sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Grundtvig mācību partnerības projekts “The history for you and me” Drukāt
Grundtvig mācību partnerības projekts “The history for you and me”
“The history for you and me
 
 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME

GRUNDTVIG Learning Partnerships

Pr līguma nr. 2012-1-LV1-GRU06-03576 5

 “Vēsture tev un man”

Drabības laiks 2012 līdz 2014

 
 
LCĪVSO SUSTENTO Grundtvig partnerību projektu programmā īsteno ieceri veicināt vienādas iespējas ikvienam cilvēkam ar īpašajām vajadzībām apmeklēt Eiropas Savienības dalībvalstīs vēsturiskos tūrisma objektus. Projektā „Vēsture Tev un man” pieredzes apmaiņa notiek starp partnerorganizācijām no Baltijas valstīm: Lietuvas un Igaunijas; Itālijas, Rumānijas un Lielbritānijas.
 
 
Iesniegtā projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti tūrismu, apmeklējot pasaulē slavenas vēsturiskās celtnes, kuras ir īpaši izveidotas (restaurētas), lai būtu pieejamas cilvēkiem ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem.
Diemžēl Latvijā ļoti reti tiek pielāgotas vēsturiskās celtnes cilvēkiem ar invaliditāti, atrunājoties ar to vēsturisko vērtību.
Tomēr daudzviet Eiropas valstīs dažādu vēsturisko ēku un vietu apmeklēšana ir izveidota pieejama visiem – arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta mērķis ir sadarbībā ar partneriem apzināt vēsturiskos pieminekļus. Apzināt labo praksi ēku pieejamības izveidošanā, kā arī netradicionālos risinājumus, kas katrā partnervalstī kaut kādā mērā jau ir ieviesti vai pieteikti šajā jomā.
Projekts pavērs ieskatu paveiktajā, un apkopotā informācija būs gan iesākuma ceļvedis cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, lai viņi varētu droši apmeklēt un redzēt konkrētas vēsturiskās celtnes un vietas Eiropā.
Iepazītā labā prakse citviet būs neapstrīdams pierādījums Latvijas kultūrvēsturisko vērtību modrajiem sargiem. Pašiem mainot savu attieksmi pret cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, ir iespējams nemazināt vēsturisko ēku unikālo vērtību. Mēs pierādīsim, ka ir vēsturiskie pieminekļi Eiropā, kas mūsdienās gaumīgi un nesamāksloti ir pielāgoti ikvienam interesentam .
Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 1.augusts – 2014. gada 31. jūlijs.
 
 

Tūrismam ir viena no galvenajām lomām Eiropas ekonomikā. Tā stratēģiskais svarīgums ir balstīts ne tikai uz kvantitatīviem datiem, bet arī uz tūrisma spēju radīt darbus, tādējādi sasniedzot 2020.gada Eiropas Programmas mērķi. Tūrismam ir pozitīva ietekme uz vietējo un reģionālo ekonomiku , kā arī uz sociālajiem, kulturālajiem un vides procesiem, tādējādi, tiek nodrošināti mācību līdzekļi pieaugušo apmācībai caur citu kultūru izpratni un dažādiem uzvedības veidiem. Tas viss strādā arī kā līdzeklis starpreģionālai sadarbībai.

Diemžēl joprojām daudzi eiropieši nav spējīgi pilnībā izmantot šīs iespējas – cilvēki ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēki, jaunās ģimenes ar bērniem ratiņos - viņi nespēj izmantot un piedalīties dažādās tūristu atrakcijās, un apmeklēt daudzas vēsturiskās vietas tikai tāpēc, ka šie objekti viņiem nav pieejami. Šodien arvien vairāk uzmanība tiek veltīta jautājumiem, kas saistīti ar fizisko pieejamību naktsmītnēm, taču tas vien nespēj atrisināt visas problēmas,  jo daudziem apmeklētājiem ar ierobežotu kustīgumu vairāki tūrisma galamērķi (īpaši kultūras mantojuma ēkas) bieži vien nav pieejami.

 

Partnerību veido gan bezpeļņas, gan komerciāliās organizācijas, kas ir saistītas ar tūrisma aktivitātēm sadarbības valstīs. Vairums no partneriem darbojas vai pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, un visu šo organizāciju uzmanība tiek veltīta pieejamības jautājumiem.

 

Projekta partneri:

 

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO (Latvian Umbrella Body for Disability organisatin SUSTENTO). Latvijas pārstāvis, kas ir bezpeļņas organizācija, kura apvieno 44 nevalstiskās organizācijas, kuras iekļauj cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti un hroniskām slimībām. Organizācijai ir 50 000 biedru. Viņu mērķis ir veicināt visu biedru vienlīdzīgas iespējas līdzdarboties  sabiedriskajos procesos, nodrošinot tiesību aizsardzību cilvēkiem ar invaliditāti.

 

BumbleBee apvienība CIC(The BumbleBee Alliance CIC)  ir apbalvojumus guvusi bezpeļņas organzācija, kas veidota Apvienotajā Karalistē. Galvenās organizācijas mērķa grupas : jaunieši ar invaliditāti, cilvēki ar dziļām papildus vajadzībām pēc izglītības, vecāka gadagājuma cilvēki, jaunie likumpārkāpēji un cilvēki, kuri nestrādā, nemācās, nav apmācībās.

 

Igauņu Agrenska fonds(The Estonian Agrenska Foundation)  tika izveidots 2003.gadā kā igauņu-zviedru kopīgi vadīts dienests ģimeņu, kurā ir bērns ar invaliditādi, izglītībai un apmācībai. Fonda mērķis ir atvieglot šo ģimeņu ikdienas dzīvi, piedāvājot konsultācijas, kopīgas ģimeņu aktivitātes, atelpas aprūpes pakalpojumus.

 

Starptautiskās nepilngadīgo tiesīvbs CIC(Juvenile Justice International CIC) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kura izvedota Folkestounā, Apvienotajā Karalistē. Viņu darbs ir vērsts uz nelabvēlīgu jaunu cilvēku (līdz 25 gadu vecumam) pabalstīšanu. Īpaši uzmanība vērsta uz tiem, kuri ir pastrādājuši noziegumus vai pastāv tāda veida potenciālos, kā arī jauniešus ar invaliditāti un tos, kuri nepareizi lieto alkoholu vai narkotikas. Kā internacionāli fokusēta organizācija, viņi nodrošina starptautisku pieredzi, strādājot ar jauniešiem, kuriem ir jebkāda veida invaliditāte vai pieejamības problēmas.

 

Consulmarc Sviluppo tika izveidots 1979.gadā ar mērķi atbalstīt un sniegt tehnisku atbalstu kompāniju attīstībā un citām struktūrām Eiropas līmenī īpaši ņemot vērā starpkultūru dialoga jomas, jauniešu iekļaušanu, informācijas tehnoloģijās un profesionālajās apmācībās. Pateicoties organizācijas pieredzei Eiropas politikā un programmās, tika definēts konteksts, kurā projekts tika attīstīts.

 

Lietuvas Invaliditātes forums(Lithuanian Forum for the Disabled (LNF) ) ir lietussarga tipa organizācija nevalstiskajām bezpeļas organizācijām. Tai ir 14 biedri – nacionālās organizācijas, pārstāvot vairāk nekā 250 000 cilvēku ar invaliditāti Lietuvā. LNF misija ir tiekties uz tādu valsts politiku, kas veicina cilvēciskās, sociālās un ekonomiskās tiesības cilvēkiem ar invaliditāti.

 

Pixel serviss&konsultēšana Srl(Pixel Service & Consulting Srl) ir privāts uzņēmums, kas darbojas Itālijā informācijas tehnoloģiju jomā, attīstot tīkla risinājumus un radot specifiskus produktus, kas ir fokusēti uz tūrismu. Kompānijas pieredze ir saistīta ar pieejamību tūrisma jomā, attīstot speciālu platformu, lai atbalstītu tūrisma stratēģisko plānu ar tehniskiem risinājumiem.

 

ONPHR federācija – Nacionālā Organizācija cilvēkiem ar invaliditāti Rumānijas federācijā(Federatia ONPHR - National Organization of Disabled People in Romania Federation) tika izveidota 1994.gadā un tā ir nevalstiska, humanitārā, cilvēku tiesību, bezpeļņas organizācija. Tai ir 30 biedri, kas kopā saista 75 asociācijas un fondus, kuri pārstāv 150 000 cilvēkus ar invaliditāti.

 

Galvenais apgūstamā projekta mērķis ir “DIGITĀLĀ BROŠŪRA”, kura tiek sagatavota, apkopojot, aprakstot un analizējot veiksmīgas prakses un pieejamības mantojumus, kas ir attīstības pieredze lokālā kontekstā no projekta partneru puses.

Šī dokumenta mērķa grupas:

-IZGLĪTĪBAS SNIEDZĒJI. Īpaši tie, kuri veicina neoficiālās un neformālās apmācības, var mācīties no adoptētām stratēģijām, lai attīstītu pieejamību, kas ir balstīta uz projektu piepildījumu vietējā mantojuma saglabāšanā, iekļaujot jaunas aktivitātes apmācības procesā, kā arī pastiprinot savu sadarbību ar asociācijām, vietējiem uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību;

-DAŽĀDAS VIETĒJĀS PĀRVALDES var izmantot šo dokumentu kā tālāku attīstības plānu, lai veicinātu jau esošas stratēģijas barjeru noņemšanu un pieejamības veicināšanu. Tālāk viņi var radīt priekšstatu par jaunām stratēģijām un publisko-privāto partnerību shēmām, iegūstot iedvesmu no labāk prezentētajām praksēm no publiskās-privātās sadarbības puses;

-CITAS VIETĒJĀS IEINTERESĒTĀS PERSONAS, ieskaitot asociācijas, organizācijas un daļēji valstiskās organizācijas, kuras var attīstīt mērķtiecīgu un konkrētu uzmanības pievēršanu pieejamības jautājumiem, ņemot vērā projekta secinājumus un paturot prātā katra individuālā pilsoņa labklājību, ar mērķi padarīt pieejamību par globālu interesi un ierosinātāju sociālai kojēzijai;

-TŪRISMA AĢENTŪRAS UN AR TŪRISMU SAISTĪTAS KOMPĀNIJAS var izmantot brošūru, lai nodrošinātu detalizētāku informāciju par pieejamību dažos Eiropas Savienības galamērķos.

 

Vairāk informācijas

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5168957