sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Masu medijiem > Īstenots LCĪVSO SUSTENTO projekts – iegūti jauni sadarbības un līdzdalības resursi Drukāt
Īstenots LCĪVSO SUSTENTO projekts – iegūti jauni sadarbības un līdzdalības resursi
    Ir īstenots turpat gada garumā tāds projekts, kura ieguvums ir visaktīvāko Latvijas NVO (invaliditātes jomas) kontaktinformācijas pārskats un elektroniskā Līdzdalības ābece. Tās ir pieejamas ikvienam www.sustento.lv apmeklētājam, tomēr, lai saņemtu kontaktinformāciju, iepriekš jāsazinās ar SUSTENTO sekretariātu.
 
Abi ieguvumi atbilst ESF projektu publicitātes kontekstā pazīstamajam teikumam – „tie ir veidoti ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO”.
       Ar izveidoto NVO kontaktsarakstu patiesi lepojamies tāpēc, ka tas ir kā aizkars visa projekta laikā paveiktajam.
Tika meklētas un atrastas, un uzrunātas biedrības stipri pāri simtam, lai noorganizētu tikšanos ar tām. Ar atsaucīgāko 76 NVO pārstāvjiem komunicējām klātienē visos Latvijas reģionos un arī Rīgā. Mūsu vairāk kā 10 rīkoto semināru laikā, kur diskutējām par cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības iespējām politikas plānošanā un ieviešanā, tika iegūts visvērtīgākais – savstarpēja uzticība un „droša pleca” sajūta.
       Kaut arī projekts „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” ir beidzies, iesāktais darbs turpinās.
Mūsu sadarbības organizācijām piepulcējušās 5 no jaunatrastajām biedrībām, un divas ir iesniegušas pieteikumu, lai tiktu vēl uzņemtas. Ik nedēļu sazināmies ar biedrībām no Latvijas reģioniem, lai izsūtītu jaunumus, lai vienotos par kopīgi veicamo vai lai vienkārši saveicinātos un novēlētu veiksmīgu darba dienu.
      Esam ieinteresēti sekot līdzi, lai šobrīd apkopotā kontaktinformācija būtu precīza un aktuāla, jo tā ir operatīva saziņa starp mūsu NVO un tā ir lielisks resurss jaunu attiecību veidošanā ar citiem partneriem. Atceroties to, cik lielākoties neefektīvas un mazticamas Latvijas internetvidē ir pieejamās dažādo NVO kontaktziņas, esam gandarīti par padarīto. Izveidot šādu pārskatu nebija viens no projekta uzdevumiem, tomēr tā bija patiesa vajadzība pēc uzticamiem jauniem partneriem un visefektīvākā sazināšanās veida ar viņiem.
      SUSTENTO vairāk kā10 gadu ilgajā pieredzē esam sapratuši, ka cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti situācija Rīgā dažbrīd pat radikāli atšķiras no situācijas Latvijas lauku rajonos. Lai gan mūsu apvienībā ir iekļāvušās organizācijas no dažādiem novadiem, tomēr vēl aizvien dažādu ministriju (Veselības, Labklājības, Izglītības u.c.) darba grupās jūtam tādas informācijas trūkumu, kas ļautu pārstāvēt visas Latvijas cilvēku ar invaliditāti intereses, skaidri saredzot kopīgo un atšķirīgo, piemēram, Kurzemē un Latgalē.
Niecīgais valsts atbalsts cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizācijām liedz tām iespēju pilnvērtīgi attīstīties un uzkrāt spēkus savu biedru interešu pārstāvniecības darbam. Šīm organizācijām ir vajadzīgas zināšanas un praktiskās iemaņas par iespējām ietekmēt valdības pieņemtos lēmumus, par procedūru, kas nepieciešama tā veikšanai, par veidiem, kā labāk un precīzāk izteikt savas domas unapkopot savu biedru viedokļus.
Nezināšana, nedrošība, informācijas trūkums bieži vien ir iemesls, kāpēc tās nespēj pilnvērtīgi pārstāvēt tieši savu biedru intereses, sniedzot to specifisko informāciju par situāciju, kas veidojas attiecīgajā sociāli ekonomiskajā reģionā.
    Otrs mūsu ieguvums ilgtermiņam ir Elektroniskajā līdzdalības ābece.
Tā tapa 2013. gadā vienlaikus ar SUSTENTO rīkotajiem semināriem šī paša projekta ietvaros. Ābecē interaktīvā veidā ir iekļauta informācija par mūsu organizāciju līdzdalības iespējām valstisku lēmumu pieņemšanas procesos. Tā palīdz ātri un ērti atjaunot atmiņā apgūto informāciju tām biedrībām, kuru pārstāvji jau apguva mācību kursu projekta īstenošanas laikā. Tā nodrošina iespēju aplicēt informāciju tiem NVO biedriem, kas nevarēja piedalīties izglītojošajos semināros, tomēr ir ieinteresēti līdzdalības procesā. Šī ābece ļauj apgūt pamatprasmes un zināšanas arī tām biedrībām (un arī indivīdiem), kam nebija iespējas piedalīties šajā projektā klātienē.
 
Latvija Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO rīcībā ir pašu radīti instrumenti, kas vienmēr būs pa rokai ikvienam interneta lietotājam.
 
Atliek atvērt www.sustento.lv un sameklēt sadaļu: LĪDZDALĪBAS ĀBECE. Tajā ir iespējams iepazīties ar jebkuru no politisko lēmumu pieņemšanas posmiem, kā arī uzzināt, kā organizācijai tajos piedalīties. Soli pa solim, uzklikšķinot uz secīgo vai konkrēti izvēlēto pieturas punktu, vadoties pēc interaktīvās shēmas, ir iespējams nonākt sadaļā, kur paskaidrots, kā notiek konkrētais administratīvais process un kas jādara, lai aktīvi tajā iesaistītos.
Pie vajadzīgās informācijas loga ir iespējams nonākt, ja lasa izvēlni, kas atveras zem sadaļas „Līdzdalības ābece”. Visas ābeces saturā norādītās vebsaites ir aktīvas. Tas nozīmē, ka lasīšanas laikā ir iespējams vienlaikus nokļūt konkrētās ministrijas vai tās institūcijas mājas lapas norādītajā sadaļā vai apakšnodaļā. Tas arī nozīmē, ka netiek pazaudēta atvērtā www.sustento.lv lapa, kurā varat atgriezties, lai turpinātu iepazīties ar ābeces norādēm.
LĪDZDALĪBAS ĀBECE ir vajadzīgais ceļvedis turpmākajai biedrību izaugsmei gan sapratnes veidošanā, gan aktīvi iesaistoties mūsu valdības politisko lēmumu pieņemšanas procesā. Savukārt ikdienas saziņai, kopīgus darbus darot, palīdzēs turpat mājas lapā ievietotais kontaktadrešu pārskats sadaļā: SUSTENTO atvērts sadarbībai ar Latvijas reģionu NVO.
 
Esam gandarīti par paveikto un atvērti sadarbībai ar tiem, kam rūp invaliditātes politikas īstenošana mūsu valstī.
Laimdota Svikliņa
 

     “92,07% no projekta „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5077858