sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Politikas dokumenta, tiesību akta projekta izstrāde > Kā sekmīgāk sadarboties ar ierēdņiem? Drukāt
Kā sekmīgāk sadarboties ar ierēdņiem?
Ierēdnis nav Jums naidīga vara!

Iespējams, Jums ir negatīva dzīves pieredze vai aizvainojums par iepriekš piedzīvotu formālu attieksmi vai Jums nelabvēlīgu risinājumu no valsts pārvaldes darbinieku puses. Mēģiniet pirms došanās uz iestādi mierīgi pārdomāt tikšanās mērķi, to, kā uzsāksiet sarunu, pārdomājiet savus jautājumus un informāciju, ko sniegsiet. Stādoties priekšā sarunas gaitu, padomājiet par to, ka konkrētais valsts pārvaldes darbinieks, ar kuru tiksieties, nav atbildīgs par iepriekš pieredzēto negatīvo pieredzi. Jūs dodaties uz tikšanos, lai sasniegtu savu mērķi, tāpēc neesat ieinteresēts veidot pamatu konfliktsituācijai. Arī ierēdnis ir cilvēks, kurš nav ieinteresēts nonākt konfliktsituācijā, bet ir gatavs sadarboties. Tomēr ierēdņa gatavību un vēlēšanos sadarboties vai palīdzēt ierobežo mūsu valstī pieņemtie likumi un Ministru kabineta noteikumi, kā arī konkrētā ierēdņa atbildība – tas, kādus lēmumus viņš ir tiesīgs pieņemt.

Sniedziet informāciju par sevi un savu NVO lakoniskā formā!

Uzsākot sarunu, stādieties priekšā, iepazīstiniet dažos teikumos ar sevi, pasniedziet vizītkarti, kā arī iepazīstiniet ar savu NVO. Informācijai par organizāciju nevajadzētu būt pārāk detalizētai, un būtu jābūt saistītai galvenokārt ar Jūsu sarunas mērķi. Valsts pārvaldes darbinieks būs Jums pateicīgs, ja būsiet sagatavojis būtiskāko informāciju par Jūsu organizāciju un arī sarunas tematu rakstveidā.

Koncentrēsimies uz sarunas mērķi!

Sarunā cenšaties koncentrēties uz tikšanās mērķi. Jūs nevarēsiet sasniegt vairāk, ja izteiksiet vispārīgas kritiskas piezīmes. Ierēdnis novērtēs to, ja norādītajām problēmām sniegsiet pamatojumu, izmantojot statistiku, pieejamos publicēto pētījumu datus, minēsiet ekspertu viedokļus.

Sagatavosim priekšlikumus, ne tikai kritiku!

Tāpat vēlams ne tikai sniegt esošās situācijas kritisku redzējumu, bet arī sniegt priekšlikumus problēmu risināšanai. Priekšlikumi varētu būt arī ierosinājums iekļaut jautājumu konsultatīvās padomes darba kārtībā, izveidot darba grupu, sarīkot NVO diskusiju.

Ievērosim laika robežas!

Ierodoties uz tikšanos, ir lietderīgi jau sarunas sākumā vienoties par tikšanās ilgumu un nepārsniegt robežas, par ko esat vienojušies. Jāņem vērā, ka plānotā laika robežas pārsniegšana var kavēt citas plānotās tikšanās vai uzdevumu izpildi, tāpēc palielināt Jūsu sarunu partnera stresa līmeni un samazināt optimāla sarunas rezultāta iespēju.

Sekmīgāk kontaktēties, kā arī atrast sadarbības partnerus ministrijās Jums var palīdzēt NVO kontaktpersonas

1. Ministrijas darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO.

Aizsardzības ministrija

Inga Dambe, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vecākā referente, tālr. 67335273, e-pasts: inga.dambe@mod.gov.lv

Anete Gnēze, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vecākā referente, tālr. 67335093, e-pasts: anete.gneze@mod.gov.lv

Ārlietu ministrija

Kristīne Iosava, Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā referente, tālrunis 67015984, e-pasts kristine.iosava@mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija

Evita Urpena, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālr.67013193, e-pasts: evita.urpena@em.gov.lv

Finanšu ministrija

Finanšu ministrijā konkrētas personas nav.

VAS „Latvijas Loto”: Katrīna Tene, mārketinga menedžera asistente, 67228871, katrina.tene@latloto.lv ;

VID: Ināra Pētersone, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktore, 67028840, Inara.Petersone@vid.gov.lv ;

IUB: Liene Eglāja, Metodoloģijas nodaļas vecākā referente, 67326698, liene.eglaja@iub.gov.lv

Iekšlietu ministrija

Ginta Prūse, IeM Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākā referente, t. 67219380, ginta.pruse@iem.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija

Agra Brūne, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktore, tālr.: 67047777, agra.brune@izm.gov.lv;

Zaiga Sneibe, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas politikas nodaļas vadītāja, tālr.: 67047907, zaiga.sneibe@izm.gov.lv;

Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja, tālr.: 67047953, diana.simansone@izm.gov.lv.

Kultūras ministrija

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumi
Ēriks Ajausks, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents

Tel.: 67330311, Eriks.Ajausks@km.gov.lv

Kultūrpolitikas jautājumi

Zane Beinare, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente

Tel.: 67330261, Zane.Beinare@km.gov.lv

Labklājības ministrija

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - Inga Millere, VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore, 67359133, inga.millere@bti.gov.lv

Valsts darba inspekcijā - Linda Matisāne, VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, 67021721, linda.matisane@vdi.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā - Ilze Erdmane, SIVA direktores vietniece, tālr.67811765, ilze.erdmane@siva.gov.lv

Satiksmes ministrija

Inta Rozenšteine, Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, 67028344, inta.rozensteine@sam.gov.lv

Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrijā: Stratēģijas departamenta vecākā referente Eva Kričalo, tālr. 67036772, e-pasts: eva.kricalo@tm.gov.lv;

Uzņēmumu reģistrā: Galvenais valsts notārs Ringolds Balodis, tālr. 67031706, Ringolds.Balodis@ur.gov.lv

Patentu valdē: Direktora vietniece Patentu tehniskās bibliotēkas jautājumos, departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka” direktore Agnese Buholte, 67220019, Agnese.Buholte@patbib.gov.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldē: Resocializācijas dienesta Izglītības un nodarbinātības daļas vecākā inspektore Inga Adamoviča, tālr. 67290245, e-pasts: inga.adamovica@ievp.gov.lv.

Tiesu administrācijā: Kancelejas vēcākā referente Līva Rancāne, tālr. 67063808, Liva.Rancane@ta.gov.lv;

Valsts zemes dienestā:

Īpašuma vērtēšanas jautājumos - Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš, tālr. 67038650, gatis.kalnins@vzd.gov.lv;

Mērniecības jautājumos - Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta direktors Aldis Rausis, tālr. 67038676, aldis.rausis@vzd.gov.lv;
Kadastra informācijas jautājumos – Kadastra un reģistru departamenta direktore Signe Rudzīte, tālr. 67038842, signe.rudzite@vzd.gov.lv
Vispārējos jautājumos - komunikācijas projektu vadītājs Andris Sproģis, tālr. 67038606, andris.sprogis@vzd.gov.lv;

Veselības ministrija

Veselības ministrijā nav noteikts konkrēts darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO. Veselības ministrijas kompetencē ir dažādas jomas, ko pārstāv dažādas NVO gan pacientu organizācijas, gan ārstu profesionālās asociācijas, gan pārtikas ražotāju un komersantu biedrības utt. Veselības ministrijas atbildīgās jomas speciālisti sadarbojas ar attiecīgās jomas NVO pārstāvjiem.

Par starpnozaru sadarbības jautājumiem ir atbildīga Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļa (nodaļas vadītāja Inga Birzniece, tālr.67876161, Inga.Birzniece@vm.gov.lv).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ilze Trušinska, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projektu koordinators, Ilze.trusinska@varam.gov.lv,tālr.67026588

Zemkopības ministrija

Biruta Ingiļāvičute, Lauku attīstības atbalsta departamenta, Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniece, 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv_____________
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5078657