sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem Drukāt
Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem

Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem

 

Kā rāda citu valstu pieredze, trešo valstu valstspiederīgie ar invaliditāti sastopas ar milzīgām problēmām, kuras balstītas uz sabiedrības nelabvēlīgo attieksmi gan pret invaliditāti, gan pret iebraucējiem no citām valstīm – aizspriedumi, profesionālu noliegums, nezināšana un nesapratne par pieejamiem resursiem, kā arī apkārtējās sabiedrības pilnīgs noliegums rada nopietnus izslēgšanas draudus.

 

Nevalstisko organizāciju sektors ir galvenais informācijas nodrošinātājs migrantiem, tas nodrošina precīzu un praktisku informāciju par to, kā funkcionē sabiedrība. Šobrīd daudzas Latvijas cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti nevalstiskās organizācijas jau darbojas kā vieta, kur iespējams saņemt atbalstu un nepieciešamo informāciju gan par pieejamiem resursiem, gan savu tiesību aizsardzībai. Tomēr šajās organizācijās praktiski nav pieredze darbam ar trešo valstu valstspiederīgiem, nav iespēju viņiem nodrošināt aktīvu iesaistīšanos starp sev līdzīgajiem, nav apmācītu cilvēku, kas būtu spējīgi veikt šo darbu.  

 

Mūsu organizācijā jau kopš 2005. gada darbojas Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam”, kura ietvaros īpaši apmācīti cilvēki ar invaliditāti nodrošina psiholoģiskā un informatīvā atbalsta sniegšanu saviem līdzbiedriem. Šī centra jau esošie resursi – atbalsta punkti Rīgā un Latvijā – varētu būt lieliska bāze trešo valstu valstspiederīgo ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti atbalstam Latvijā.

 

Lai to nodrošinātu, tiks veikta jau esošo Atbalsta centrā iesaistīto un no jauna apzināto darbinieku papildus apmācību, īpašu uzsvaru liekot uz informāciju un prasmēm darbā ar trešo valstu valstspiederīgiem. Tādējādi veidosies vismaz 10 atbalsta punkti, kur trešo valstu valstspiederīgie cilvēki ar invaliditāti saņems sev nepieciešamo atbalstu un informāciju no cilvēkiem, kas vislabāk spēj saprast viņu vajadzības. 

 

Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 6, 5 mēneši, sākot ar 2009.gada 16.jūniju.

„75% no projekta „ Kompetences celšana NVO atbalsta sniegšanai trešo valstu valstspiederīgajiem” finansē Eiropas Savienība no Eiropas Integrācijas fonda un 25% Latvijas valsts.”

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5125051