sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO starptautiskā sadarbība > SUSTENTO līdzdalība ES projektā “Tūrisma gidi cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai mācīšanās grūtībām (T-GuIDE – Tourist Guides for people vith Intellektual & learning Difficulties in Europe)" Drukāt
SUSTENTO līdzdalība ES projektā “Tūrisma gidi cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai mācīšanās grūtībām (T-GuIDE – Tourist Guides for people vith Intellektual & learning Difficulties in Europe)"

„T-gids” – iespēja uzlabot tūristu ar invaliditāti situāciju visā Eiropas Savienībā

 

Doties ceļojumos un apmeklēt dažādas jaukas vietas ne vienmēr ir vienkārši cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai mācīšanās grūtībām. Lai uzlabotu šo situāciju, Eiropas tūristu gidu asociācija un partneru grupas – tūrisma un invaliditātes jomas organizācijas, uzsākušas jaunu apmācības iniciatīvu „T-gids” (T-GuIDE).

Šīs programmas mērķis ir nodrošināt nepieciešamās prasmes un zināšanas oficiālajiem tūrisma gidiem, lai cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai mācīšanās grūtībām gūtu labāku sapratni no gida stāstītā un pilnvērtīgāk izjustu Eiropas kultūras un vēsturiskās vietas.

 

Tūrisma gidiem tiks piedāvāta iespēja apgūt bezmaksas mācību kursu internetā, kas palīdzēs viņiem pielāgot un pārveidot savu darbu atbilstoši šīs specifiskās grupas vajadzībām. Apmācības kurss sākotnēji tiks testēts, veidojot izmēģinājuma ceļojuma maršrutu cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Tiks nodrošinātas arī apmācības un tā novērtējums Eiropas Savienības līmenī. Tas dos iespēju veidot vairāk cilvēkiem ar intelektūlās attīstības traucējumiem pielāgotus braucienus un attiecīgi sekmēs jaunu darba vietu izveidi dažādās Eiropas Savienības valstīs. Cilvēku ar invaliditāti organizācijas tiks iesaistītas mācību programmmas un atbilstošu metožu izstrādē, kas nozīmē, ka sasniegtais rezultāts pilnībā atbildīs lietotāju vajadzībām.

 

Pavisam „T-gida” mācību kursa izveidē piedalās 9 organizācijas no visas Eiropas Savienības, kas saņēmušas atbalstu no ES mūžizglītības programmas ”Leonardo Da Vinci”. Projekta vadošais partneris ir Polijas universitāte no Lodzas „Społeczna Akademia Nauk”.

 

Eiropas tūristu gidu asociācija vārdā tās izpilddirektore un arī tūrisma gidu trenere Efi Kalamboukidou atzīst: "T-GuiDE projekts ir lieliska iespēja mūsu organizācijai paaugstināt tūrisma gidu kvalifikāciju visā Eiropā, apgūt jaunas prasmes un iemaņas sniegt informāciju par kultūrvēsturiskajiem objektiem tādā veidā, kas ir saprotams cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un mācīšanās grūtībām. Tas vienmēr ir izaicinājums – uzsākt kaut ko pilnīgi jaunu mūsu gida darba ikdienā. Tas dod arī atklāt jaunas darba vietas un balstīs savu darbību uz inovācijām. Tostarp projekts seko CEN Eiropas Standarta EN15565:2008 vadlīnijām par tūrisma gidu apmācību Eiropā. Esmu pārliecināta, ka tas būs ļoti interesants un noderīgs projekts, vēl jo vairāk ņemot vērā, cik daudzas dažādas valstis ir tajā iesaistījušās".

 

Ivors Ambrose kungs, Eiropas Pieejama tūrisma tīklojuma (ENAT) izpilddirektors, uzsver: ”Mēs darām ļoti daudz, lai liktu tūrisma sektoram pievērst lielāku uzmanību „Visiem pieejamam tūrismam”, kura mērķis ir nodrošināt drošu, komfortablu un patīkamu tūrisma pieredzi ikvienam ceļotājam, tostarp arī cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un ikvienam, kam ir kādas īpašās vajadzības. Mēs sagaidām, ka T-Guide projekta ietvaros veiktā tūrisma gidu apmācība uzlabos viņu profesionālās prasmes un dos labāku sapratni par ceļotāju īpašajām vajadzībām. Tas būs patiešām milzīgs ieguldījums tūrisma piedāvājumu kvalitātes uzlabošanai vietās, kur viņi strādā.”

 

Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja, papildina teikto: „Latvijas cilvēki ar invaliditāti, kas dzīvojuši un auguši valstī, kas ilgus gadus veidojusies Padomu Savienības sastāvā, vēl ne tik sen pat sapņot nevarēja par iespējām ceļot. Viņu ikdiena pamatā bija – dzīvot mājās un – labākajā gadījumā – strādāt, lai nopelnītu sev kādus iztikas līdzekļus. Atpūta un kur nu vēl tūrisms – šiem cilvēkiem nebija paredzēts. Tagad viss ir mainījies – pavērušās milzu iespējas ceļot ikvienam, tomēr vēl aizvien mūsu valstij trūkst zināšanu, lai piedāvātu vienlīdzīgas tūrisma iespējas cilvēkiem ar visa veida invaliditāti. Daudz jau esam runājuši par cilvēkiem ratiņkrēslos un pieejamību viņiem, arī par neredzīgajiem cilvēkiem, taču praktiski nemaz nav skarta tēma par īpašajām pieejamības problēmām cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Mēs esam patiesi priecīgi iesaistīties šajā projektā, jo ļoti ceram, ka kopīgi ar partneriem no dažādām ES valstīm spēsim atrast jaunu un interesantus risinājums tieši šai cilvēku grupai – padarot viņu ceļojumus interesantus un viegli saprotamus.”

Karolina Goša, partnere no Austrijas nevalstiskās organizācijas, piebilst: “Mūsu oraganizācija Lebenshilfe GUV jau ilgus gadus strādā ar mērķi atbalstīt cilvēku ar intektuālās attīstības traucējumiem aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē. Iekļaušana mums nozīmē, ka arī cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem var piedaīties visās kultūras, atpūtas un izglītojošps pasākumos. Mēs uzskatām, ka T-gids ir lielisks projekts gan tūrisma sektoram kopumā, gan tūrisma gidiem, lai labāk izprastu cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem īpašās vajadzības un tādā veidā dotu viņiem iespēju pilnvērtīgi piedalīties tādā interesantā un aizraujošā dzīves daļā kā tūrisms.”

 

Konsorcijs

Projekta T-GuIDE konsorciju veido deviņas organizācijas – gan nelieli uzņēmumi, gan nevalstiskās organizācijaa, profesionālās izglītības nodrošinatāji, fondi un Eiropas tīklojumi. Partneri ir apvienojušies, lai izveidotu pirmo starptautiski atzītu mācību programmu tūrisma gidiem iegūstot prasmes darbam ar cilvēkiem, kam ir intelektuālās attīstības traucējumi.

Austria

 

LEBENSHILFE-GUV
www.lebenshilfe-guv.at

Belgium

European Network for Accessible Tourism asbl.
www.accessibletourism.org

 

France

European Federation of Tourist Guide Associations

www.feg-touristguides.org

 

Italy

ASIS - Consorzio Cooperative Sociali
www.consorzioasis.it

Latvia

 

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations
www.sustento.lv

 

Poland

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
www.swspiz.pl

Spain

 

 

 

Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí
www.legadoandalusi.es

 

Spain

 

Instituto de Formación Integral, S.L.U.
www.ifi.com.es

 

 

United Kingdom

Minster Development Centre Ltd.
www.minsterdevelopmentcentre.co.uk

 

T-Guide contact: 

Mr. Lorenzo Scirocco, Coordinator

ASIS - Consorzio Cooperative Sociali

Email: lorenzo.scirocco@consorzioasis.it

Tel. +39 081 292481

 

 

EU legal disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects only the views the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.

 

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4948592