sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Pētījums „Cilvēks ar draudošu invaliditāti darba tirgū” Drukāt
Pētījums „Cilvēks ar draudošu invaliditāti darba tirgū”

Tika apzināti un intervēti 280 cilvēki ar draudošu invaliditāti, kā arī ar 10 cilvēkiem veiktas padziļinātas intervijas. Lai iegūtu objektīvu datu bāzi, tika veikta aptauja visā Latvijas teritorijā, kuru veica intervētāji no pacientu NVO pēc principa „līdzīgs aptaujā līdzīgu”.

Projekta rezultātā veiktais pētījums dod plašāku ieskatu par izslēgtības draudiem pakļauto sociālo grupu – cilvēkiem ar draudošu invaliditāti, kas līdz šim mūsu valstī nav izdalīta izslēgtības draudiem pakļauto grupu skaitā. Šī pētījuma novitāte ir cilvēku ar draudošu invaliditāti problēmu analīze no sociālā, nevis medicīniskā skatījuma.

Izmantojot iegūto aptaujas datu analīzi un Eiropas valstu pieredzi, cilvēku ar draudošu invaliditāti nodarbinātības veicināšanai ir izstrādāti ieteikumi atbalsta programmu izveidei.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244288