sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Latvijas „Kustība par neatkarīgu dzīvi” izveide un darbības uzsākšana” Drukāt
Latvijas „Kustība par neatkarīgu dzīvi” izveide un darbības uzsākšana”
„Latvijas „Kustība par neatkarīgu dzīvi” izveide un darbības uzsākšana”.
 
 
Latvijā joprojām vairāki tūkstoši cilvēku ar invaliditāti ir spiesti pavadīt savu dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, kuru personāls ir noteicējs par cilvēku ikdienu. Iemesls šai situācijai – nav pieejami pakalpojumi un atbalsts, kas ļautu cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot tādu pašu dzīvi, kādu pārējā sabiedrība uzskata par normālu. Tā paša iemesla dēļ arī tiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri dzīvo ārpus iestādēm, ir ierobežotas iespējas iekļauties normālā sabiedrības dzīvē, un visbiežāk viņi pavada savu dzīvi, reti izejot ārpus mājas vides.
 
Apzinoties neapmierinošo situāciju, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija 2006. gada nogalē izveidoja darba grupu, kuras dalībnieki izstrādāja koncepciju „Par dzīvi sabiedrībā”, lai veidotu izpratni, kādiem būtu jābūt pakalpojumiem, kas spētu apmierināt ikviena cilvēka ar invaliditāti vajadzības un nodrošinātu tādas pašas iesējas kā ikvienam citam cilvēkam sabiedrībā.
 
Tomēr līdz šim ir trūcis pilsoniskās aktivitātes, lai spētu iedzīvināt neatkarīgās dzīves konceptu. Kā viens no iemesliem tam varētu būt nepietiekamā izpratne sabiedrībā un amatpersonu vidū par neatkarīgas dzīves nozīmību cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātē. Tāpēc, lai veicinātu demokrātisko procesu attīstību un iedzīvinātu Latvijas sabiedriskajā vidē neatkarīgas dzīves ideju, tiek veidota jauna pilsoniska iniciatīva – „Kustība par neatkarīgu dzīvi”. Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi, būs virzošais spēks vides un sabiedrības attieksmes pārmaiņām, lai veicinātu pāreju no ilgstošas aprūpes pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, kas nošķir cilvēkus no sabiedrības, uz vietējā pašvaldībā balstītiem pakalpojumiem.
 
Projekta ietvaros:
  •                tiks sagatavoti informatīvie materiāli par neatkarīgas dzīves pamatprincipiem;
  •                notiks 4 izglītojošie semināri jaunveidojamās „Kustības par neatkarīgu dzīvi” nākamo biedru motivācijai un apmācībai;
  •                tiks organizēta vasaras akadēmija Kustības nākamo ekspertu apmācībai;
  •                tiks dibināta Latvijas „Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
 
Projekta rezultātā būs izveidojusies Latvijas „Kustība par neatkarīgu dzīvi”, kuras darbība būs vērsta uz cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot iespējami neatkarīgu dzīvi un šis mērķis tiks sasniegts pilsoniski aktivizējot kā pašus cilvēkus ar invaliditāti, tā arī sabiedrību kopumā.

 

 Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5125022