sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > No Labklājības ministrijas par deinstitucionalizāciju Drukāt
No Labklājības ministrijas par deinstitucionalizāciju
LM: Sociālās aprūpes pakalpojumu ilgtspēju nodrošinās to balstīšana sabiedrībā
 
Deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība – šie ir trīs rīcības virzieni, kuros nākamajos sešos gados plānota sociālo pakalpojumu attīstība. Īstenojot šādu ilgtspējīgu sociālās aprūpes politiku, katram klientam būs iespējas saņemt tieši viņam vispiemērotāko sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu
 
To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātās „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam”, ko otrdien, 19.novembrī, apstiprināja valdība.
 
„Latvijā ir jāmaina pieeja sociālo pakalpojumu attīstībai. LM ir izvērtējusi citu valstu pieredzi, esam secinājuši, ka liela apjoma finansiālie ieguldījumi valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) kvalitātē rada tikai nelielus uzlabojumus katra klienta dzīves kvalitātē. Savukārt ar līdzvērtīgiem finansiālajiem ieguldījumiem sabiedrībā balstītos pakalpojumos var sasniegt daudz labāku rezultātu klientam,” uzsver Ieva Jaunzeme, LM valsts sekretāre. „Lai novirzītu finansējumu un alternatīvo, proti, sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību un uzturēšanu, ir jāplāno pakāpeniska esošo valsts institūciju slēgšana.”
 
Lai īstenotu šo ieceri, LM ir uzsākusi deinstitucionalizācijas aktivitātes. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus tām, pakāpeniski tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi dzīvesvietā. Sociālos pakalpojumus, kas kompensēs līdzšinējo valsts institūciju klientu vajadzības pēc palīdzības ikdienas aktivitātēs, piemēros individuāli katram cilvēkam.
 
Deinstitucionalizācija sekmīgi norisinājusies vairākās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, piemēram, Īrijā, Čehijā. Nākamajā ES finansējuma plānošanas periodā tieši šim mērķim ir paredzēti nozīmīgi līdzekļi. LM plāno līdz 2020.gadam valsts sociālās aprūpes centros samazināt klientu vietu skaitu par 1000 vietām, nodrošinot iespējas alternatīvu pakalpojumu saņemšanai 700 VSAC dzīvojošiem cilvēkiem. Lai to īstenotu, plānots palielināt atbalstu pašvaldībām alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanai.
 
LM uzsver, ka „Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam” noteikto pasākumu ieviešana sekmēs Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktā īstenošanu: investīcijas cilvēkkapitālā ir prioritārs ilgtermiņa uzdevums, lai nodrošinātu visa potenciālā cilvēkresursa, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, līdzdalību darba tirgū, uzlabotu veselības, sociālās aprūpes un sociālās drošības, kā arī mūžizglītības sistēmu pakalpojumus un efektivitāti.
 
Tāpat „Pamatnostādnes” sasaucas ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam paredzēto, proti, dažādot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas formas, stiprināt alternatīvo ģimeņu (audžuģimenes, aizbildņi) kustību, pilnveidot ārpusģimenes aprūpes laikā bērnam sniegtos pakalpojumus, kā arī sekmēt ģimenisku vidi bērnu sociālās aprūpes iestādēs un jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes, sniegt atbalstu ģimenei un indivīdiem krīzes situācijās un situācijās, kas saistītas ar dzimumu vardarbību, sniedzot profesionālus sociālā darba pakalpojumus un savlaicīgus sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, attīstīt medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pasākumus darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai, ierobežot atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatību.
 
Atgādinām, ka LM ir nepārtraukti strādājusi, lai paaugstinātu valsts sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu kvalitāti. Filiāļu telpu neatbilstības dēļ laika posmā no 2010.gada, kad, reorganizējot 33 sociālās aprūpes centrus, izveidoti pieci VSAC, ir likvidētas vai darbību izbeigušas četras VSAC filiāles (VSAC „Kurzeme” filiāle „Piltene”, VSAC „Latgale” filiāle „Istra”, VSAC „Vidzeme” filiāle „Nītaure” un filiāle „Saulstari”).
 
Šo filiāļu telpās dzīves apstākļi nebija piemēroti klientu ilgstošai dzīvošanai, tāpēc 281 klientam piemeklētas dzīvesvietas citās VSAC filiālēs. VSAC „Latgale” filiāles „Istra” klienti, kuri nebija gatavi uzsākt patstāvīgu dzīvi, jauno mājvietu atrada filiālē „Kauguri” un arī citās filiālēs.
 
LM rīcībā esošie dati liecina, ka pašlaik no visiem sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmējiem vidēji 83% tos saņem institūcijā. Alternatīvos sociālos pakalpojumus saņem tikai 17% cilvēku.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920liene.uzule@lm.gov.lv
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4897565