sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2010.gada maijs Drukāt
2010.gada maijs

05.05.

  • SUSTENTO pārstāves D.Veinbergas piedalīšanās LM darba grupā par Eiropas gada pret nabadzību un sociālo atstumtību pasākumu norisi 9.maijā, atzīmējot Eiropas gadu Rīgā Vērmanes dārzā;
  • SUSTENTO valdes pārstāvja P.Locāna tikšanās ar EASTIN asociācijas vadības grupu par iespējamajām sadarbības formām.

no 06. līdz 17.05.

SUSTENTO politikas koordinatores I.Šķesteres dalība sabieriskajās apspriedēs par socālo pakalpojumu attīstību Latvijas reģionos.

07.05.

SUSTENTO pilnsapulce viesnīcas Avalon Hotel konferenču telpā.

09.05.

Dalība Eiropas gada atzīmēšanas pasākumā Rīgā Vērmanes dārzā.

11.05.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība LU rīkotajā darba grupas sanāksmē par sadarbības iespējām projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" ietvaros.

12.05.

  • SUSTENTO valdes pārstāves R.Paeglītes intervija par kompensējamo medikamentu pieaugošajām cenām TV1 raidījumā  "Panorāma";
  • SUSTENTO dalībrganizācijas "Kopā" pārstāvju T.Vahļinas un I.Jēkabsones piedalīšanās Latvijas Radio 1 raidījumā "Kā labāk dzīvot" sarunā par to, ko nozīmē būt asistentam, lai atbalstītu cilvēku ar invaliditāti.

17.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība līdzpriekšsēdētājas statusā Sociālo un darba lietas komisijas diskusijas vadīšanā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā.

18.,19.05.

SUSTENTO valdes pārstāvju: G.Ančas, I.Neimanes un M.Kozirevas dalība Eiropas Pacientu foruma seminārā par medicīnisko tehnoloģiju novērtējumu. SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča bija darba grupas reportieres statusā.

19., 20.05.

SUSTENTO valdes pārstāvja P.Locāna  līdzdalība ES Labklājības ministru konferencē par invaliditātes jautājumiem Zaragozā, Spānija.

20.05.

  • SUSTENTO pārstāves D.Veinbergas dalība Rīgas domes izveidotajā darba grupā „Par invalīdu tiesību nodrošināšanas novērtēšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā” saskaņā ar ANO Konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām”;
  • SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas un SUSTENTO dalīborganizācijas „Gaismas stars” pārstāves D.Dārznieces dalība ASV vēstniecības organizētajā divu dienu (20.,21.05.) seminārā par publiskajām kampaņām.

21.05.

  • SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas un SUSTENTO dalīborganizācijas „Gaismas stars” pārstāves D.Dārznieces dalība ASV vēstniecības organizētajā divu dienu (20.,21.05.) seminārā par publiskajām kampaņām;
  • SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība fokusgrupas diskusijā saistībā ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pasūtīto pētījumu.

23.05.

Dalība Nordea Rīgas maratona Vienotības kilometrā.

24.05.

  • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un priekšsēdētājas vietnieces I.Neimanes tikšanās ar Rīgas domes labklājības departamenta direktori Inesi Švekli;
  • SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas vadītā nodarbība par saskarsmes kultūru ar studentiem, kuriem ir ȭipašās vajadzības, organizācijas Erasmus Student Network Riga projekta „Exchange Ability” ietvaros.

 26.05.

SUSTENTO pārstāvju L.Svikliņas un D.Veinbergas dalība Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Baltijas valstīs Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros rīkotajā konferencē  "Risinājumi nabadzībai un sociālajai atstumtībai Baltijas valstīs". 

28.05.

SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar VM valsts sekretāra pienākumu izpildītāju Juri Bunduli.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4774192