sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2006. gada novembris Drukāt
2006. gada novembris

02.11.

Tikšanās SUSTENTO birojā ar Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Sabiedrības integrācijas sekretariāta vecāko referenti, Eiropas gada koordinatori Latvijā Ilzi Hermani.

06., 07.11.

Briselē notika konference „Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti reģionālā un vietējā līmenī”, kurā ar savu pieredzi šajā jomā dalījās Talsu pilsētas mērs Aivars Lācarus un LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un projektu vadītāja Inga Šķestere.

14.11.

Tikšanās ar Inčkalna Invalīdu biedrību un novada pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem, lai runātu par vietējās kopienas turpmāko savstarpējo sadarbību.

no 12. līdz 16.11.

Sadarbībā ar ĪUMSIL sekretariātujau otro reizi LCĪVSO SUSTENTO tika izveidota prakses vietas 6 cilvēkiem ar invaliditāti no Balviem, daugavpils un Viļāniem, lai iepazītos ar aktuālāko un būtiskāko NVO darbā.

24.11.

Tikšanās ar Īslīces pagasta sociālās darbinieces uzaicinātajiem kolēģiem no Bauskas rajona un aktīvākajiem cilvēkiem ar invaliditāti, lai kopīgi atzīmētu tuvojošamies 3. decembri - starptautisko dienu Cilvēkiem ar invaliditāti.

25.11.

SUSTENTO un farmācijas kompānijas GlaxoSmithKline Latvia bija norganizējušas pacientu organizāciju vadītāju pirmo konferenci mūsu valstī. Konference notika diskusijas veidā - pacientu, valsts un nevalstisko organizāciju, kā arī farmācijas industrijas pārstāvjiem aktīvi spriežot par to, kas notiek ar partnerību starp pacientu organizācijām, farmācijas industriju un valsti, kā veidot spēcīgas un ietekmīgas pacientu organizācijas, kāda ir pacientu tiesību teorija un prakse ārstniecības procesā.

Pēc konferences dalībnieku domām, šādam sadarbības trijstūrim – valstij, pacientu organizācijām un farmācijas industrijai – ir jāturpina attīstība un jāveido vēl ciešāka un auglīgāka partnerība, kas vērsta kā uz kopēju pacientu interešu pārstāvību, tā atbalstu katram konkrētam pacientam viņa vajadzībās un rūpēs. Konferences gaitā izkristalizējās arī atziņa, ko īpaši akcentēja profesors G. Andrejevs - šī augstākminētā alianse nevar būt pilnīga bez ārstu un viņu profesionālo organizāciju līdzdalības.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5236792