sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Motivācijas programma “Solis ceļā uz darbu” Drukāt
Motivācijas programma “Solis ceļā uz darbu”
Motivācijas programma “Solis ceļā uz darbu”
Daudzi cilvēki ar invaliditāti meklē darba iespējas, un bieži neveiksmes gadījumos mēdz aizbildināties, ka darba devējs viņus nevēlas, jo tas viņam nav izdevīgi ne no likuma viedokļa, ne finansiāli u.c. Bet šajos gadījumos svarīgi ir paskatīties arī pašam uz sevi: cik motivēts esmu, lai tiešām atrastu darbu, kādas ir manas profesionālās, emocionālās un psiholoģiskās zināšanas, lai pastāvētu par savu vajadzību un vēlmi, vai es padodos pie pirmajām grūtībām, vai man nepieciešama palīdzība, kas mani iedrošinātu un stiprinātu savu mērķu sasniegšanā.
Projekts “Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti „Solis ceļā uz darbu”” paredzēts, lai vairotu cilvēku ar invaliditāti ticību saviem spēkiem un motivētu viņus iekļauties darba tirgū. Projekta īstenošana – no 2006. gada 1. decembra līdz 2008. gada 30. jūnijam.
Projekta ietvaros tiks realizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības divām grupām. Nodarbības ir dalītas trīs tematiskās sadaļās: psiholoģiskais darbs, sociālā un komunikatīvā apmācība. Visiem semināru dalībniekiem tiks dota iespēja iziet praktisku apmācību kādā no uzņēmumiem, esot kāda speciālista “ēnai”, tādējādi gan vērojot šo cilvēku darbā, gan arī pildot uzdotos uzdevumus. Pasniedzēji katru semināristu vērtēs pēc izglītības, pēc spējas apgūt jaunas zināšanas un ieinteresētības savu nodomu īstenošanā un kopīgi izlems, kādā jomā viņam būtu ieteicams meklēt darbu, arī  rodot iespēju tajā praktizēties “ēnas” lomai atvēlētajā laikā.
Projekta laikā paredzēti trīs izbraukumi uz Latvijas reģioniem Tajos arī tiks pulcēti cilvēki ar invaliditāti, kas izjūt vēlmi strādāt, bet saskārušies gan ar ārējām, gan iekšējām grūtībām. Šiem cilvēkiem būs iespēja uzklausīt ne tikai speciālistus, bet arī jau apmācītos cilvēkus ar invaliditāti, kas dalīsies savā pieredzē un redzējumos, kā cilvēkam ar invaliditāti iekļauties darba tirgū.
Cilvēki ar invaliditāti projekta ietvaros – gan semināros, gan individuālās konsultācijās – saņems informāciju par savām iespējām, ja vēlas sākt strādāt. Viņi būs informēti par savām tiesībām un pienākumiem. Cilvēki ar invaliditāti apgūs iemaņas meklēt sev vajadzīgo informāciju, kas nepieciešama gan sadzīvē, gan lai iesaistītos darba un sabiedriskajā dzīvē.
Nepārtraukti augošās tirgus prasības liek mainīties cilvēkiem gan zināšanu jomā, gan savas profesionalitātes jomā. Projekts ļaus iesaistītajiem cilvēkiem paaugstināt pašapziņu un savu spēju apzināšanos, kas ir pamats zināšanu kvalitātes paaugstināšanai un iesaistei darba tirgū, kas ļaus, regulāri esot nodarbinātam, paaugstināt savas amata prasmes un kvalifikāciju. Informēts cilvēks spēs pastāvēt par savām tiesībām.
Lai kaut ko mainītu savā dzīvē, vispirms ir jāmaina pasaule sevī. Un tad varēsim arī mainīt pasauli ap sevi.
80% no projekta „Motivācijas programma “Solis ceļā uz darbu”” finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244332