sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > No lietišķās spēles līdz projektam Drukāt
No lietišķās spēles līdz projektam
Mūsu projekta ideja ir cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti organizāciju pārstāvju apmācība ESF projektu sagatavošanā un realizācijā.
Tā tiešā veidā tiks sniegts ieguldījums programmas efektīvai un drošai vadībai, uzraudzībai un kontrolei. Apgūtās prasmes un zināšanas dos šo organizāciju pārstāvjiem iespēju piedalīties konkursos par ESF līdzekļu izmantošanu, kā arī justies drošiem par savām spējām realizēt un izvērtēt savu projektu.
 
Projekts
-         specifiski skar struktūrfondu projektu sagatavošanu;
     jo projekta laikā cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti organizāciju pārstāvjiem tiks nodrošināta apmācība par Eiropas Sociālā fonda projektu sagatavošanu, kas ir viens no struktūrfondiem.                 

-         kas palīdz izprast struktūrfondu atbalsta nosacījumus un virzienus;
     jo projekta laikā tā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ESF atbalsta nosacījumiem un virzieniem, palīdzot izprast, kāds būtiskākais ieguvums, izmantojot fonda līdzekļus, būtu katras organizācijas mērķa grupai.

-         kā arī palīdz izprast tās prasības, ko valsts noteikusi darbībai ESF atbalstāmajās jomās.
     jo projekta laikā tā dalībnieki saņems informāciju gan par ESF kopumā, gan par tā specifiskajām darbības sfērām, kas tieši vai netieši attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti. Papildus tiks sniegta informācija par Latvijas izvirzītajām prasībā šajās ESF atbalstāmajās jomās.
 
Vispārējais mērķis
Projekta vispārējais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti līdzdalību Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu sagatavošanā un realizēšanā.
 
Tiešais mērķis
Projekta realizācijā ir plānots sasniegt vairākus projekta tiešos mērķus:
  1. Izstrādāt apmācību programmu cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti organizāciju pārstāvjiem, kas balstīta uz lietišķās spēles metodes izmantošanu. Kā zināms, lietišķās spēles izmanto, lai kontrolētu zināšanas mācību procesā un praktiskajā dzīvē, kā arī nostiprinātu zināšanas, jo teorētiskais izklāsts ne vienmēr ir pārliecinošs.
    Apmācību kursa mērķis ir uzlabot cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti biedrību
1)     zināšanas par struktūrfondu atbalsta iespējām;
2)     zināšanas struktūrfondu projektu sagatavošanā;
3)     zināšanas finanšu plānošanā, grāmatvedībā un iepirkuma procedūru pielietošanā;
4)     zināšanas projektu ieviešanas iekšējās kontroles izveidošanā;
5)     zināšanas projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošanā un nodrošināšanā;
6)     zināšanas projekta rezultātu vērtēšanai;
7)     zināšanas tādu projekta ieviešanas principu nodrošināšanā kā naudas vērtība un ekonomiskums, atklātība, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana un izvairīšanās no nokļūšanas interešu konflikta situācijā;
8)     zināšanas par valsts politiku NVO līdzdalībā izglītības, nodarbinātības un sociālās atstumtības mazināšanas jomās;
9)     kapacitāti sasniegt normatīvajos aktos noteiktās kvalifikācijas, kas nepieciešamas, lai īstenotu projektu attiecīgajā jomā.
 
  1. Realizēt sagatavoto mācību programmu, iesaistot tajā pārstāvjus no cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti biedrībām.
  2. Nodrošināt kursu dalībniekiem nepieciešamās konsultācijas, sagatavojot pieteikumu atbilstoši ESF projektu vadlīnijām. 

80% no projekta „No lietišķās spēles līdz projektam” finansē
Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts.”
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5124978