sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Masu medijiem > SUSTENTO tiekas ar politiskajām partijām.. Drukāt
SUSTENTO tiekas ar politiskajām partijām..
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO šonedēļ sāk tikties ar politiskajām partijām, lai iepazīstinātu partijas ar saviem ierosinājumiem invaliditātes politikas un veselības sistēmas pilnveidošanā un vienotos ar potenciālajiem varas pārstāvjiem par to, kas neatliekami veicams sistēmas sakārtošanā.
 
Tikšanās mērķis ir parakstīt vienošanos starp SUSTENTO un politiskajām partijām par konkrētiem uzdevumiem invaliditātes politikas un veselības nozares attīstībā.
 
Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, SUSTENTO valde nolēma aicināt tās partijas un to apvienības, kas šogad piedalīsies vēlēšanās, parakstīt līgumus, kuros skaidri definētas darbības, ko apņemas veikt potenciālie varas pārstāvji, ja viņus ievēlēs Saeimā.
 
SUSTENTO ir sagatavojusi konkrētus priekšlikumus politiskām partijām un cer, ka tajos politiskās partijas ne vien ieklausīsies, bet apņemsies arī īstenot, jau tagad to apliecinot ar saviem parakstiem. 
 
Partijām un to apvienībām ierosinātie priekšlikumi ir sadalīti divās grupās – tie ietver priekšlikumus veselības aprūpes jomā un valsts sociālās politikā jautājumos, kas saistīti ar invaliditāti.
 
Situācija veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā Latvijas iedzīvotājiem ir kritiska. Tieši šobrīd ir īstais laiks runāt ar politiskajiem spēkiem, kā konkrēti uzlabot sabiedrības veselības aprūpi un nepieļaut, ka lielākais ārstēšanās izmaksu smagums gulstas uz pašu pacientu pleciem. Ir nepieciešams izstrādāt skaidru veselības nozares darbības plānu tuvākajiem četriem gadiem.
 
SUSTENTO uzskata, ka veselības aprūpei jābūt vienai no galvenajām premjera prioritātēm. Veselības aprūpē jānosaka skaidri, izmērāmi un sasniedzami mērķi, kas vērsti uz pacienta vajadzībām. Četru gadu laikā nepieciešams valsts veselības aprūpes izdevumus pakāpeniski palielināt līdz 7% no IKP (pašlaik tie ir 3,4%). Tāpat ir svarīgi turpināt ambulatorās aprūpes attīstību, to balstot uz izmērāmiem mērķiem – finansējumam jābūt tieši atkarīgam no ārstēšanas kvalitātes. Turklāt jāpaaugstina ģimenes ārstu darba kvalitātes rādītāji un to īpatsvara ietekme uz ģimenes ārstu darba apmaksu, panākot, ka divu gadu laikā (līdz 2012. gadam) samaksa par kvalitātes rādītāju izpildi veido 25-30% no ģimenes ārsta darba apmaksas. Ambulatorā aprūpe jābalsta uz ārstēšanas vadlīnijām, kuras būtiskākajām diagnozēm jāizstrādā divu gadu laikā.
 
SUSTENTO aicina pakāpeniski palielināt finansējumu zāļu kompensācijai, lai nodrošinātu zāļu pieejamību pacientiem: 2011. gadā jāatjauno 2009.gadā samazinātie zāļu kompensācijas procenti un četru gadu laikā pakāpeniski jānodrošina, ka valsts pilnā apmērā vai daļēji pacientiem kompensē visu recepšu zāļu iegādi vismaz 80% apmērā, atsevišķām diagnozēm saglabājot 90% un 100% kompensācijas apjomu. Turklāt SUSTENTO uzskata, ka jau no 2012. gada jāsāk ieviest šis jaunais princips – jānodrošina kompensācija par jebkurām ārsta izrakstītām recepšu zālēm. Latvijā šobrīd ir viszemākais valsts apmaksāto zāļu īpatsvars un augsts pacientu līdzmaksājuma procents. Pēc krasā veselības aprūpes budžeta samazinājuma virknei diagnožu grupu pacienta līdzmaksājums pieaudzis divas vai divarpus reizes.
 
Kā šobrīd aktuālāko prasību politiskām partijām SUSTENTO izvirza nepieļaut pievienotās vērtības nodokļa likmes palielinājumu veselības aprūpes precēm, tajā skaitā medikamentiem.
 
Šogad Latvijas Saeima ir ratificējusi ANO Konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām”, kā arī Konvencijas fakultatīvo protokolu. ANO Konvencija aptver visdažādākās cilvēku ar invaliditāti dzīves jomas – nodarbinātību, ģimenes dzīvi, izglītību, brīvā laika pavadīšanas iespējas u.c. Tās ieviešana būtiski uzlabotu cilvēku ar invaliditāti situāciju sabiedrībā, veicinot iekļaušanas procesu. Diemžēl patiesā situācija norāda, ka, lai gan Latvija ir apņēmusies realizēt Konvencijā paredzētās cilvēku ar invaliditāti tiesības, tomēr mums šajā jomā vēl ir ļoti daudz darāmā.
 
Vēl aizvien nav izstrādāts ANO Konvencijas realizācijas plāns, kas iekļautu ne tikai darāmo darbu uzskaitījumu, bet arī reālu šo darbību finansējumu. Līdzās tam Latvijā būtu jāsāk nopietnāk risināt jautājumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Līdz šim nepieejams ir gan dzelzceļš, gan starppilsētu satiksmes autobusi, lai gan Eiropas Savienības likumdošana uzliek valstij par pienākumu mainīt šo situāciju.
 
SUSTENTO uzskata, ka konkrēta prasību izvirzīšana politiskajām partijām un šo prasību fiksēšana ar abu pušu parakstiem veicinās šo prasību izpildes kontroles iespējas.
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5000626