sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Pilsētas variācijas Drukāt
Pilsētas variācijas

Projekta mērķis un paredzamie rezultāti: Šī projekta galvenais mērķis ir ar mākslinieciskā pārdzīvojuma palīdzību veidot izpratni par atšķirīgajām pasaulēm un konsolidēt dažādas sabiedrības grupas, kā arī paplašināt ierastās mākslas izpratnes robežas, piedāvājot netradicionālu izpildījumu jau tradicionāliem mākslas veidiem – baletam, dejai, ansambļa muzicēšanai utt.

Projekts tiek veidots kā tāds uzvedums, ko ir iespējams rādīt dažādās vietās visā Latvijā – pagastu un pilsētu Kultūras namos, tādējādi aptverot maksimāli plašu skatītāju auditoriju.

 

Projekta realizācijas rezultātā tika: izveidots uzvedums „Pilsētas variācijas”, kuru varēs izrādīt dažādās Latvijas vietā, tādējādi aptverot plašu sabiedrības daļu

veicināta dažādu sabiedrības grupu konsolidācija caur māksliniecisko izpausmi

rosināta jauna, netradicionālu kultūras vērtību radīšana un izplatība. 

Projekta koncepcija ir divu atšķirīgu pasauļu – cilvēku ar īpašām vajadzībām un veselo cilvēku līdzāspastāvēšana, kopējās un atšķirīgās iezīmes.

Caur gaismu un tumsu, skaņu un klusumu, mieru un kustību tiek parādīta divu atšķirīgu pasauļu eksistence. To palīdz atklāt dažādu lietu pretnostatījums un kontrastu mijiedarbība.

           

Pasākumā piedalās mākslinieki – cilvēki ar īpašām vajadzībām:

Latvijas Neredzīgo biedrības ansamblis;

Latvijas Nedzirdīgo savienības Melodeklamācijas un ritma deju grupa;

Dienas centra jauniešiem ar garīgas attīstības traucējumiem baleta trupa;

Madonas invalīdu biedrības vecāku un bērnu invalīdu deju grupa;

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” deju grupa.

 

Uzvedumā tiek izmantoti video fragmenti ar pilsētas panorāmu, ielām, cilvēkiem, skaņām, kas mijiedarbosies ar darbību uz skatuves, tādējādi papildinot viens otru  un radot pilsētas un tās iedzīvotāju dzīves ainas. Projekts tiek veidots kā 1 – 1,5 h ilgs multimediāls priekšnesums.

 

 

1500 LVL

 

Kultūrkapitāla fonds

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5236791