sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Mūsu mājas lapā – elektroniskā līdzdalības ābece! Drukāt
Mūsu mājas lapā – elektroniskā līdzdalības ābece!
                           
LCĪVSO SUSTENTO mājas lapā – elektroniskā līdzdalības ābece!
 
     Līdzdalības ābece ir pieejama katram, kas vēlas saprast, kādas iespējas ir ikvienam cilvēkam piedalīties valstiskajos lēmumpieņemšanas procesos. Tā ir interaktīva pieturu shēma, kur, uzklikšķinot uz jebkuru ikonu, var atrast un iepazīties ar visefektīvāko politisko ietekmes instrumentu.
  
     Ābece tapa šajā – 2013. – gadā vienlaikus ar SUSTENTO rīkotajiem semināriem visā Latvijā, uz kuriem tika meklētas un aicinātas biedrības, kas apvieno cilvēkus ar īpašajām vajadzībām. Šādi izvērstu darbu sekmēja tas, ka tika īstenots ES Sociālo fondu finansētais projekts „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā”.
Elektroniskajā līdzdalības ābecē interaktīvā veidā ir iekļauta informācija par biedrību līdzdalības iespējām valstisku lēmumu pieņemšanas procesos. Tā palīdz ātri un ērti atjaunot atmiņā apgūto informāciju tām 76 organizācijām, kuru pārstāvji jau apguva mācību kursu projekta īstenošanas laikā. Tā nodrošina iespēju aplicēt informāciju tiem organizācijas biedriem, kas nevarēja piedalīties izglītojošajos semināros, tomēr ir ieinteresēti līdzdalības procesā. Šī ābece ļauj apgūt pamatprasmes un zināšanas arī tām biedrībām (un arī indivīdiem), kam nebija iespējas piedalīties šajā projektā klātienē.
Latvija Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO rīcībā ir pašu radīts instruments, kas vienmēr būs pa rokai ikvienam, kurš vēlēsies ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus mūsu valdībā.
Atliek atvērt www.sustento.lv un sameklēt sadaļu: LĪDZDALĪBAS ĀBECE. Tajā ir iespējams iepazīties ar jebkuru no politisko lēmumu pieņemšanas posmiem, kā arī uzzināt, kā organizācijai tajos piedalīties. Soli pa solim, uzklikšķinot uz secīgo vai konkrēti izvēlēto pieturas punktu, vadoties pēc interaktīvās shēmas, ir iespējams nonākt sadaļā, kur paskaidrots, kā notiek konkrētais administratīvais process un kas jādara, lai aktīvi tajā iesaistītos.
Pie vajadzīgās informācijas loga ir iespējams nonākt, ja lasa izvēlni, kas atveras zem sadaļas „Līdzdalības ābece”. Visas ābeces saturā norādītās vebsaites ir aktīvas. Tas nozīmē, ka lasīšanas laikā ir iespējams vienlaikus nokļūt konkrētās ministrijas vai tās institūcijas mājas lapas norādītajā sadaļā vai apakšnodaļā. Tas arī nozīmē, ka netiek pazaudēta atvērtā www.sustento.lv lapa, kurā varat atgriezties, lai turpinātu iepazīties ar ābeces norādēm.
Rezultatīvākam darbam, piemēram, kā palīgs tiek piedāvāts „Jūsu līdzdalības nedēļas plānotājs/kalendārs” – sadaļā POLITIKAS DOKUMENTA TIESĪBU AKTA PROJEKTA IZSTRĀDE.
     Arī ar invaliditātes, esošas vai prognozējamas, radītajām problēmām saistītās nevalstiskās organizācijas parasti ir izveidojušās vietējā līmeni ar skaidru mērķi –sniegt atbalstu un palīdzību tuvākajā apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem īpašo vajadzību radītās nespējas dēļ. Esam redzējuši un dzirdējuši, biedrības šo darbu veic patiešām lieliski. Saprotams ir arī tas, ka organizācijas pamatā strādā individuālā līmenī, un tāpēc ne vienmēr izprot, ka katra viena cilvēka problēma ir atrisināma, izmainot situāciju kopumā – piemēram, izdarot izmaiņas MK noteikumos.
Mūsu NVO lielākoties neizprot valsts un pašvaldības darbības pamatprincipus, jo nezina, kam izteikt savu sāpi, lai tā tiktu ne tikai uzklausīta, bet arī risināta.
Projekta īstenošanas laikā pārliecinājāmies, ka organizācijas vēlas panākt līdzvērtīgu partnerību sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un ir atvērtas savstarpējai sadarbībai, lai kopā ietekmētu politiskos procesus invaliditātes jomā.
SUSTENTO izveidotā LĪDZDALĪBAS ĀBECE ir vajadzīgais ceļvedis turpmākajai biedrību izaugsmei gan sapratnes veidošanā, gan aktīvi iesaistoties mūsu valdības politisko lēmumu pieņemšanas procesā.
 
Šī elektroniskā LĪDZDALĪBAS ĀBECE ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO.
“92,07% no projekta „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
 
   

                                                                                
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5235399