sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti Drukāt
Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti
Papildinot jau iegūto pieredzi Atbalsta centra izveidošanas projektā, sadarbībā ar Sociālās Integrācijas centru tiek pilnveidots
Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” – sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti, kas dos lielāku iespēju sniegt atbalstu cilvēkiem ar pēkšņu vai draudošu invaliditāti.
 
Tādējādi šie cilvēki kļūs atvērtāki, aktīvāki un gatavāki iesaistīties darba tirgū, kā arī tiks sasniegts lielāks potenciāls šo cilvēku integrācijai sabiedrībā un darba tirgū.
 
Projekts savu darbību sāka ar 2006.gada 1.septembri un turpina līdz 2008.gada 30.jūnijam. Pirmo četru mēnešu laikā tika atlasīti 7NVO, kas apvieno cilvēkus ar invalditāti vai hronisku saslimšanu, lai nevalstisko organizāciju rekomendētie pārstāvji tiktu apmācīti līdzatbalsta sniegšanas darbam. Tāpat tika papildināta jau mūsu organizācijas licencētā speciālā apmācības programma un sagatavoti priekšnoteikumi izglītojošajam kursam, kas notika 2007.gada janvārī un februārī. Pēc apmācībām un praktiskajām nodarbībām tika noslēgti darba līgumi ar 7 atbalsta punktu vadītājiem no iepriekšatlasītajiem konkrētajiem NVO.
 
Jaunie atbalsta punkti darbu sāka ar 2007.gada martu un sadarbosies ar Atbalsta centru šī projekta ietvaros līdz 2008.gada 30.jūnijam.
Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti tiek pilnveidots par finansiālajiem līdzekļiem, kur 80% no projekta finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts.

 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244392