sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Ieteikumi cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai, reaģējot uz COVID-19 Drukāt
Ieteikumi cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai, reaģējot uz COVID-19

Ieteikumi cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai, reaģējot uz COVID-19

Nodrošināt pieejamu informāciju par situāciju valstī

Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz tūlītēju un precīzu informāciju par situāciju valstī un pasākumiem, kas viņiem un viņu ģimenēm būtu jāveic. Tas iekļauj:

 • nodrošināt alternatīvās komunikācijas līdzekļu izmantojumu, lai padarītu pieejamu vispārējo sabiedrībai paredzēto informāciju;
 • nodrošināt visas oficiālās informācija tulkojumu zīmju valodā;
 • sagatavot informāciju vieglā valodā un viegli lasāmā formātā;
 • nodrošināt pilnībā pieejamu digitālo tehnoloģiju izmantošanu;
 • nodrošināt piekļuvi tālruņu numuriem, kas sniedz informāciju par sabiedrības veselību, ieskaitot sakaru pakalpojumus nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem;
 • nodrošināt pieejamu palīdzības pieteikšanu pa tālruni 113, ieskaitot sakaru pakalpojumus nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem

Tas attiecas uz visu publisko un privāto informāciju, ieskaitot valsts un vietējos ziņu sniedzējus (gan tiešraidē, gan ierakstos).

Pieejami, iekļaujoši, higiēniski veselības pakalpojumi un citas iespējas

 • Telpām un pakalpojumiem, kur noteikta karantīna, jābūt pilnībā pieejamiem cilvēkiem ar invaliditāti, ieskaitot pilnīgu piekļuvi informācijai par to izmantošanu.
 • Veselības aprūpes darbinieki jāinformē par riskiem, ar kuriem saskaras cilvēki ar jau esošām problēmām, kas viņus padara neaizsargātus pret elpošanas slimībām.
 • Visas ieejas veselības aprūpes iestādēs (ieskaitot tās, kas ir vienīgās pieejamās cilvēkiem ar kustību traucējumiem), jāapstrādā ar tādiem pašiem higiēnas līdzekļiem kā pārējās ieejas. Tas ietver rampu vai kāpņu margu tīrīšanu, durvju piekļuves pogu dezinfekciju utt.
 • Sterilizatoriem un citiem higiēnas līdzekļiem jābūt vienlīdz pieejamiem cilvēkiem ar invaliditāti. Tiem jāatrodas pieejamā vietā, jābūt pieejamai informācijai, kas norāda uz to atrašanās vietu, un jābūt pieejamam konkrētā līdzekļa izmantošanas iespējai.

 

Investējot pakalpojumu sniegšanā un atbalstā - lai nodrošinātu svarīgāko pakalpojumu nepārtrauktību, ir nepieciešams valsts un Eiropas atbalsts

 • Veselības un sociālās aprūpes sistēmām visā ES tiek atvēlēts nepietiekams finansējums. Ieguldījumi šajos pakalpojumos ir nepieciešami nekavējoties, lai nodrošinātu, ka tie var segt ar krīzi saistītās paaugstinātās izmaksas, (ieskaitot zāles, aizsarglīdzekļus un darbinieku virsstundas), kas aptver visus skartos iedzīvotājus. Latvija to nedrīkst aizmirst, piešķirot savu atbalstu krīzes situācijā dažādās jomās.

Cilvēku ar invaliditāti iesaistīšana

 • Cilvēkiem ar invaliditāti, izmantojot savas pārstāvniecības organizācijas, ir vislabākās iespējas konsultēt iestādes par īpašajām prasībām un vispiemērotākajiem risinājumiem, sniedzot pieejamus un iekļaujošus pakalpojumus.
 • Visas COVID-19 ierobežošanas un mazināšanas darbības (ne tikai tās, kas tieši saistītas ar invaliditātes iekļaušanu) jāplāno un jāīsteno, aktīvi piedaloties cilvēku ar invaliditāti organizācijām. Tas attiecas uz kopienas un visas sabiedrības iniciatīvām, kā arī uz individuālām situācijām.

 

Nodrošināt, ka cilvēki netiek atstāti bez būtiskām precēm, atbalsta un cilvēku kontakta

 • Ja aprūpes iestāžu apmeklējumi ir aizliegti un ieteicama sociāla distancēšanās, cilvēki, kuri jau ir daļēji izolēti, var visvairāk ciest no izolētības. Nevienu nedrīkst atstāt bez atbalsta, pārtikas un svarīgākajiem pakalpojumiem. 
 • Cilvēki, kas savas invaliditātes dēļ ir ilgstoši spiesti uzturēties mājās, jānodrošina ar būtiskajām precēm un nepieciešamo atbalstu. Pašvaldībai un vietējai kopienai ir jāuzņemas atbildība, lai neviens netiktu aizmirsts.

 

Atbalsta tīkli un palīgierīces

 • Ir jābūt pieejamam finansējumam un praktiskiem risinājumiem, lai nodrošinātu, ka cilvēkus ar invaliditāti negatīvi neietekmē aprūpētāju vai citu atbalsta personu īslaicīga zaudēšana, piemēram, personīgie asistenti, ģimenes locekļi vai citi profesionālie pakalpojumi.
 • Prioritāte jāpiešķir pakalpojumiem, kas saistīti ar būtisku palīglīdzekļu nodrošināšanu un remontu steidzamības gadījumos.

Ienākumu aizsardzība

 • Iestādēm ir jānodrošina, lai cilvēki ar invaliditāti un veselības problēmām varētu strādāt attālināti. Gadījumos, kad tas nav iespējams darba specifikas vai citu iemeslu dēļ, viņiem ir jānodrošina īpašs atvaļinājums, kas garantē 100% no darbinieka ienākumiem.
 • Daudzās valstīs tiek veiktas radikālas izmaiņas sabiedriskajos pakalpojumos, ieskaitot izglītības un rehabilitācijas pakalpojumu slēgšanu, dienas aprūpes iestādes un pusceļa mājas darbības ierobežošanu vai slēgšanu. Ir svarīgi, lai cilvēki, kuriem jāatstāj darbs, lai atbalstītu savus ģimenes locekļus vai citus, kuriem nepieciešama palīdzība, turpinātu saņemt atbilstošus ienākumus.

Nodrošināt, lai sabiedrības veselības komunikācijas vēstījumi būtu cieņpilni un nediskriminējoši

 • COVID-19 saslimšanas gadījumā, daudzi cilvēki ar jau esošām veselības problēmām, vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar smagām invaliditātēm ir vairāk pakļauti nopietnu veselības komplikāciju riskam.
  Tomēr publiskajai ziņošanai par šo tēmu ir jābūt cieņpilnai un bez aizspriedumiem, izvairoties no diskriminācijas attiecībā uz jebkuru sabiedrības daļu vecuma vai invaliditātes dēļ.

 

Tiek nodrošināta personu ar invaliditāti uzskaite

 • Veselības informācijas sistēmas un monitorings, kā arī jaunās sistēmas, ko izmanto, lai uzraudzītu un ierobežotu COVID-19 izplatību un iedarbību, būtu jāsadala pēc vecuma, dzimuma un invaliditātes.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244378