sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Projekts „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū” Drukāt
Projekts „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū”
Projekts „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū”
 
Projekta mērķa grupa ir cilvēki ar invaliditāti, kas zaudējuši savu dzīvesvietu. Dzīvokļu īres cenu straujais pieaugums Rīgā cilvēkiem ar invaliditāti bez pastāvīgas dzīvesvietas nedod iespēju atrast dzīvokli par īres maksu, kas būtu adekvāta invaliditātes pabalstiem. Tikai iekļaujoties darba tirgū, cilvēkiem ar invaliditāti iespējams palielināt savus ienākumus un risināt dzīvesvietas problēmu.
Nonākot krīzes situācijā, jebkuram cilvēkam nepieciešams atbalsts, lai izvērtētu savu situāciju, iespējas un iegūtu motivāciju strādāt.
 
Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti-bezpajumtnieku motivāciju atgriezties aktīvā dzīvē un iekļauties darba tirgū.  
Projekta rezultātā izstrādātā motivācijas programma sniegs jaunu pieeju darbā ar bezpajumtniekiem, kuriem ir invaliditāte.
Projektā tiek iesaistīti sadarbības partnera Rīgas Patversmes klienti. Programmas dalībnieki tika un tiek atlasīti pēc šādiem kritērijiem:
  • ir noteikta invaliditāte,
  • darbspējas vecums,
  • vēlme iesaistīties programmā,
  • nav pastāvīgas dzīves vietas.
 
Izmantojot valsts un pašvaldības piedāvātos resursus gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan bezpajumtniekiem, tiks sasniegts lielāks potenciāls šo cilvēku reintegrācijai sabiedrībā un darba tirgū.
20 cilvēki ar invaliditāti – bezpajumtnieki pēc motivācijas kursa beigšanas apgūs jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas palīdzēs viņiem atgūt pašapziņu un kļūt par līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem.
 
Projekta noslēgumā apkopotie motivācijas kursa rezultāti, veiksmes, neveiksmes un labās prakses piemēri tiks izplatīti konferencē, kurā tiks aicināti piedalīties sociālie darbinieki no visām Latvijas pašvaldībām.  
Projekta īstenošana – no 2006. gada 1. decembra līdz 2008. gada 30. jūnijam.
80% no projekta finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un  20% Latvijas valsts
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244382