sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada marts Drukāt
2007.gada marts

01.03.

SUSTENTO pārstāvja piedalīšanās LR Ministru prezidenta organizētajā tikšanās ar NVO aktīvistiem, lai apspriestu veicamo sociālajā jomā un vērtētu ĪUMSIL turpmāko darbības plānu.

02.03.

SUSTENTO pārstāvja piedalīšanās Nacionālā stratēģiskā ievaddokumentu projekta 2007.-2013.gadam apspriedē, kur LR Ministru prezidents uzklausīja klātesošo izteikto vērtējumu par paveikto.

05.03.

Igaunijas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas Cilvēkiem ar invaliditāti sadarbības organizācijas jeb kameras ierosināta tikšanās Latvijā SUSTENTO sekretariāta telpās ar mūsu valsts Labklājības ministrijas un SUSTENTO pārstāvjiem, kā arī Lietuvas Cilvēkiem ar invaliditāti Foruma delegātiem. Sarunu galvenā tēma - savstarpējās pieredzes apmaiņa valstu politikā invaliditātes jomā.

06.03.

Organizācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Anča Briselē tikās ar Santiago LORANCA GARCIA Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālo jautājumu ģenerālsekretariāta Eiropas Sociālā fonda izlietošanas monitoringa Latvijā, Īrijā un Lielbritānijā nodaļas vadītāju. Sarunā tika skarti jautājumi par ESF izmantošanas iespējām pagātnē, kā arī apspriesta cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošana jaunajā fondu ietvardokumentā laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam.

   

14.03.

 

SUSTENTO pārstāvju piedalīšanās Ministru prezidenta un NVO sanāksmē, kurā tika apspriesta Valdības rīcības plāna projekta  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumu sadaļa. 

 

15.03.

 

 Piedalīšanās Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL nodarbinātības tematiskās grupas "Vienādas iespējas darba tirgū" sēdē par Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aociācijas (LIKTA) projekta"Apmācības datoru un intereneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem" vertikālās integrācijas produktu lietderības pārbaudi un rezultāta vai risinājuma integrēšanas iespējām.

 

16.03.

 

Tikšanās ar Labklājības ministri D.Staķi par alternatīvajiem pakalpojumiem cilvēku ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā.

19. - 25.03.

 

Leonardo da Vinci Eiropas Kopienas profesionālās izglītības attīstības rīcības programmas projekta "E-ability – Latvijas darba tirgus attīstībai" ietvaros SUSTENTO delegācijas komandējums Spānijā, lai iepazītos, kā šajā valstī tiek veicināta cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība, izmantojot informatīvo tehnoloģiju pieejamību.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5071601