sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > (NE)SPĒJA = IESPĒJA Drukāt
(NE)SPĒJA = IESPĒJA

Jāuzsver, ka ideja par neatkarīgu dzīvi sabiedrībā un tās īstenošanu, izveidojot ekspertu grupu, kas izvrzītu sasniedzamos mērķus ar konkrēti veicamiem uzdevumiem, bija sākusi realizēties jau labu laiku pirms iespējas saņemt finansiālo atbalstu jaunās koncepcijas izstrādē.

Pilnīga cilvēku ar invaliditāti diskriminācijas izskaušana, iekļaušanās un līdzdalība sabiedrībā ir gan Eiropas, gan Latvijas Cilvēku ar invaliditāti kustības mērķis.
 
Pāreja no cilvēku ar invaliditāti institucionālās aprūpes uz ikvienam pieejamiem, augstas kvalitātes, vietējā sabiedrībā balstītiem, alternatīvajiem pakalpojumiem, kuru pamatā ir cilvēku ar invaliditāti personīgā izvēle, ir neaizvietojama šī mērķa sasniegšanā.  Tāpēc cilvēku ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšana ir viena no SUSTENTO galvenajām prioritātēm.
 
Ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības uz cieņpilnu dzīvi un ir tiesības saņemt līdzcilvēku cieņu, neskatoties uz savas invaliditātes smaguma pakāpi. Tas nozīmē, ka personai ar invaliditāti ir tieši tās pašas tiesības un pienākumi kā ikvienam citam pilsonim. Diemžēl realitātē cilvēki ar invaliditāti bieži saskaras ar iespēju trūkumu, lai realizētu savas tiesības.
 
Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un vērstu uzmanību uz efektīvu, cilvēku vajadzībām un tiesībām atbilstošu pakalpojumu izstrādes nepieciešamību, LCĪVSO SUSTENTO izveidojusi darba grupu koncepcijas izstrādei.
Koncepcijas izveides mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā, vēršot uzmanību uz efektīvu, cilvēku vajadzībām un tiesībām atbilstošu pakalpojumu sistēmas izstrādes nepieciešamību. Koncepcija ietver gan problēmas analīzi, gan piedāvā iespējamos risinājuma ceļus.
 
Projekts noslēdzās ar konferenci, kurā ministriju un pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar inovatīvajiem problēmu risinājumu piedāvājumiem, kā arī tika izvērsta diskusija par stratēģiju pārejai no aprūpes ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs uz sabiedrībā balstītiem alternatīviem pakalpojumiem.
 
Kaut arī projekts (saistībā ar koncepcijas izstrādi un tās publiskošanu plašākai sabiedrībai) ir beidzies, darbs joprojām sistemātiski turpinās gan regulāri tiekoties SUSTENTO darba grupā, gan meklējot iespējas pierādīt koncepcijas nozīmīgumu jaunu projektu ietvaros.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5124952