašvaldības pārstāvjiem tiks dota iespēja veidot integratīvu vietējo darbības stratēģiju, atbilstošu cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām interesēm un vajadzībām.

Projekta rezultātā: īstermiņā cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām konkrētā pašvaldībā tiks:

izzinātas vajadzību prioritātes;

palielināti vai mobilizēti dažādi nepieciešamie atbalsta veidi;

palielinās vides atbalsts veiksmīgai cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām funkcionēšanai gan pašlaik, gan nākotnē;

uzlabota un veicināta sociālā tīklojuma funkcionēšana.

Visas šīs izmaiņas ļaus uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti savā pašvaldībā, pilnīgi vai daļēji apmierinot savas vajadzības.

Projekta pieredze un izstrādātie ieteikumi tika prezentēti konferencē citām Latvijas pašvaldībām, kā arī izdoti rokasgrāmatā.

"AGENDA 22, Ieteikumi pašvaldībām rīcības plāna izstrādei vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti"

"ANO Paraugnoteikumi par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti"

"Rīcības plāns vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībās

 pieredzes apkopojums"

 

 

70042,20 EUR

 

Latvijas Sabiedrības Integrācijas fonds

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244301