sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > VIDES PIEEJAMĪBAS STANDARTS PUBLISKĀM BŪVĒM UN TELPĀM UN PUBLISKAJAI ĀRTELPAI (Projekts) Drukāt
VIDES PIEEJAMĪBAS STANDARTS PUBLISKĀM BŪVĒM UN TELPĀM UN PUBLISKAJAI ĀRTELPAI (Projekts)

VIDES PIEEJAMĪBAS STANDARTS PUBLISKĀM BŪVĒM UN TELPĀM UN PUBLISKAJAI ĀRTELPAI (Projekts)

Vides pieejamības standarts publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai (projekts) (turpmāk – Standarta projekts) ir sagatavots dažādiem lasītājiem – arhitektiem, inženieriem, celtniekiem, būvdarbu vadītājiem, ēku īpašniekiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem, kā arī ikvienam, kam interesē jautājumi, kas saistīti ar pieejamas apkārtējās vides izveidi.

Attīstoties palīglīdzekļiem un palīgtehnoloģijām, cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem aizvien vairāk izmanto iespēju būt patstāvīgi publiskās telpās. Tas uzliek arī aizvien jaunas prasības sabiedriskajām telpām vides pieejamības jomā. Tāpēc, projektējot kādu publisku telpu, ir jāņem vērā, ka no paredzamā apmeklētāju skaita vismaz 10% apmeklētāju būs ar kādu funkcionālu traucējumu, bet vēl vismaz 50% cilvēku pieejamo vidi izmantos tās ērtības labad. Tas attiecas ne tikai uz liftiem un automātiskajām durvīm, bet arī orientēšanās zīmēm, piktogrammām un vadulām. Projektētājiem aizvien vairāk ir jārēķinās ar pieaugošo pieejamas vides lietotāju skaitu, kas savukārt veicina jaunu tehnoloģiju un risinājumu ienākšanu šajā jomā.

Standarta projektā sniegtie ieteikumi nodrošinās iespēju veidot tādus būvvides objektus, kas ikvienam, arī cilvēkiem ar pārvietošanās ierobežojumiem, ir ērti izmantojami bez citu palīdzības vai ar iespējami mazāku atbalstu.

Lai to sasniegtu, ikvienā būvvidē ir jānodrošina:

  • ērtums un drošība visiem iedzīvotājiem,
  • vienlīdzīga iespēja veikt visas ikdienas dzīves aktivitātes visiem iedzīvotājiem, pamatojoties uz universālā dizaina principiem.

Standarta projekts apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības pieejamas vides izveidei cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, gan dažādu valstu ekspertu izstrādātās rekomendācijas (Kanādas, Vācijas, Īrijas, Honkongas, Amerikas Savienoto Valstu), kas sniedz plašāku ieskatu, kā iespējams risināt pieejamības jautājumus. Standarta projektā abas šīs sadaļas ir skaidri atdalītas, kas ļauj lasītājam precīzi izprast, kuri noteikumi ir ievērojami obligāti, bet kuriem ir ieteikuma raksturs.

Materiālu var apskatīt šeit.

 

Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju” Kohēzijas fonda projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.–2018. gads)” (Nr.12.1.1.0/15/TP/003) un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par materiāla saturu atbild Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5168924