sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā Drukāt
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

Pirmdiena, 31.marts

 • Valsts darba inspekcija no 31.marta līdz 4.aprīlim uzņems Kosovas darba inspekcijas pārstāvjus, kas ieradīsies Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē par darba aizsardzības un darba tiesību jautājumu uzraudzību.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti Rēzeknes bērnu sociālās aprūpes centrā veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi.

Otrdiena, 1.aprīlis

 • VBTAI speciālisti:
  • Lubānas novada bāriņtiesā pārbaudīs bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • 1. un 2.aprīlī Lielplatones internātpamatskolā padziļināti pētīs seksuālās vardarbības risku novērtēšanu;
  • Priežmalas pamatskolā un Valkas pamatskolā pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu.

 

Trešdiena, 2.aprīlis

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis plkst.11.00 atklās senioru datormācību projekta „Pieslēdzies, Latvija!” pasākumu. Tas notiks Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, 6.stāva zālē.

 Ceturtdiena, 3.aprīlis

 • Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme laikā no 3. līdz 4.aprīlim Parīzē (Francija) piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sanāksmē.

 Sociālās integrācijas valsts aģentūrā notiks bezdarbnieku apmācību kursi datorsistēmu tehniķiem NVA pilotprojekta Profesionālās  tālākizglītības  programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai  pašvaldību  dibinātās  izglītības  iestādēs ietvaros.

 

 • VBTAI speciālisti:
  • Rīgas 6.vidusskolā veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi;
  • Liepājā piedalīsies audzināšanas darba konferencē „Droša vide un skola: iespējamie sadarbības modeļi”. Tā notiks Liepājas bērnu un jauniešu centra „Vaduguns” telpās;
  • Rugāju novada bāriņtiesā pārbaudīs bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • piedalīsies seminārā „Cietušo personu tiesības uz juridisko palīdzību”;
  • 3. un 4.aprīlī rīkos tematisko bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudi nodibinājumā „Fonds Grašu bērnu ciemats”.

 

 Piektdiena, 4.aprīlis

 • VBTAI speciālisti Kokneses pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” veiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4765983