sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2008. gada februāris Drukāt
2008. gada februāris
01.02.
 • LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres izveidotās darba grupa "Par dzīvi sabiedrībā" kārtējā sanāksme;
 • Piedalīšanās MK rīkotajā tikšanās par sociālo lietu jautājumiem izstrādātajā turpmākās rīcības politikā.
04.02.
 • Piedalīšanās Veselības ministrijas darba grupas 2008. gada 3.sēdē;
 • Piedalīšanās Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles daļas rīkotajās regulārajās pārbaudēs, apmeklējot ilgstošās sociālās rehabilitācijas iestādi BSAC „Pļavnieki” ;
 • Tikšanās ar Latvijas Dizaina fonda pārstāvi Kasparu Garkēviču, lai vienotos par kopīgi rīkojamo semināru, kas iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar universālā dizaina konceptu;
 • Tikšanās ar bijušo Pacientu tiesību biroja vadītāju L.Šulci, lai pārrunātu turpmāko iespējamo sadarbību šajā jomā;
 • LCĪVSO SUSTENTO valdes sēde.  
 05.02.
 • Turpinās apmācības 2.grupai projektā "Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti - bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū", kā arī apmācības 2.grupai projektā "Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti - SOLIS CEĻĀ UZ DARBU";
 • Tikšanās ar GlaxoSmithKline Latvia ārējo attiecību vadītāju Signi Vēliņu;
 • Piedalīšanās LM rīkotajā diskusijā, lai papildinātu darba grupas „Ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšana un iespējamo risinājumu izstrāde” secinājumus un veiktu nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentā.
06.02.
Piedalīšanās Ministru kabineta rīkotajās konsultācijās ar NVO par reģionu attīstības problēmām saistībā ar Valdības rīcības plāna pieņemšanu.
07.02.
 • Tikšanās SUSTENTO birojā ar Labklājības ministrijas atbildīgām amatpersonām;
 • Piedalīšanās EK pārstāvniecības Latvijā rīkotajās sarunās par nākotni "Eirodzīve - kāpēc?".
08.02.
SUSTENTO pārstāvniecības sēde
18.02.
 • Piedalīšanās Veselības ministrijas darba grupas 2008. gada 4.sēdē;
 • Piedalīšanās VAS "Staptautiskajā lidostā Rīga" darba grupā par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1107/2006 pieņemšanu (05.07.2006.) un regulas ieviešanu (26.07.2008.);
 • Piedalīšanās NVO tīklojumu izveidošanas sanāksmē25. - 26.02.
 
Projekta „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne” beidzamā, trešā, kursa nodarbības - pirmā triju dienu sesija.
 
25.02.
Piedalīšanās  Labklājības ministrijas rīkotajā starpministriju sanāksmē par  Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un  Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento iesniegtajiem  un  Labklājības ministrijas vērā neņemtajiem iebildumiem par Ministru  kabineta  noteikumu  „Grozījumi  Ministru kabineta 2004. gada 14.septembra   noteikumos   Nr.788   „Sociālās   aprūpes  centra  „Ezerkrasti” nolikums”” (VSS-118) (2008.gada 24.janvāra Valsts sekretāru sanāksmes prot.
Nr.4  22.§)  projektu.
 
26.02.
Tikšanās ar Labklājības ministri I.Purni.
 
27.02.
Tikšanās ar GlaxoSmithKline Latvia ārējo attiecību vadītāju Signi Vēliņu
 
28.02.
Tikšanās ar Latvijas Dizaina fonda pārstāvi Kasparu Garkēviču, lai pārrunātu 2008.gadā rīkojamo pasākumu pēctecību, kas iepazīstinās plašāku sabiedrību ar universālā dizaina jeb dizains visiem konceptu
 
29.02.
Piedalīšanās LM sociālo jautājumu darba grupā.
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4766091