sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Turpināsies iespēja Sabiedriskā labuma organizācijām saņemt lietošanā valsts mantu Drukāt
Turpināsies iespēja Sabiedriskā labuma organizācijām saņemt lietošanā valsts mantu
 
Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi grozījumu
kas tika izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 25.jūlijā. Saskaņā ar esošo kārtību, valsts mantu var nodot sabiedriskā labuma organizācijai bezmaksas lietošanā, ja par to ir pieņemts lēmums, kurā norāda šādu informāciju:
1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts;
2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš;
4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;
5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
Turklāt esošā kārtība paredz, ka jebkurš lēmums par mantas nodošanu, ir izskatāms Ministru kabineta sēdē. Lai paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu un mazinātu slodzi Ministru kabinetam, Aizsardzības ministrija izskatīšanai Ministru Kabinetā virza šādu priekšlikumu:
Ja publiska persona nodod mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai un mantas bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem nav lielāka par 1000 latiem vai mantas nodošanas bezatlīdzības lietošanā termiņš nav ilgāks par vienu mēnesi, lēmumu par šādas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem tā publiskā persona, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas attiecīgā manta, ņemot vērā šā panta trešajā un sestajā daļā noteikto.
Līdz šim dažādas sabiedriskā labuma organizācijas saņēma lietošanā dažāda veida mantu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā,
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4902864