sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības Drukāt
Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības

Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības

 

Trešo valstu valstspiederīgie ar invaliditāti parasti saskaras ar dubultu diskrimināciju, ko izraisa ne tikai viņa izcelsme, bet arī invaliditāte. Uz viņiem parasti netiek attiecināti valsts un pašvaldības sniegtie pakalpojumi noteiktām mērķa grupām, savas invaliditātes dēļ viņiem savukārt ir sarežģīti vai pat neiespējami izmantot pakalpojumus un atbalstu, kas paredzētas trešo valstu valstspiederīgiem.

Diemžēl Latvijā profesionāļiem (ne tiem, kas strādā ar trešo valstu valstspiederīgiem, ne arī tiem, kas strādā ar invaliditātes jautājumiem) nav gandrīz nekādas sapratnes par grūtībām un sarežģījumiem, kad rodas šādos gadījumos.

Lai trešo valstu valstspiederīgiem cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu drošu vidi, dodot viņiem iespēju izmantot visus nepieciešamos un pieejamos resursus, pirmkārt, par viņu īpašajām vajadzībām ir jābūt informētiem valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem un medicīnas personālam, kas nodrošina viņiem pakalpojumus.

 

Tāpēc projekta ietvaros tiks izstrādāts un aprobēts mācību kurss. Tas sastāvēs no mācību programmas, kas būs sadalīta moduļos. Mācību programmu varēs ērti un vienkārši pielāgot dažādām klausītāju vajadzībām, papildus izdales materiāls – grāmata, kā arī kompaktdisks, kurā būs apkopoti iespējamie izdrukas materiāli. Materiāli tiks sagatavoti, balstoties uz pieredzi no citām Eiropas valstīm.

 

Kopējais projekta īstenošanas ilgums – 6, 5 mēneši, sākot ar 2009.gada 16.jūniju.

„75% no projekta „Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības” finansē Eiropas Savienība no Eiropas Integrācijas fonda un 25% Latvijas valsts.”

Guntas Ančas raksts saistībā ar projekta aktualitātēm 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5124995