sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > ES fondi ir veicinājuši Latvijas tautsaimniecības izaugsmi Drukāt
ES fondi ir veicinājuši Latvijas tautsaimniecības izaugsmi

ES fondu ietekmes izvērtējums rāda, ka Kohēzijas politikas pozitīvā ikgadējā ietekme uz iekšzemes kopprodukta (IKP) dinamiku kopš 2011. gada sākuma sasniedz vidēji 1,4 procentpunktus. ES fondu finansējums galvenokārt sekmējis iekšējā tirgus attīstību. ES fondu projektu rezultātā vidējās reālās darba samaksas izaugsme ikgadēji tika stimulēta vidēji par 1,7 procentpunktiem, radot privātā patēriņa pieauguma tempa veicinošu efektu vidēji par 1,2 procentpunktiem gadā. Privātā patēriņa pieaugums un pieprasījums pēc ārvalstu investīciju precēm (izejvielas, būvmateriāli utt.) attiecīgi arī veicinājis ikgadējo importa pieaugumu vidēji par 1,5 procentpunktiem.

Turpretī ES fondu loma eksporta veicināšanā nav liela, kas skaidrojams ar ES fondu līdzfinansēto projektu virzību, galvenokārt, uz infrastruktūras uzlabošanu. Kohēzijas politikas pasākumi pēckrīzes periodā ikgadēji nodrošinājuši preču un pakalpojumu eksporta apjoma ikgadējo pieauguma tempu tikai vidēji par 0,2 procentpunktiem.

Nozaru griezumā vislielākā ES fondu stimulējošā ietekme laika periodā no 2011. gada līdz 2013. gada  beigām bija būvniecības sektorā, palielinot sektora pievienotās vērtības pieauguma tempus vidēji par 3,5 procentpunktiem gadā. Lielāka ES fondu ietekme uz būvniecību ir skaidrojama ar to, ka pēckrīzes periodā būvniecības nozarē realizētos projektus lielā mērā ir nodrošinājuši tieši ES fondu finansētie inženierbūvniecības un sabiedriskā sektora ēku būvniecības un renovācijas darbu pasūtījumi. Būtiska kohēzijas politikas ietekme novērtējama arī rūpniecības sektorā – 2,4 procentpunkti gadā. Lielākā daļa ES fondu līdzfinansēto rūpniecības projektu ir vērsti uz dzeramā ūdens apsaimniekošanu, energoefektivitātes uzlabošanu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Toties īpaši tautsaimniecības attīstību veicināja ievēroja mās investīcijas inovatīvos rūpniecības uzņēmumos.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4770676